Các hệ thống Skylake được hỗ trợ trên Windows 7 và Windows 8.1

Áp dụng cho: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Lần cập nhật cuối: Ngày 11 tháng 8 năm 2016

Dưới đây là danh sách các nhà sản xuất máy tính (OEM) đã xác định hàng trăm kiểu PC chạy bộ xử lý Intel thế hệ thứ 6, hay còn gọi là Skylake. Các hệ thống này sẽ được hỗ trợ trên Windows 7 và Windows 8.1 với tất cả các bản cập nhật bảo mật được áp dụng tới ngày kết thúc hỗ trợ tương ứng. Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các hệ thống này lên Windows 10 sớm nhất có thể. Để biết thêm thông tin về vòng đời hỗ trợ của Microsoft dành cho Windows, vui lòng xem Câu hỏi Thường Gặp về Vòng đời.

Đối với mỗi hệ thống được hỗ trợ có tên trên trang của OEM, OEM cam kết kiểm tra bổ sung, xác thực thường xuyên Windows Update cũng như phát hành các trình điều khiển và phần mềm cơ sở cho Windows 10 trên Windows Update. Điều này sẽ giúp khai thác lợi ích bảo mật và quản lý điện năng của Windows 10 sau khi hệ thống được nâng cấp.