Windows Update: Câu hỏi Thường Gặp

Dưới đây là một số câu trả lời về cách Windows Update giữ cho PC của bạn luôn cập nhật.

Giới thiệu về Bản cập nhật Kỷ niệm của Windows 10
Làm cách nào để giữ cho PC của tôi luôn cập nhật?
Tôi cần bao nhiều thời gian để tải xuống các bản cập nhật cho PC của mình?
Làm cách nào để tôi thấy các bản cập nhật đã cài đặt trên PC của mình?
Làm cách nào để xóa bản cập nhật đã cài đặt?
Tôi có thể làm gì nếu gặp sự cố khi cài đặt bản cập nhật?
Thuộc tính

ID Bài viết: 12373 - Xem lại Lần cuối: 12-01-2017 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi