Kích hoạt trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Việc kích hoạt giúp xác minh bản sao Windows của bạn là chính hãng và chưa được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn số lượng thiết bị được phép theo Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft.
 
Tùy theo cách nhận bản sao Windows 10 mà bạn sẽ cần khóa sản phẩm gồm 25 ký tự hoặc giấy phép kỹ thuật số để kích hoạt Windows 10. Nếu không có một trong hai phương tiện này, bạn sẽ không thể kích hoạt thiết bị. Khóa sản phẩm hoặc giấy phép kỹ thuật số không thể thay thế cho nhau. Để tìm hiểu thiết bị của bạn sử dụng phương pháp kích hoạt nào, hãy xem Tôi sử dụng phương pháp kích hoạt nào, giấy phép kỹ thuật số hay khóa sản phẩm? trong danh sách bên dưới.
  • Giấy phép kỹ thuật số (được gọi là quyền kỹ thuật số trong Windows 10, Phiên bản 1511) là một phương pháp kích hoạt trong Windows 10 không yêu cầu bạn phải nhập khóa sản phẩm. Nếu đã nâng cấp miễn phí lên Windows 10 từ bản sao Windows 7 hoặc Windows 8.1 đã kích hoạt, bạn sẽ có giấy phép kỹ thuật số thay vì khóa sản phẩm.
  • Khóa sản phẩm Windows là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Khóa sản phẩm sẽ có định dạng như sau:
KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 
Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa sản phẩm. Nếu bạn có giấy phép kỹ thuật số, hãy chọn tùy chọn đó để tiếp tục mà không cần nhập khóa sản phẩm. Xem thêm thông tin trong phần Lưu ý bên dưới.
 

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản cập nhật Windows thay vì kích hoạt Windows, hãy xem Cập nhật Windows 10

Nếu bạn cần cài đặt và kích hoạt Microsoft Office, hãy xem Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC hoặc máy Mac của bạn. 

Để tìm hiểu thêm về việc kích hoạt Windows, hãy chọn bất kỳ tiêu đề nào bên dưới và thông tin chi tiết sẽ hiển thị cho bạn.