Kích hoạt trong Windows 10

Kích hoạt giúp xác minh rằng bản sao Windows của bạn là chính hãng và chưa được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn số lượng thiết bị được phép theo Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft. Tùy theo cách bạn nhận bản sao Windows 10 của mình, quá trình kích hoạt sẽ sử dụng giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm gồm 25 ký tự.

Giấy phép kỹ thuật số (được gọi là quyền kỹ thuật số trong Windows 10 Phiên bản 1511) là phương pháp kích hoạt trong Windows 10 không yêu cầu bạn nhập khóa sản phẩm.

 Cách bạn tải Windows 10 Phương pháp kích hoạt
Bạn đã nâng cấp lên Windows 10 miễn phí từ thiết bị đủ điều kiện chạy bản sao chính hãng của Windows 7 hoặc Windows 8.1.Giấy phép kỹ thuật số
Bạn đã mua Windows 10 chính hãng từ Windows Store và kích hoạt thành công Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số
Bạn đã mua bản nâng cấp Windows 10 Pro từ Windows Store và kích hoạt thành công Windows 10.Giấy phép kỹ thuật số
Bạn là Người dùng Nội bộ Windows và đã nâng cấp lên bản dựng Windows 10 Insider Preview mới nhất trên thiết bị đủ điều kiện mà đang chạy phiên bản trước, đã kích hoạt của Windows và Windows 10 Preview. Giấy phép kỹ thuật số
Bạn đã mua bản sao của Windows 10 từ một nhà bán lẻ được ủy quyền.
Khóa sản phẩm
(Trên nhãn bên trong hộp Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn để sử dụng Windows 10 dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập.)
Bạn đã mua bản sao kỹ thuật số của Windows 10 từ một nhà bán lẻ được ủy quyền.
Khóa sản phẩm
(Trong email xác nhận bạn nhận được sau khi mua Windows 10 hoặc trong khóa kỹ thuật số có thể truy cập thông qua trang web của nhà bán lẻ. Giấy phép kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn để sử dụng Windows 10 dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập.) 
Bạn có thỏa thuận Cấp phép Số lượng lớn cho Windows 10 hoặc đăng ký MSDN.
Khóa sản phẩm
(Có sẵn thông qua các cổng web cho chương trình của bạn.)
Bạn đã mua một thiết bị mới chạy Windows 10.
Khóa sản phẩm
(Cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn, được bao gồm với gói thiết bị, hoặc được cung cấp dưới dạng thẻ hoặc trên Chứng chỉ Xác thực (COA) đi kèm với thiết bị.)


Để biết thêm thông tin, hãy xem phần về kích hoạt Windows 10 áp dụng cho bạn.

Kích hoạt sau khi cài đặt lại Windows 10
Kích hoạt Windows 10 khi cài đặt ứng dụng này lần đầu tiên
Kích hoạt thiết bị mới chạy Windows 10
Kích hoạt Windows 10 Insider Preview mới nhất
Kích hoạt Windows 10 sau khi cấu hình phần cứng thay đổiThuộc tính

ID Bài viết: 12440 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi