Sử dụng các trình điều khiển ActiveX cho Internet Explorer 11 và Internet Explorer 10


Trình điều khiển ActiveX

Trình điều khiển ActiveX là các ứng dụng nhỏ cho phép trang web cung cấp những nội dung như video và trò chơi. Chúng cũng cho phép bạn tương tác với những nội dung như thanh công cụ và băng điện báo cổ phiếu khi bạn duyệt web. Tuy nhiên, các ứng dụng này đôi khi có thể gặp sự cố hoặc cung cấp nội dung bạn không muốn. Trong một số trường hợp, những ứng dụng này có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ PC của bạn, phá hỏng thông tin trên PC, cài đặt phần mềm trên PC mà không có sự đồng ý của bạn hoặc cho phép người khác điều khiển PC của bạn từ xa.

Lọc ActiveX

Tính năng Lọc ActiveX trong Internet Explorer ngăn trang web cài đặt và sử dụng các ứng dụng này. Điều này có thể giúp bạn duyệt web an toàn hơn nhưng cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của một số trang web nhất định. Ví dụ: khi bật tính năng Lọc ActiveX, các video, trò chơi và nội dung tương tác khác có thể không hoạt động. 

Cách bật tính năng Lọc ActiveX cho tất cả các trang web
Tắt tính năng Lọc ActiveX cho từng trang web riêng lẻ
Tắt tính năng Lọc ActiveX cho tất cả các trang web


Điều chỉnh cài đặt ActiveX trong Internet Explorer

Internet Explorer có thể không được thiết lập để tải xuống hoặc chạy các trình điều khiển ActiveX vì lý do bảo mật. Thay đổi một số cài đặt bảo mật nâng cao sẽ cho phép bạn tải xuống, cài đặt hoặc chạy điều khiển nhưng PC của bạn có thể sẽ dễ bị tấn công hơn trước các mối đe dọa về bảo mật. Chỉ thay đổi cài đặt ActiveX nâng cao nếu bạn biết rõ mức độ rủi ro đối với PC sẽ tăng cao. 

Cách thay đổi cài đặt ActiveX

 1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ, sau đó chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Bảo mật, chọn Mức tùy chỉnh, sau đó, trong Trình điều khiển và plug-in ActiveX, thực hiện một trong các thao tác sau:

  Cho phép Tự động nhắc về các trình điều khiển ActiveX bằng cách chọn Bật.

  Cho phép Internet Explorer Hiển thị video và ảnh động trên trang web mà không sử dụng trình phát phương tiện bên ngoài bằng cách chọn Bật.

  Cho phép Internet Explorer Tải xuống các trình điều khiển ActiveX đã ký bằng cách chọn Bật hoặc Nhắc nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi điều này xảy ra.

  Cho phép Internet Explorer Chạy các trình điều khiển và plugin ActiveX bằng cách chọn Bật hoặc Nhắc nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi điều này xảy ra.

  Cho phép Internet Explorer Tạo tập lệnh cho các trình điều khiển ActiveX được đánh dấu là an toàn để tạo tập lệnh bằng cách chọn Bật hoặc Nhắc nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi điều này xảy ra.
 3. Chọn OK, sau đó chọn OK một lần nữa.

Trợ giúp cho các phiên bản Internet Explorer cũ hơn

Thuộc tính

ID Bài viết: 17469 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi