Windows Media Player

Áp dụng cho: Windows 7Windows 8.1

Tải xuống Windows Media Player


Tải Windows Media Player dành cho phiên bản Windows của bạn hoặc tìm hiểu cách phát các tệp Windows Media trên máy Mac.Nhận trợ giúp


Tìm thông tin trợ giúp và cách thức cho phiên bản Windows Media Player của bạn—tìm hiểu về các tính năng và khắc phục sự cố.
Tùy chỉnh riêng


Tùy chỉnh Windows Media Player của bạn với giao diện, trực quan hóa và các phần bổ trợ được cài đặt dễ dàng để có giao diện mới và các tính năng phụ thêm.