Windows Media Player

Tải xuống Windows Media Player

Tải Windows Media Player dành cho phiên bản Windows của bạn hoặc tìm hiểu cách phát các tệp Windows Media trên máy Mac.Nhận trợ giúp

Tìm thông tin trợ giúp và cách thức cho phiên bản Windows Media Player của bạn—tìm hiểu về các tính năng và khắc phục sự cố.
Tùy chỉnh riêng

Tùy chỉnh Windows Media Player của bạn với giao diện, trực quan hóa và các phần bổ trợ được cài đặt dễ dàng để có giao diện mới và các tính năng phụ thêm.

Thuộc tính

ID Bài viết: 18612 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi