Kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng

Trong Windows 10 (Phiên bản 1607 trở lên), bạn có thể liên kết tài khoản Microsoft với giấy phép kỹ thuật số của Windows 10 trên thiết bị của bạn. Điều này có thể giúp bạn kích hoạt lại Windows bằng cách sử dụng Trình khắc phục sự cố kích hoạt nếu bạn thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng sau, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ.

Cách thêm tài khoản Microsoft của bạn và liên kết tài khoản với giấy phép kỹ thuật số:

 1. Chọn nút Bắt đầu , chọn Cài đặt  > Cập nhật và bảo mật  > Kích hoạt  > và sau đó chọn Thêm tài khoản. Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thêm tài khoản Microsoft của mình.
 2. Nhập tài khoản và mật khẩu Microsoft của bạn rồi chọn Đăng nhập. Bạn cũng sẽ phải nhập mật khẩu cho tài khoản cục bộ của mình nếu tài khoản Microsoft mà bạn đã nhập không phải là tài khoản được kết nối.
 3. Sau khi thêm tài khoản Microsoft, bạn sẽ thấy Windows được kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn trên trang Kích hoạt.


Sử dụng Trình khắc phục sự cố kích hoạt sau khi có thay đổi quan trọng về phần cứng

Sau khi thêm tài khoản Microsoft và liên kết tài khoản với giấy phép kỹ thuật số của mình, bạn có thể sử dụng Trình khắc phục sự cố để giúp kích hoạt lại Windows sau khi có thay đổi quan trọng về phần cứng.


 1. Chọn nút Bắt đầu , chọn Cài đặt  > Cập nhật và bảo mật  > Kích hoạt và sau đó chọn Khắc phục sự cố. Bạn phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên.
 2. Trình khắc phục sự cố sẽ hiển thị thông báo cho biết không thể kích hoạt Windows trên thiết bị của bạn. Chọn Gần đây, tôi đã thay đổi phần cứng trên thiết bị này, sau đó chọn Tiếp theo.
 3. Nhập tài khoản và mật khẩu Microsoft của bạn rồi chọn Đăng nhập. Bạn cũng sẽ phải nhập mật khẩu cho tài khoản cục bộ của mình nếu tài khoản Microsoft mà bạn đã nhập không phải là tài khoản được kết nối.
 4. Từ danh sách thiết bị được liên kết với tài khoản Microsoft, chọn thiết bị mà bạn hiện đang sử dụng, chọn hộp kiểm bên cạnh Đây là thiết bị tôi đang sử dụng tại thời điểm này, sau đó chọn Kích hoạt.

  Nếu không thấy thiết bị mà bạn đang sử dụng trong danh sách kết quả, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng chính tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với giấy phép kỹ thuật số của Windows 10 trên thiết bị của mình.

  Nếu bạn đăng nhập bằng đúng tài khoản Microsoft, dưới đây là một số lý do bổ sung cho việc bạn không thể kích hoạt lại Windows:

    • Phiên bản Windows trên thiết bị của bạn không khớp với phiên bản Windows bạn đã liên kết với giấy phép kỹ thuật số của mình.
    • Loại thiết bị mà bạn đang kích hoạt không khớp với loại thiết bị bạn đã liên kết với giấy phép kỹ thuật số của mình.
    • Bạn chưa bao giờ kích hoạt Windows trên thiết bị của mình.
    • Bạn đã đạt giới hạn về số lần có thể kích hoạt lại Windows trên thiết bị của mình.
    • Thiết bị của bạn có nhiều quản trị viên và một quản trị viên khác đã kích hoạt lại Windows trên thiết bị của bạn.
    • Thiết bị của bạn do tổ chức của bạn quản lý và tùy chọn kích hoạt lại Windows không khả dụng. Để được trợ giúp kích hoạt lại, hãy liên hệ với người hỗ trợ của tổ chức bạn.
    Nếu bạn cần thêm trợ giúp với việc kích hoạt lại Windows trên thiết bị của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

    Thuộc tính

    ID Bài viết: 20530 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

    Phản hồi