Cách kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng

Áp dụng cho: Windows 10

Việc kích hoạt giúp xác minh bản sao Windows của bạn là chính hãng và chưa được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn số lượng thiết bị được phép theo Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft.

Khi cài đặt Windows 10, giấy phép kỹ thuật số sẽ tự liên kết với phần cứng của thiết bị. Nếu bạn thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng trên thiết bị của mình, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, Windows sẽ không còn tìm được giấy phép phù hợp với thiết bị của bạn và bạn sẽ phải kích hoạt lại để Windows hoạt động bình thường.  

Để kích hoạt Windows, bạn cần có giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm. Để biết mình cần phương pháp kích hoạt nào, hãy xem "Tôi sử dụng phương pháp kích hoạt nào, giấy phép kỹ thuật số hay khóa sản phẩm?" trong Kích hoạt Windows 10. Sau đó, hãy sử dụng thông tin sau để giúp bạn chuẩn bị thành công cho sự thay đổi phần cứng và kích hoạt lại Windows 10.

Chuẩn bị thiết bị Windows 10 của bạn để tiến hành thay đổi phần cứng


Trước tiên, hãy làm theo các bước sau để tìm hiểu xem Windows 10 đã được kích hoạt chưa. 

Chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt .

Nếu chưa kích hoạt, hãy hoàn tất quy trình kích hoạt theo các bước bạn thấy trên trang Kích hoạt. Nếu bạn gặp lỗi trong khi kích hoạt, hãy xem Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows.

Sau khi bạn xác nhận Windows 10 đã được kích hoạt, hãy làm theo các bước sau:

Để biết thêm thông tin về giấy phép kỹ thuật số và khóa sản phẩm, hãy xem Kích hoạt trong Windows 10.

Kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng


Khi bạn đã sẵn sàng kích hoạt lại, hãy đảm bảo đã kết nối thiết bị của mình với internet rồi làm theo các bước dành cho giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm.

Nếu bạn không có khóa sản phẩm hoặc giấy phép kỹ thuật số


Nếu không có khóa sản phẩm hoặc giấy phép kỹ thuật số, bạn có thể mua giấy phép kỹ thuật số Windows 10 sau khi cài đặt xong. Làm theo các bước sau để mua giấy phép kỹ thuật số:

Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt . Sau đó chọn Truy cập Store để chuyển sang ứng dụng Microsoft Store. Tại đây, bạn có thể mua giấy phép kỹ thuật số Windows 10.

Bạn cần trợ giúp thêm?


Nếu cần được trợ giúp thêm về việc kích hoạt lại Windows trên thiết bị của bạn, hãy liên hệ với hỗ trợ khách hàng