Cập nhật dành cho Thời gian chạy C toàn cầu trong Windows

Bài viết này mô tả bản cập nhật cjp Universal C Runtime (CRT) trong Windows. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy kiểm tra phần điều kiện tiên quyết .

Giới thiệu về bản cập nhật này

Windows 10 Universal CRT là một cấu phần hệ điều hành Windows cho phép chức năng CRT trên hệ điều hành Windows. Bản cập nhật này cho phép ứng dụng Windows dành cho máy tính để bàn phụ thuộc vào bản phát hành Windows 10 Universal CRT chạy trên các hệ điều hành Windows trước.

Microsoft Visual Studio 2015 tạo tệp phụ thuộc vào Universal CRT khi ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) Windows 10. Bạn có thể cài đặt bản cập nhật này trên các hệ điều hành Windows trước để cho phép các ứng dụng chạy đúng cách.

Bản cập nhật này áp dụng cho hệ điều hành sau:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)
  • Windows Vista SP2

Cách tải xuống bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ của Windows 8.1Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows 8.1Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows VistaDownload Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows VistaDownload Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008Download Tải xuống gói ngay bây giờ.
Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1 hoặc Windows RT có thể tải xuống từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có ngày 2014 update rollup cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 (2919355) được cài đặt trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Hoặc cài đặt gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Hoặc cài đặt gói dịch vụ 2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.
Thông tin về tệp

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2999226 - Xem lại Lần cuối: 24-02-2017 - Bản sửa đổi: 2

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

Phản hồi