Sử dụng Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến

Áp dụng cho: Windows 10

  • Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến là công cụ quét ngoại tuyến mạnh mẽ mà bạn có thể chạy từ một môi trường đáng tin cậy và chạy mà không cần khởi động hệ điều hành.

  • Đôi khi, Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows có thể tìm thấy phần mềm xấu nhưng không thể loại bỏ—ví dụ: phần mềm xấu khó loại bỏ chẳng hạn như rootkit. Nếu điều đó xảy ra, ứng dụng này sẽ nhắc bạn chạy Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến đã được cài đặt cùng với Windows 10.