Bật hoặc tắt Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows

Áp dụng cho: Windows DefenderWindows 10

Bạn cần bật Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows, ngay cả khi bạn đã bật một tường lửa khác. Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows giúp bảo vệ bạn khỏi bị truy nhập trái phép.

 • Bật Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows
  • Chọn nút Bắt đầu .
  • Chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Bảo mật Windows > Tường lửa & bảo vệ mạng.
  • Chọn cấu hình mạng.
  • Trong mục Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows, hãy chuyển đổi cài đặt thành Bật. Nếu thiết bị của bạn đã kết nối mạng, cài đặt chính sách mạng có thể không cho phép bạn hoàn tất các bước này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ người quản trị của bạn.
 • Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi hoặc nếu cài đặt không bật, bạn có thể sử dụng bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc rồi thử lại.
  Cài đặt tường lửa của Bộ bảo vệ Windows trong Bảo mật Windows
 • Tắt Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows
  • Chọn nút Bắt đầu .
  • Chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Bảo mật Windows > Tường lửa & bảo vệ mạng.
  • Chọn cấu hình mạng.
  • Dưới mục Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows, hãy chuyển cài đặt thành Tắt. Việc tắt Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows có thể làm cho thiết bị của bạn (và mạng, nếu có) dễ bị truy cập trái phép. Nếu một ứng dụng bạn cần sử dụng bị chặn, bạn có thể cho phép ứng dụng đó vượt qua tường lửa, thay vì tắt tường lửa.
 • Cho phép ứng dụng vượt qua tường lửa
  • Chọn nút Bắt đầu .
  • Chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Bảo mật Windows > Tường lửa & bảo vệ mạng.
  • Chọn Cho phép ứng dụng vượt qua tường lửa.
  • Chọn ứng dụng mà bạn muốn cho phép vượt qua.
  • Chọn OK.