Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm rõ về vòng đời hỗ trợ cho các.NET Framework 3.5,Khuôn khổ .NET 3,0 và Khuôn khổ .NET 2.0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2696944
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa làm rõ về vòng đời hỗ trợ cho các.NET Framework 3.5,Khuôn khổ .NET 3,0 và Khuôn khổ .NET 2.0.
Nền
Các.NET Framework 3.5,Khuôn khổ .NET 3,0 và Khuôn khổ .NET 2.0 được phát hành trong lịch sử như các sản phẩm cá nhân trên các nền tảng trong phiên bản của Windows sớm hơn so với Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Mỗi phiên bản sản phẩm thực sự là lớp một tính năng ngăn xếp. Nội bộ, mỗi lớp có chứa thành phần độc quyền loại trừ lẫn nhau. Vì vậy các thành phần trong Khuôn khổ .NET 3,0 xây dựng trên đầu trang của Khuôn khổ .NET 2.0, và thành phần trong các.NET Framework 3.5 xây dựng trên đầu trang của Khuôn khổ .NET 2.0 và Khuôn khổ .NET 3,0. Điều này được thể hiện trong hình ảnh sau đây:

Thành phần hình ảnh

Một sản phẩm của kiến trúc này là rằng các.NET Framework 3.5 không thể hoạt động mà không cần NET Framework 2.0 và Khuôn khổ .NET 3,0 bởi vì có không có ngôn ngữ chung thời gian chạy (CLR) trong lớp the.NET Framework 3.5. Vì vậy, khi các sản phẩm các.NET Framework 3.5 được cài đặt chuyên biệt, điều này cũng cài đặt chuyên biệt các.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) và các sản phẩm các.NET Framework 3,0 SP1. Tương tự như vậy, khi các sản phẩm các.NET Framework 3,5 SP1 được cài đặt chuyên biệt, điều này cũng cài đặt chuyên biệt các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2 sản phẩm. Khách hàng đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003 có thể xem các phiên bản cá nhân cùng với các bản Cập Nhật tương ứng dưới mụcThêm hoặc loại bỏ chương trình trong Control Panel:

Tương ứng Cập Nhật hình ảnh

Trên Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2, các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2 được xây dựng vào hệ điều hành. Tương tự như vậy, trên Windows Vista SP1 và Windows Server 2008, các.NET Framework 2.0 SP1 và các.NET Framework 3,0 SP1 được xây dựng vào hệ điều hành. Vì vậy, khách hàng chỉ thấy các.NET Framework 3.5 dưới mụcchương trình và tính năng , như minh hoạ trong hình ảnh sau đây:

Chương trình và tính năng hình ảnh
Hỗ trợ vòng đời tác động
Bởi vì các.NET Framework 3.5,Khuôn khổ .NET 3,0 và Khuôn khổ .NET 2.0 được phát hành như là phiên bản sản phẩm độc lập, mỗi người trong số các sản phẩm có hỗ trợ độc lập qui trình.

Như được thảo luận trước đó trong bài viết này, các.NET Framework 3.5 không thể hoạt động mà không cần NET Framework 2.0 và Khuôn khổ .NET 3,0. Trong nhiều trường hợp, giải quyết vấn đề chức năng hoặc bảo vệ khách hàng từ lỗ hổng bảo mật cho các.NET Framework 3.5 yêu cầu giải quyết các vấn đề trong mỗi thethree sản phẩm lớp. Điều này có thể dẫn đến tình huống nơi các.NET Framework 3.5 là trong hỗ trợ và yêu cầu một bản cập nhật mà mục tiêu các cơ bản Khuôn khổ .NET 2.0 hoặc Khuôn khổ .NET 3,0 sản phẩm lớp khi tài liệu hướng dẫn vòng đời hỗ trợ danh sách các phiên bản cơ bản là trong số hỗ trợ. Một ví dụ này là các.NET Framework 3,5 SP1, mà hiện đang được hỗ trợ. Tuy nhiên, cácCác.net framework 3,0 SP2 là tài liệu như đang ra khỏi hỗ trợ theo 7/12/2011.

Trong những trường hợp, hỗ trợ cho việc cài đặt chuyên biệt độc lập của Khuôn khổ .NET 3,0 đã hết hạn. Tuy nhiên, Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ cho các thành phần Khuôn khổ .NET 2.0 và Khuôn khổ .NET 3,0 cho những cài đặt chuyên biệt các.NET Framework 3.5 cho miễn là các.NET Framework 3.5 vẫn còn hỗ trợ khách hàng.

Ngoài ra, bởi vì các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2 được xây dựng vào Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 và các.NET Framework 2.0 SP1 và các.NET Framework 3,0 SP1 được xây dựng vào Windows Vista SP1 và Windows Server 2008, những phiên bản sẽ được hỗ trợ như một phần của hệ điều hành tương ứng cho miễn là các phiên bản .NET vẫn có hỗ trợ.

Lưu ýCác.NET Framework 3.5 chỉ được hỗ trợ ở cấp độ SP1 cùng với các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2. Phiên bản gốc của các.NET Framework 3.5 cùng với các.NET Framework 2.0 SP1 và các.NET Framework 3,0 SP1 không còn hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2696944 - Xem lại Lần cuối: 02/09/2014 18:50:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbinfo kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbmt KB2696944 KbMtvi
Phản hồi