Windows Update bị treo khi bạn cài đặt các bản cập nhật trong Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista

Triệu chứng
Khi bạn cố gắng tải xuống hoặc cài đặt các bản cập nhật từ Windows Update trong Windows 8, Windows 7, hoặc Windows Vista, máy tính có thể bị treo. Nếu máy tính bị treo trong quá trình cài đặt, bạn nhận được thông báo như sau:

Đang cài đặt X / Y Bản cập nhật. Vui lòng không tắt máy tính của bạn.

Lưu ý Trong thông báo này, các chỗ dành sẵn XY biểu thị số bất kỳ. Ví dụ, nếu bạn đang cài đặt 16 bản cập nhật, bạn có thể nhận được thông báo sau đây:
Đang cài đặt 4 / 16 bản cập nhật.

Hoặc, máy tính có thể bị treo khi Windows Update đang quét tìm các bản cập nhật và không có thông báo lỗi nào xuất hiện.

Hoặc máy tính có thể bị treo sau khi bạn nhận được thông báo sau đây:

Đang chuẩn bị đặt cấu hình Windows.

Không tắt máy tính của bạn.

Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn.

Windows 8

Phương pháp 1: Chạy lại quá trình quét

Nếu quá trình quét bị treo và không hoàn tất khi Windows Update đang quét tìm các bản cập nhật, hãy thử quét lại. Nếu bạn vẫn không thể quét tìm các bản cập nhật thành công, hãy chuyển đến Phương pháp 2.
Phương pháp 2: Chạy Trình khắc phục sự cố Windows Update
Nếu Windows Update treo khi tải xuống, hãy sử dụng phương pháp sau. Nếu phương pháp này không thể giải quyết được sự cố của bạn, hãy chuyển đến phương pháp 3.
Khắc phục sự cố cho tôi

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này, bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải tệp xuống, rồi thực hiện theo các bước trong thuật sĩ.
Microsoft fix it banner
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố thường gặp với Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố.
tìm hiểu thêm
chạy ngay bây giờChú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc với máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố này vào một ổ đĩa flash hoặc vào một CD rồi chạy giải pháp trên máy tính có sự cố.
Nếu vẫn gặp sự cố khi quét tìm các bản cập nhật, bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ người dùng khác trong Cộng đồng Microsoft. Để đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm bài đăng của người dùng khác, hãy bấm vào đây.
Phương pháp 3: Thực hiện Khôi phục Hệ thống
Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt Windows Updates, hãy làm theo các bước bên dưới. Nếu phương pháp này không khắc phục được sự cố của bạn, hãy chuyển đến phương pháp 4.

Chú ý Nếu máy tính của bạn chưa được cấu hình để khởi động từ CD hay DVD hoặc nếu Windows được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn mà không có CD hay DVD, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính để biết thông tin về cách tiếp tục.

Khi khởi động máy tính bằng đĩa cài đặt Windows, bạn có thể thực hiện các tùy chọn khôi phục hệ thống khi khởi động. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tắt thủ công máy tính của bạn bằng cách nhấn vào nút nguồn.
 2. Bật máy tính của bạn bằng cách nhấn vào nút nguồn.
 3. Trên màn hình đăng nhập, gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng nguồn ở góc dưới bên phải.
 4. Nhấn phím Shift rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại.
 5. Trên trang Chọn một tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm Khắc phục sự cố rồi chạm hoặc bấm Tùy chọn nâng cao.
 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục Hệ thống. Máy tính sẽ khởi động lại Khôi phục Hệ thống. Chọn tài khoản của bạn để tiếp tục.
 7. Trên trang Khôi phục Hệ thống, gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.
 8. Nếu bạn được nhắc chỉ định đĩa để khôi phục, hãy chọn đĩa cứng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.
 9. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại.
Phương pháp 4: Làm mới máy tính của bạn


Lưu ý Khi bạn sử dụng công cụ "Làm mới PC của bạn", máy tính của bạn sẽ khôi phục bản cài đặt Windows hiện tại về phiên bản cài đặt gốc. Phương pháp này cũng yêu cầu cài đặt lại tất cả các bản cập nhật không có trong cài đặt. Các ứng dụng bạn cài đặt từ đĩa hoặc website sẽ bị xóa. Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đã xóa trên màn hình máy tính.
 1. Tắt thủ công máy tính của bạn bằng cách nhấn vào nút nguồn.
 2. Bật máy tính của bạn bằng cách nhấn vào nút nguồn.
 3. Trên màn hình đăng nhập, gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng nguồn ở góc dưới bên phải.
 4. Nhấn phím Shift rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại.
 5. Trên trang Chọn một tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm Khắc phục sự cố rồi chạm hoặc bấm Tùy chọn nâng cao.
 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Làm mới máy tính của bạn.
 7. Trong Làm mới PC của bạn, chạm hoặc bấm Tiếp theo.
 8. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Windows 7 và Windows Vista

Phương pháp 1: Chạy Trình khắc phục sự cố Windows Update
Nếu máy tính treo khi bạn tải xuống các bản cập nhật từ Windows Update, hãy sử dụng phương pháp sau. Nếu phương pháp này không thể giải quyết được sự cố của bạn, hãy chuyển đến phương pháp 2.


Khắc phục sự cố cho tôi

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này, bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải tệp xuống, rồi thực hiện theo các bước trong thuật sĩ Khắc phục sự cố.

Windows 7 hoặc Windows Vista

Microsoft fix it banner
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố thường gặp với Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố.
tìm hiểu thêm
chạy ngay bây giờ


Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc với máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố này vào một ổ đĩa flash hoặc vào một CD rồi chạy giải pháp trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows XP
Sao lưu sổ đăng ký (Dành cho Windows Vista)
Sao lưu sổ đăng ký (Dành cho Windows 7)


Để đặt lại các cấu phần Windows Update, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập cmd rồi bấm Enter.
 2. Tại cửa số Nhắc Lệnh hiện ra, nhập net stop bits rồi nhấn Enter.
 3. Nhập net stop wuauserv rồi nhấn Enter.
 4. Xoá các tệp qmgr*.dat. Để thực hiện việc này, nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 5. Nhập cd /d %windir%\system32 rồi nhấn Enter.
 6. Để đăng ký lại các tệp Windows Update và BITS, hãy nhập các lệnh sau đây và đảm bảo bạn nhấn Enter sau khi bạn nhập từng lệnh.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Thiết lập lại Winsock. Để thực hiện việc này, nhập netsh reset winsock rồi nhấn Enter.
 8. Nếu bạn đang chạy Windows XP, hãy đặt thiết đặt proxy. Để thực hiện việc này, hãy nhập proxycfg.exe -d tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn Enter.
 9. Để khởi động lại các dịch vụ BITS và Windows Update, hãy nhập các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh và đảm bảo bạn nhấn Enter sau khi bạn nhập từng lệnh:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. Nếu bạn đang chạy Windows Vista hoặc Windows 7, hãy xóa hàng đợi BITS. Để thực hiện việc này, nhập bitsadmin.exe /reset /allusers tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn Enter.
 11. Cài đặt Tác nhân Windows Update mới nhất. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  949104 Cách tải phiên bản Tác tử Windows Update mới nhất để giúp quản lý các bản cập nhật trên máy tính
 12. Khởi động lại máy tính.

Phương pháp 2: Thực hiện Khôi phục Hệ thống
Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt các bản cập nhật từ Windows Updates, hãy sử dụng phương pháp sau đây. Nếu phương pháp này không khắc phục được sự cố của bạn, hãy chuyển đến phương pháp 3.

Chú ý Bạn phải đăng nhập vào Windows bằng tài khoản quản trị viên để hoàn tất phương pháp này. Nếu máy tính này là một phần của mạng tại nơi làm việc, bạn có thể phải yêu cầu quản trị viên hệ thống giúp đỡ. Để biết thông tin về cách đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên, hãy truy cập website sau đây của Microsoft:
Chú ý Nếu máy tính của bạn chưa được cấu hình để khởi động từ CD hay DVD hoặc nếu Windows được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn mà không có CD hay DVD, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính để biết thông tin về cách tiếp tục.

Khi khởi động máy tính bằng đĩa cài đặt Windows, bạn có thể thực hiện các tùy chọn khôi phục hệ thống khi khởi động. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đưa đĩa cài đặt Windows Vista hoặc Windows 7 vào ổ đĩa rồi khởi động lại máy tính.
 2. Khi bạn được nhắc khởi động từ đĩa, hãy nhấn phím bất kỳ.
 3. Khi bạn được nhắc, hãy đặt cấu hình các tùy chọn sau đây rồi bấm Tiếp theo:
  • Ngôn ngữ để cài đặt
  • Định dạng tiền tệ và thời gian
  • Bàn phím hoặc phương pháp đầu vào
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn.
 5. Trên trang Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào phiên bản hệ điều hành Windows mà bạn muốn sửa, rồi bấm vào Tiếp theo.
 6. Trên trang Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào Khôi phục Hệ thống.
 7. Trên trang Khôi phục Hệ thống, bấm vào Tiếp theo.
 8. Chọn một điểm khôi phục tại đó bạn biết hệ điều hành đã hoạt động, rồi bấm vào Tiếp theo.

  Điểm khôi phục nên là ngày trước khi bạn gặp phải lỗi lần đầu tiên. Để chọn ngày, sử dụng tuỳ chọn Chọn điểm khôi phục khác rồi bấm vào Tiếp theo.
 9. Nếu bạn được nhắc chỉ định đĩa để khôi phục, hãy chọn đĩa cứng, rồi bấm vào Tiếp theo.
 10. Trên trang Xác nhận điểm khôi phục của bạn, bấm Kết thúc.
 11. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, bấm Khởi động lại.
Phương pháp 3: Thực hiện nâng cấp tại chỗ
Việc thực hiện nâng cấp tại chỗ sẽ khôi phục bản cài đặt Windows hiện tại về phiên bản DVD cài đặt.. Sau khi thực hiện lượt nâng cấp này, bạn sẽ phải cài đặt lại tất cả các bản cập nhật không có trên DVD cài đặt.

Lưu ý Nếu máy tính đã được cài đặt Windows, hãy xem lại tài liệu của nhà sản xuất để biết thông tin về cách thực hiện nâng cấp tại chỗ.

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn sao lưu tất cả tệp cá nhân của mình. Để biết thông tin về cách sao lưu các tệp của bạn, hãy truy cập website sau đây của Microsoft:
 1. Chèn DVD Windows Vista hoặc Windows 7 vào ổ đĩa DVD của máy tính.
  • Chú ý Nếu máy tính của bạn chưa được cấu hình để khởi động từ CD hay DVD hoặc nếu Windows được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn mà không có CD hay DVD, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính để biết thông tin về cách tiếp tục.
 2. Trong cửa sổ Thiết lập, bấm vào Cài đặt Ngay bây giờ.
  • Chú ý Nếu Windows không tự động phát hiện thấy DVD, hãy làm theo các bước sau:
   1. Bấm Bắt đầu rồi nhập Drive:\setup.exe trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm.

    Chú ý Chỗ dành sẵn Ổ đĩa là tên ổ của ổ đĩa DVD máy tính. Chữ cái này thường là D.
   2. Trong danh sách Chương trình, bấm Setup.exe.
   3. Trong cửa sổ Thiết lập, bấm vào Cài đặt Ngay bây giờ.
 3. Bấm vào Truy cập trực tuyến để nhận các bản cập nhật mới nhất cho cài đặt (đề xuất).
 4. Nhập khóa CD hoặc DVD nếu bạn được nhắc làm việc này.
 5. Trên trang Cài đặtl Windows, chọn hệ điều hành nếu bạn muốn nâng cấp.
 6. Bấm vào Có để chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.
 7. Trên màn hình Bạn muốn loại cài đặt nào?, bấm Nâng cấp.
 8. Khi hoàn tất quá trình cài đặt, hãy khởi động lại máy tính của bạn.


Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về các khắc phục các vấn đề cài đặt phổ biến trong Windows Update, hãy truy cập website sau đây của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 2700567 - Xem lại Lần cuối: 05/27/2016 12:37:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
Phản hồi