Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thay đổi chủ đề mặc định thành một chủ đề có PowerPoint chủ đề hoặc chủ đề mà bạn đã tự tạo.

Thay đổi chủ đề mặc định

 1. Nếu bạn chưa đặt, hãy tạo và áp dụng chủ đề mà bạn muốn đặt làm mặc định.

  Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề, hãy xem Tạo chủ đề của riêng bạn trong PowerPoint.

  Lưu ý: Bạn phải lưu bản trình bày trước khi có thể đặt chủ đề làm mặc định.

 2. Trên tab Thiết kế , chọn mũi tên bên dưới Chủ đề.

  Mũi tên thả xuống trên phần Chủ đề của tab Thiết kế trong PowerPoint.

 3. Trỏ đến chủ đề bạn muốn đặt làm mặc định, bấm chuột phải vào chủ đề đó, rồi chọn Đặt làm Chủ đề Mặc định.

  Chọn một chủ đề mặc định trong Microsoft PowerPoint.

  Lần tới khi bạn mở bản trình bày mới, bản trình bày đó sẽ mở với chủ đề bạn đặt làm mặc định.

Thay đổi chủ đề mặc định

 1. Nếu bạn chưa đặt, hãy tạo và áp dụng chủ đề mà bạn muốn đặt làm mặc định.

  Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề, hãy xem Tạo chủ đề của riêng bạn trong PowerPoint.

  Lưu ý: Bạn phải lưu bản trình bày trước khi có thể đặt chủ đề làm mặc định.

 2. Trên tab Thiết kế , chọn mũi tên bên dưới Chủ đề, trỏ tới chủ đề bạn muốn đặt làm mặc định, rồi nhấn và giữ phím Control khi bạn chọn chủ đề đó.

  Bấm Đặt làm Chủ đề Mặc định

 3. Chọn Đặt làm Chủ đề Mặc định.

  Lần tới khi bạn mở bản trình bày mới, bản trình bày đó sẽ mở với chủ đề bạn đặt làm mặc định.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×