Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel có chứa một số hàm để giúp bạn đếm số ô trong một phạm vi là ô trống hoặc chứa các loại dữ liệu.

 1. Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

 2. Trên tab công thức , bấm vào Thêm hàm, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

  • Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

  • Đếm: để đếm số ô chứa số.

  • COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

  • COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn một tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIFS thay vào đó.

 3. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn, sau đó nhấn trả về.

 1. Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

 2. Trên tab công thức , bấm chèn, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

  • Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

  • Đếm: để đếm số ô chứa số.

  • COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

  • COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn một tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIFS thay vào đó.

 3. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn, sau đó nhấn trả về.

Đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Hàm COUNT

Hàm COUNTA

Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTIF

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×