Cách để đếm số ô trong một phạm vi dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel có chứa một số hàm để giúp bạn đếm số ô trong một phạm vi là ô trống hoặc chứa các loại dữ liệu.

 1. Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

 2. Trên tab công thức , bấm vào Thêm hàm, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

  • Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

  • Đếm: để đếm số ô chứa số.

  • COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

  • COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn một tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIFS thay vào đó.

 3. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn, sau đó nhấn trả về.

 1. Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

 2. Trên tab công thức , bấm chèn, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

  • Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

  • Đếm: để đếm số ô chứa số.

  • COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

  • COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn một tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIFS thay vào đó.

 3. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn, sau đó nhấn trả về.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Hàm COUNT

Hàm COUNTA

Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTIF

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×