Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel có chứa một số hàm để giúp bạn đếm số ô trong một phạm vi là ô trống hoặc chứa các loại dữ liệu.

 1. Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

 2. Trên tab công thức , bấm vào Thêm hàm, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

  • Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

  • Đếm: để đếm số ô chứa số.

  • COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

  • COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn một tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIFS thay vào đó.

 3. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn, sau đó nhấn trả về.

 1. Chọn ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

 2. Trên tab công thức , bấm chèn, trỏ tới thống kêvà sau đó bấm vào một trong các hàm sau đây:

  • Hàm COUNTA: để đếm ô không trống

  • Đếm: để đếm số ô chứa số.

  • COUNTBLANK: để đếm số ô trống.

  • COUNTIF: để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí đã xác định.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn một tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIFS thay vào đó.

 3. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn, sau đó nhấn trả về.

Đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Hàm COUNT

Hàm COUNTA

Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTIF

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×