Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sai lầm đã xảy ra. May mắn là bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các tin nhắn đã gửi trong Teams. 

Lưu ý: Nếu bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn đã gửi, điều đó có thể là do người quản trị CNTT của bạn đặt. Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để biết thêm chi tiết.

Chỉnh sửa thư đã gửi

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ tin nhắn nào mà bạn đã gửi cho một cuộc trò chuyện hoặc kênh.

  1. Di chuột qua thư, rồi chọn Chỉnh sửa Biểu tượng bút chì trong menu Chỉnh sửa.

  2. Thực hiện thay đổi cho thư của bạn, sau đó chọn Teams xác nhận chỉnh sửa tin nhắnđể lưu bản cập nhật.

Không có giới hạn về số lần bạn có thể thực hiện thay đổi đối với thư đã gửi.

Xóa thư đã gửi

Nếu bạn cần backtrack và xóa nội dung nào đó bạn vừa gửi, hãy đi tới tin nhắn và chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > Delete.

Nếu bạn chưa gửi thư, hãy chọn Định dạng thư Nút Mở rộng bung rộng hộp rồi bấm Xóa bỏ Nút Xóa góc trên bên phải.

Hoàn tác thư đã xóa

Đi tới thư đã xóa, rồi chọn Hoàn tác.

Chỉnh sửa thư đã gửi

Trong cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn của bạn để chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Chỉnh sửa tin nhắn của bạn trong kênh bằng cách nhấn vào Xem thêm Chọn để xem các lựa chọn khác chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Xóa thư đã gửi

Để xóa tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn và chọn tùy chọn xóa.

Để xóa tin nhắn trong một kênh, nhấn vào Xem thêm tùy Chọn để xem các lựa chọn khác rồi chọn tùy chọn xóa.

Chỉnh sửa thư đã gửi

Trong cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn của bạn để chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Chỉnh sửa tin nhắn của bạn trong kênh bằng cách nhấn vào Xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Xóa thư đã gửi

Để xóa tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn và chọn tùy chọn xóa.

Để xóa tin nhắn trong một kênh, nhấn vào Xem thêm tùy Nút Xem thêm tùy chọn rồi chọn tùy chọn xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×