Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể bắt đầu một hội thoại nhóm với những người trong danh sách phân phối hiện có, nhóm Microsoft 365 hoặc nhóm bảo mật hỗ trợ thư với tối đa 250 người dự. 

  1. Đi tới danh sách trò chuyện và chọn Trò chuyện mới Biểu tượng chat mới trong Teams .

  2. Nhập tên nhóm hiện có vào trường Đến :. 

  3. Chọn từ danh sách phân phối, nhóm M365 hoặc nhóm bảo mật thư để thêm thành viên chat mới vào cuộc trò chuyện nhóm hiện có trong Microsoft Teams.

Lưu ý: 

  • Quản trị khiển để tắt tính năng này sẽ sớm ra mắt.

  • Nhóm phân phối động không được hỗ trợ.

  • Hiện không hỗ trợ thêm nhóm phân phối và mở rộng nhóm đó trong cuộc trò chuyện hiện có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×