Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể chia sẻ tin nhắn trò chuyện hoặc cuộc hội thoại kênh với Outlook—mà không cần rời khỏi Teams.

Chia sẻ tin nhắn trò chuyện từ Teams đến Outlook

Từ trong Teams, bạn có thể chia sẻ bản sao của tin nhắn trò chuyện dưới dạng email tới Outlook.

 1. Chọn Xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn tùy chọn Chia sẻ với Outlook .

  Chia sẻ cuộc trò chuyện với Outook

 2. Chọn (các) người nhận của bạn. Bạn cũng có thể thêm phần đính kèm hoặc tùy chỉnh thư với các tùy chọn email quen thuộc.

 3. Chọn nút Gửi để chia sẻ tin nhắn trò chuyện của bạn. 

  Chia sẻ hội thảo với Outook

Chia sẻ cuộc trò chuyện kênh từ Teams sang Outlook

Trong Teams, bạn cũng có thể chia sẻ toàn bộ cuộc hội thoại kênh dưới dạng email tới Outlook.

 1. Trong thư, chọn Xem thêm tùy Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn tùy chọn Chia sẻ với Outlook .

 2. Chọn (các) người nhận của bạn. Bạn cũng có thể chọn từ các tùy chọn tùy chỉnh, chỉnh sửa dòng chủ đề và thêm phần đính kèm.

 3. Chọn nút Gửi để chia sẻ cuộc hội thoại kênh của bạn. Thao tác này sẽ gửi toàn bộ lịch sử hội thoại.

  Chia sẻ kênh thành Outook

Lưu ý: Tính năng Chia sẻ với Outlook hiện không được hỗ trợ trên thiết bị di động.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×