Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thật dễ dàng để trả lời một tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện của bạn. Bằng cách này, mọi người sẽ có ngữ cảnh hữu ích khi họ đọc câu trả lời của bạn. Trong chat, có thể có nhiều trả lời qua lại. Khi bạn trả lời một tin nhắn cụ thể, bạn thêm rõ ràng vào các cuộc trò chuyện trực tiếp, nhóm và cuộc họp của bạn.

  1. Ở bên trái của Teams, chọn Trò chuyện Biểu tượng trò chuyện màu xanh lam mở danh sách trò chuyện.

  2. Tìm cuộc trò chuyện bạn muốn, rồi chuyển đến tin nhắn mà bạn muốn trả lời.

  3. Di chuột qua thư, rồi chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams >lời

  4. Thư bạn chọn sẽ xuất hiện trong hộp soạn thảo. Nhập trả lời của bạn vào hộp soạn thảo, rồi chọn Gửi tin nhắn Biểu tượng nút gửi trò chuyện Teams.

Trả lời nhiều thư cùng một lúc

  1. Di chuột qua thư, rồi chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams >lời

  2. Lặp lại bước một cho mỗi thư bạn muốn trả lời.

  3. Các thư bạn chọn sẽ xuất hiện trong hộp soạn thảo. Nhập trả lời của bạn vào hộp soạn thảo, rồi chọn Gửi tin nhắn Biểu tượng nút gửi trò chuyện Teams.

Bản xem trước của nhiều thư mà bạn đang trả lời hiển thị ở đầu hộp soạn thảo. Bên dưới là hộp màu đỏ tô sáng nút gửi.

Cách tìm thư gốc

Khi bạn thấy trả lời cho một tin nhắn cụ thể trong Trò chuyện, thật dễ dàng để tìm thấy tin nhắn gốc. Chọn bản xem trước tin nhắn trong hộp soạn thảo hoặc trong cuộc trò chuyện và Teams sẽ cuộn lên đến vị trí của tin nhắn cụ thể đó. 

Lưu ý: Nếu tin nhắn gốc cách đây hơn 30 ngày, bạn sẽ cần phải cuộn qua lịch sử trò chuyện để tìm tin nhắn đó. 

Thật dễ dàng để trả lời một tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện của bạn. Bằng cách này, mọi người sẽ có ngữ cảnh hữu ích khi họ đọc câu trả lời của bạn. Trong chat, có thể có nhiều trả lời qua lại. Khi bạn trả lời một tin nhắn cụ thể, bạn thêm rõ ràng vào các cuộc trò chuyện trực tiếp, nhóm và cuộc họp của bạn. 

  1. Nhấn vào Mục Biểu tượng trò chuyện màu lamtrò chuyện trong Teams. Sau đó tìm thư bạn muốn trả lời.

  2. Nhấn và giữ vào tin nhắn, rồi nhấn Trả lời.

Hộp màu đỏ tô sáng tùy chọn thứ hai trong menu xem thêm tùy chọn trả lời.

3. Thư bạn đã nhấn vào sẽ xuất hiện trong hộp soạn thảo. Nhập trả lời của bạn vào hộp soạn thảo, sau đó gõ nhẹ gửi Biểu tượng nút gửi trò chuyện Teams .

Vòng tròn màu đỏ tô sáng nút gửi trong hộp soạn thảo. Bên trong hộp soạn thảo, có một bản xem trước thư và một thư trả lời được nhập vào thư.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×