Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi đang trình bày bản trình bày, bạn có thể biến chuột thành con trỏ laser để thu hút sự chú ý vào nội dung nào đó trên trang chiếu.

Bật con trỏ laser

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để dùng con trỏ laser trong dạng xem Trình Chiếu:   Trên tab Trình Chiếu , bấm vào Từ đầu hoặc Từ trang chiếu hiện tại để bắt đầu trình chiếu.

   Bạn có thể bắt đầu trình chiếu từ đầu hoặc từ trang chiếu hiện tại.
  • Để sử dụng con trỏ laser trong dạng xem Đọc:   Trên tab Dạng xem , hãy bấm Dạng xem Đọc.

   Dạng xem đọc phù hợp để đọc bản trình bày PowerPoint toàn màn hình khi không có diễn giả.
 2. Nhấn và giữ phím Ctrl, rồi bấm và kéo nút chuột trái để trỏ tới nội dung trên trang chiếu mà bạn muốn thu hút sự chú ý.

  Mẹo:   Nếu bạn muốn người xem thấy con trỏ laser nhưng không thấy con trỏ chuột, hãy đảm bảo nhấn và giữ Ctrl trước khi di chuyển chuột để giữ con trỏ chuột ẩn.

Theo mặc định, màu con trỏ có màu đỏ, nhưng màu lục và màu lam cũng có sẵn. Để thay đổi màu con trỏ laser, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, bấm Thiết lập Chiếu hình.

 2. Trong hộp thoại Thiết lập Trình Chiếu, bên dưới Tùy chọn hiển thị, chọn màu bạn muốn từ danh sách Màu con trỏ Laser , rồi bấm OK.

  Hiện tùy chọn con trỏ laser trong PowerPoint

(Để biết chi tiết đầy đủ về việc ghi và đặt thời gian trình chiếu, hãy xem mục Ghi trình chiếu với tường thuật và định giờ trang chiếu.)

Để ghi lại các chuyển động của con trỏ laser nhằm cải thiện trình chiếu trên nền web hoặc tự chạy, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Trình Chiếu , trong nhóm Thiết lập , trỏ đến mũi tên bên cạnh Ghi lại bản trình Hình ảnh nút.

  Bấm vào Bắt đầu Ghi từ Đầu hoặcBắt đầu Ghi từ Trang chiếu Hiện tại, tùy thuộc vào vị trí bạn muốn bắt đầu ghi trình chiếu.

 2. Trong hộp thoại Ghi lại trình chiếu, chọn hộp kiểm Tường thuật và con trỏ laser .

 3. Bấm vào Bắt đầu ghi.

  Mẹo:   Để tạm dừng tường thuật, trong hộp Ghi, bấm tạm dừng. Để tiếp tục, hãy bấm Tiếp tục Ghi.

 4. Nhấn và giữ Ctrl, rồi bấm và kéo nút chuột trái để trỏ tới nội dung trên trang chiếu mà bạn muốn thu hút sự chú ý.

 5. Để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, hãy nhả Ctrl, rồi bấm vào nút chuột trái.

 6. Để kết thúc ghi trình chiếu, bấm chuột phải vào trang chiếu, rồi bấm vào Kết thúc trình chiếu.

  Định giờ trình chiếu đã ghi được lưu tự động và trình chiếu xuất hiện ở dạng xem Bộ sắp xếp trang chiếu với định giờ bên dưới từng trang chiếu.

 7. Để xem chuyển động con trỏ và định giờ bạn vừa ghi, trên tab Trình Chiếu, trong nhóm Bắt đầu Trình Chiếu, bấm vào Từ Đầu hoặc Từ Trang chiếu Hiện tại.

Để thực hiện lại các chuyển động con trỏ hoặc định giờ trang chiếu, chỉ cần lặp lại các bước này.

Con trỏ được đặt là Tự động, nghĩa là con trỏ được ẩn tự động sau ba giây không hoạt động. Con trỏ sẽ xuất hiện lại khi bạn di chuyển chuột.

Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn sẵn dùng cho con trỏ được sử dụng trong trình chiếu. Các tùy chọn là Tự động, Ẩn, Mũi tên, Bút và Màu Bút.

Trong khi trình chiếu, ở góc dưới bên phải của trang chiếu, chọn xem Nút Bút trong khi trình chiếu rồi thực hiện một trong các thao tác sau:  

Đến

Chọn

Tự động hiển thị con trỏ

Tự động

Luôn ẩn con trỏ

Ẩn

Luôn hiển thị con trỏ

Mũi tên

Viết trên các trang chiếu

Bút

Chọn màu mực cho bút

Màu Bút

Mẹo: Để chuyển đổi giữa con trỏ và bút, hãy nhấn Nút Lệnh.+ A và Nút Lệnh.+ P .

Bật con trỏ laser

 1. Trên tab Trình Chiếu, bấm vào Phát từ Bắt đầu hoặcPhát từ Trang chiếu Hiện tại để bắt đầu trình chiếu của bạn.

  Phát trình chiếu của bạn từ đầu hoặc từ trang chiếu hiện tại.
 2. Ở dạng xem Trình Chiếu, bốn nút trợ giúp xuất hiện ở góc dưới bên trái trang chiếu của bạn. Con trỏ thứ hai xác định cách con trỏ chuột hiển thị với người xem:

  Nút trông giống như bút xác định cách con trỏ chuột hiển thị với người xem

  Bấm vào nút Bút đó, rồi chọn Con trỏ Laser từ menu bật lên:

  Chọn con trỏ laser từ menu bật lên
 3. Nhấn phím Option, rồi bấm và kéo nút chuột trái để trỏ tới nội dung trên trang chiếu mà bạn muốn thu hút sự chú ý.

Thay đổi màu con trỏ laser của bạn

Theo mặc định, màu con trỏ có màu đỏ, nhưng màu lục và màu lam cũng có sẵn. Để thay đổi màu con trỏ laser, hãy làm như sau:

 1. Trong chế độ Trình Chiếu, bấm vào biểu tượng Con trỏ Laser ở phần dưới bên trái của trang chiếu:

  Biểu tượng con trỏ đổi thành con trỏ laser
 2. Trên menu bật lên, trỏ đến Màu Laser, rồi chọn màu bạn muốn.

  Bạn có thể chọn màu đỏ, lục hoặc lam cho màu con trỏ laser

Con trỏ được đặt là Tự động, nghĩa là con trỏ được ẩn tự động sau ba giây không hoạt động. Con trỏ sẽ xuất hiện lại khi bạn di chuyển chuột.

Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn sẵn dùng cho con trỏ được sử dụng trong trình chiếu. Các tùy chọn là Tự động, Ẩn, Mũi tên, Bút và Màu Bút.

Trong khi trình chiếu, ở góc dưới bên phải của trang chiếu, chọn xem Nút Bút trong khi trình chiếu rồi thực hiện một trong các thao tác sau:  

Đến

Chọn

Tự động hiển thị con trỏ

Tự động

Luôn ẩn con trỏ

Ẩn

Luôn hiển thị con trỏ

Mũi tên

Viết trên các trang chiếu

Bút

Chọn màu mực cho bút

Màu Bút

Mẹo: Để chuyển đổi giữa con trỏ và bút, hãy nhấn Nút Lệnh.+ A và Nút Lệnh.+ P .

Xem thêm

Bấm vào Trình Chiếu bằng bút Bluetooth

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×