Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tạo bố cục trang trình bày chuyên nghiệp bằng Trình thiết kế PowerPoint

Trình thiết kế PowerPoint cải thiện các trang trình bày cho người đăng ký Microsoft 365 bằng cách tự động tạo ra các ý tưởng thiết kế để bạn lựa chọn.

Tạo trang trình bày

Dùng thử Microsoft 365 miễn phí

Trình thiết kế PowerPoint

Khám phá PowerPoint

Đào tạo về PowerPoint

Kể câu chuyện của bạn, theo phong cách của bạn bằng PowerPoint. Bắt đầu ngay hôm nay.

Khám phá nội dung đào tạo

Có gì mới

Xem các tính năng mới nhất có sẵn cho PowerPoint trên máy tính, trang web và thiết bị của bạn.

Xem có gì mới

lịch, một sơ yếu lý lịch, và một tấm áp phích

Tìm mẫu cao cấp

Mang ý tưởng của bạn vào cuộc sống với nhiều mẫu có thể tùy chỉnh hơn khi bạn đăng ký Microsoft 365.

Duyệt tìm mẫu

Hỗ trợ cho PowerPoint 2010 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

lịch, một sơ yếu lý lịch, và một tấm áp phích

Tìm Mẫu Cao cấp

Mang ý tưởng của bạn vào cuộc sống với các mẫu có thể tùy chỉnh hơn và các tùy chọn sáng tạo mới khi bạn đăng ký Microsoft 365.

Duyệt mẫu