Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột, theo mặc định Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép tất cả dữ liệu mà chúng chứa, bao gồm công thức và giá trị kết quả, chú thích, định dạng ô và ô ẩn.

Khi bạn sao chép các ô có chứa công thức, các tham chiếu ô tương đối sẽ không được điều chỉnh. Do đó, nội dung của các ô và của bất kỳ ô nào trỏ tới chúng có thể hiển thị phần #REF! . Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể điều chỉnh các tham chiếu theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phát hiện lỗi trong công thức.

Bạn có thể sử dụng lệnh Cắt hoặc lệnh Sao chép để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép chúng bằng chuột.

Theo mặc định, Excel sẽ hiển thị nút Tùy chọn Dán. Nếu bạn cần hiển thị lại tệp, hãy đi đến Nâng cao trong Tùy chọn Excel. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chọn nâng cao.

 1. Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Cắt ảnh biểu tượng cắthoặc nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm sao chép ảnh biểu tượng sao chéphoặc nhấn CTRL+C.

 3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

  • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

Lưu ý: Excel sẽ hiển thị viền di chuyển động quanh các ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

Theo mặc định, việc sửa bằng cách kéo và thả sẽ được bật để bạn có thể dùng chuột để di chuyển và sao chép các ô.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Cắt và thay thế    Trỏ tới viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ, hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Excel sẽ cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế cột. Nhấn Hủy bỏ để tránh thay thế.

  • Sao chép và thay thế    Nhấn giữ phím CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột trở thành con trỏ sao chép Con trỏ sao chép, hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Excel không cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế cột. Nhấn CTRL+Z nếu bạn không muốn thay thế hàng hoặc cột.

  • Cắt và chèn   Nhấn giữ SHIFT trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ, hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

  • Sao chép và chèn   Nhấn giữ SHIFT và CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ, hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ ctrl hoặc SHIFT trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả CTRL hoặc SHIFT trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

Nếu một vài ô, hàng hoặc cột trên trang tính không được hiển thị, bạn có thể chọn sao chép tất cả các ô hoặc chỉ sao chép các ô hiển thị. Ví dụ: bạn có thể chọn chỉ sao chép dữ liệu tóm tắt được hiển thị trên một trang tính được viền ngoài.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ những ô nhìn thấy, rồi bấm OK.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép ảnh biểu tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C. .

 5. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 6. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào Ảnh nút hoặc nhấn Ctrl+V.

  Nếu bạn bấm vào mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút, bạn có thể chọn từ một vài tùy chọn dán để áp dụng cho vùng chọn của mình.

Excel sẽ dán dữ liệu đã sao chép vào các cột hoặc các hàng liên tiếp. Nếu vùng dán có chứa các cột và hàng ẩn, bạn có thể phải hủy ẩn vùng dán để xem tất cả các ô đã sao chép.

Khi bạn sao chép hoặc dán dữ liệu ẩn hoặc đã lọc vào một ứng dụng khác hoặc một phiên bản Excel khác thì chỉ các ô hiển thị mới được sao chép.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép ảnh biểu tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 5. Chọn hộp kiểm Bỏ qua ô trống.

 1. Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và chọn dữ liệu ô trong thanh công thức.

 2. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển lựa chọn, bấm vào Cắt ảnh biểu tượng cắthoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng chọn, bấm Sao ảnh biểu tượng sao chéphoặc nhấn Ctrl+C.

 4. Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký tự hoặc bấm đúp chuột vào một ô khác để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào Ảnh nút hoặc nhấn Ctrl+V.

 6. Nhấn ENTER.

  Lưu ý: Khi bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc nhấn F2 để sửa ô hiện hoạt, các phím mũi tên chỉ hoạt động trong ô đó. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển đến một ô khác, đầu tiên nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi ô hiện hoạt.

Khi dán dữ liệu đã sao chép, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chỉ dán định dạng ô, như màu phông hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

 • Chuyển đổi mọi công thức trong ô sang các giá trị tính toán mà không ghi đè lên định dạng đã có.

 • Chỉ dán công thức (và không dán các giá trị tính toán).

Quy trình

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép ảnh biểu tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C.
   

 3. Chọn ô ở góc trên bên trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn muốn dán giá trị, định dạng ô hoặc công thức.

 4. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dán chỉ giá trị, hãy bấm Giá trị.

  • Để dán chỉ định dạng ô, hãy bấm Định dạng.

  • Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.

Khi bạn dán dữ liệu đã sao chép, dữ liệu được dán sẽ dùng thiết đặt độ rộng cột của các ô đích. Để sửa độ rộng cột giúp chúng khớp với các ô nguồn, hãy thực hiên theo các bước này.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển ô, bấm vào Cắt ảnh biểu tượng cắthoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép ô, hãy bấm Sao ảnh biểu tượng sao chéphoặc nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , rồi bấm Giữ Chiều rộng Cột Nguồn.

Bạn có thể sử dụng lệnh Cắt hoặc lệnh Sao chép để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép chúng bằng chuột.

 1. Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Cắt ảnh biểu tượng cắthoặc nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm sao chép ảnh biểu tượng sao chéphoặc nhấn CTRL+C.

 3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

  • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

Lưu ý: Excel sẽ hiển thị viền di chuyển động quanh các ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Cắt và chèn    Trỏ tới viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ Biểu tượng Di chuyển Bàn tay, hãy kéo hàng hoặc cột đó đến một vị trí khác

  • Cắt và thay thế   Nhấn giữ SHIFT trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ di Biểu tượng Di chuyển Bàn tay, hãy kéo hàng hoặc cột đó đến một vị trí khác. Excel sẽ cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế một hàng hoặc cột. Nhấn Hủy bỏ để tránh thay thế.

  • Sao chép và chèn   Nhấn giữ phím CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ di Biểu tượng Di chuyển Bàn tay, hãy kéo hàng hoặc cột đó đến một vị trí khác.

  • Sao chép và thay thế    Nhấn giữ SHIFT và CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ di Biểu tượng Di chuyển Bàn tay, hãy kéo hàng hoặc cột đó đến một vị trí khác. Excel sẽ cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế một hàng hoặc cột. Nhấn Hủy bỏ để tránh thay thế.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ ctrl hoặc SHIFT trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả CTRL hoặc SHIFT trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

 1. Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và chọn dữ liệu ô trong thanh công thức.

 2. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển lựa chọn, bấm vào Cắt ảnh biểu tượng cắthoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng chọn, bấm Sao ảnh biểu tượng sao chéphoặc nhấn Ctrl+C.

 4. Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký tự hoặc bấm đúp chuột vào một ô khác để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào Ảnh nút hoặc nhấn Ctrl+V.

 6. Nhấn ENTER.

  Lưu ý: Khi bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc nhấn F2 để sửa ô hiện hoạt, các phím mũi tên chỉ hoạt động trong ô đó. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển đến một ô khác, đầu tiên nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi ô hiện hoạt.

Khi dán dữ liệu đã sao chép, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chỉ dán định dạng ô, như màu phông hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

 • Chuyển đổi mọi công thức trong ô sang các giá trị tính toán mà không ghi đè lên định dạng đã có.

 • Chỉ dán công thức (và không dán các giá trị tính toán).

Quy trình

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép ảnh biểu tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C.
   

 3. Chọn ô ở góc trên bên trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn muốn dán giá trị, định dạng ô hoặc công thức.

 4. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉ dán giá trị, hãy bấm Dán Giá trị.

  • Để dán chỉ định dạng ô, hãy bấm Dán Định dạng.

  • Để chỉ dán công thức, hãy bấm Dán Công thức.

Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn bằng cách sử dụng chuột và Hoán đổi.

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ tới viền của ô hoặc phạm vi bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ trở thành hình Con trỏ hình bàn tay, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển ô

Kéo các ô đến một vị trí khác.

Sao chép ô

Nhấn và giữ OPTION và kéo các ô đến một vị trí khác.

Lưu ý: Khi bạn kéo hoặc dán ô vào vị trí mới, nếu có dữ liệu tồn tại trước ở vị trí đó, Excel sẽ ghi đè dữ liệu gốc.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ tới viền của ô hoặc phạm vi bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ trở thành hình Con trỏ hình bàn tay, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển hàng hoặc cột

Kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Sao chép hàng hoặc cột

Nhấn và giữ OPTION và kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa các hàng hoặc cột hiện có

Nhấn giữ SHIFT và kéo hàng hoặc cột của bạn giữa các hàng hoặc cột hiện có. Excel tạo khoảng trống cho hàng hoặc cột mới.

 1. Sao chép các hàng hoặc cột mà bạn muốn hoán đổi.

 2. Chọn ô đích (ô đầu tiên của hàng hoặc cột mà bạn muốn dán dữ liệu của mình) cho các hàng hoặc cột mà bạn đang chuyển đổi.

 3. Trên tab Trang đầu , bên dưới Chỉnh sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh Dán, rồi bấm vào Hoán đổi.

  Tab Nhà, nhóm Sửa

  Lưu ý: Các cột và hàng không thể chờm lấp. Ví dụ: nếu bạn chọn giá trị trong Cột C và cố gắng dán các giá trị đó vào hàng chờm lấp cột C, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi. Khu vực đích của cột hoặc hàng được dán phải nằm ngoài các giá trị gốc.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa ô, hàng, cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×