Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Gửi các đoạn mã trong thư ở Teams

Để gửi một đoạn mã trong một cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn kênh:

  1. Chọn Định Nút Mở rộng bên dưới hộp thư.

  2. Ở góc trên bên phải, chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác .

  3. Chọn Đoạn mã Nút đoạn mã để mở hộp thoại.

    Gửi một đoạn mã

  4. Trong hộp thoại, nhập mã cùng với tiêu đề cho các đoạn mã. Chọn hộp kiểm nếu bạn muốn ngắt dòng văn bản, rồi chọn menu kéo xuống để chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

  5. Chọn Hủybỏ hoặc Chèn để thêm một đoạn mã vào thư của bạn.

    Hộp thoại Đoạn mã

Tô sáng và tự động nhập mã sẽ giúp bạn viết mã theo cách mình muốn. Khi bạn gửi đoạn mã, đoạn mã này sẽ được đưa vào thư dưới dạng thẻ và người nhận có thể xem trong dòng với cú pháp tô sáng còn nguyên vẹn.

Để sửa các đoạn mã của bạn sau khi đã gửi, hãy chọn Thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Sửa trên thư của bạn, sau đó Sửa Nút sửa lại trên thẻ đoạn mã.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×