Gửi thư cho người Skype for Business từ một Teams

Sự tồn tại và liên tác giữa các Teams và Skype for Business được Xác định bởi các chế độ nâng cấp của Teams. Mọi người sử Skype for Business sẽ được chỉ định chế độ Nâng cấp của Teams theo mặc định hoặc bởi quản trị viên của họ.

Nếu ai đó đã được gán chế độ đồng tồn tại, họ sẽ có thể nhận được tin nhắn mà bạn gửi cho họ từ bên trong Teams. Tìm kiếm họ trong Teams, nhập tin nhắn của bạn, sau đó gửi đi. Bạn sẽ thấy một biểu tượng Skype for Business kế bên cuộc trò chuyện trong danh sách trò chuyện của bạn.

Để biết thêm thông tin về các chế độ Nâng cấp của Teams, xem mục Cùng tồn tại với Skype for Business.

Trò chuyện nhóm với Skype for Business dùng

Không thể gửi thư nhóm tới những người đang sử dụng Skype for Business. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có ai đó mời bạn tham gia cuộc hội thoại nhóm từ Skype for Business, bạn sẽ nhận được thông báo trong Teams. Sau đó, bạn sẽ có thể tham gia cuộc hội thoại vào Skype for Business.

Skype for Business so với Teams

Khả năng trò chuyện với ai đó trên Skype for Business từ bên trong Teams thật tuyệt vời, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ những thứ thú vị như emoji, tệp đính kèm và tab. 

Tắt tùy Skype for Business

Bạn không thể tắt hoàn toàn tích hợp với các Skype for Business. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tắt tùy chọn trò chuyện, hãy nói chuyện với quản trị viên CNTT của bạn.

Lưu ý: Nếu người quản trị CNTT tắt tính năng trò chuyện, bạn vẫn sẽ thấy tất cả các cuộc họp Skype for Business của mình nhưng sẽ không thể trò chuyện với người dùng Skype for Business của mình.

Nếu bạn muốn trò chuyện trực tiếp với một người nào đó đang sử dụng Skype for Business, bạn có thể thực hiện điều đó từ ứng dụng dành cho thiết bị di động. Và dù thật tuyệt vời, hãy nhớ rằng bạn sẽ bỏ lỡ những nội dung thú vị như emoji, tệp đính kèm và tab.

Tạo chat nhóm với những người sử Skype for Business chưa sẵn dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×