Trình hướng dẫn Kích hoạt giúp bạn hoàn tất quy trình kích hoạt cho Office 2016 trở xuống của phiên bản Office. Chọn một tùy chọn bên dưới để bắt đầu.

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố khi kích hoạt Office 2021 hoặc Office 2019, hãy xem Sản phẩm này đã được cài đặt trên thiết bị khác.

Kích hoạt qua Internet

 1. Trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy chọn tùy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet, rồi chọn Tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.

 2. Hãy làm theo các lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt.

  Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem mục Khắc phục các lỗi về kích hoạt.

Kích hoạt qua điện thoại

Nếu tùy chọn này bị tắt, đó là do bạn đang sử dụng Microsoft 365, tùy chọn này không hỗ trợ kích hoạt qua điện thoại.

Nếu bạn thấy thông báo Kích hoạt qua điện thoại không được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa, bạn có thể bỏ qua lỗi này và gọi đến các số dành cho quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể của bạn được liệt kê trong bài viết này.

 1. Trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy chọn tùy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm bằng điện thoại, rồi chọn Tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.

 2. Bên dưới Bước 1 trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy chọn quốc gia/khu vực của bạn, rồi gọi tới số điện thoại của Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm được liệt kê bên dưới quốc gia/khu vực bạn đã chọn.

 3. Khi được Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm nhắc, hãy cung cấp ID của Bản cài đặt được hiển thị trong Trình hướng dẫn Kích hoạt bên dưới Bước 2.

 4. Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm sẽ cung cấp một ID Xác nhận mà bạn sử dụng để nhập vào Trình hướng dẫn Kích hoạt bên dưới Bước 3.

 5. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.

  Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem mục Khắc phục các lỗi về kích hoạt.

Kích hoạt sau khi cài đặt lại hoặc di chuyển Office

Đối với Office Home & Business, Office Home & Student và Office Professional, bạn chỉ có thể cài đặt trên một máy tính duy nhất. Nếu bạn cố gắng cài đặt và kích hoạt các phiên bản này của Office trên một máy tính khác (thuộc sở hữu của bạn hoặc người khác) hoặc trên cùng một máy tính sau khi thay đổi phần cứng, bạn có thể gặp thông báo lỗi rằng bạn đã đạt tới số bản kích hoạt tối đa.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều gói mua một lần của Office, đồng thời đang gặp sự cố khi kích hoạt các bản cài đặt Office tiếp theo, hãy xem mục Thay đổi khóa sản phẩm Office của bạn.

Nếu làm theo các điều khoản chuyển giao trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm, bạn có thể di chuyển Office sang một máy tính khác nhưng bạn phải kích hoạt Office qua điện thoại, rồi gỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Office trên máy tính nào khác, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

 2. Làm theo các bước trong mục Kích hoạt qua điện thoại, như được mô tả ở trên.

 3. Dỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

Đọc Điều khoản Cấp phép Phần mềm để xem lại các điều khoản về việc chuyển giao Office

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Đây là cách để tìm Office trên máy tính của bạn.)

  Lưu ý: Bạn cũng có thể xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm trực tuyến tại đây: Điều khoản Cấp phép Phần mềm.

 2. Đi tới Tệp > Tài khoản > Giới thiệu về tên chương trình (như Giới thiệu về Excel) > Xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.

 3. Các điều khoản về chuyển giao quyền sở hữu nằm ở những mục sau:

  • Đối với Office 2019 và Office 2016, xem mục 3. Chuyển giao cho một Bên Thứ ba

  • Đối với Office 2013, hãy xem mục Tôi có thể chuyển giao hay gán lại phần mềm cho một người dùng hoặc máy tính khác không?

Khắc phục các lỗi về kích hoạt

Nếu kích hoạt không thành công, xem mục Lỗi sản phẩm chưa được cấp phép và lỗi kích hoạt trong Office để được trợ giúp khắc phục sự cố các lỗi kích hoạt phổ biến.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×