Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chủ đề này giải thích cách kết nối tài khoản LinkedIn và tài khoản cơ quan hoặc trường học của Microsoft để xem LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft.

 1. Đi tới một ứng dụng hoặc giải pháp microsoft, ví dụ: Outlook trên web.

 2. Mở thẻ hồ sơ.

 3. Chọn biểu tượng hoặc mục LinkedIn. Bạn sẽ chỉ thấy thông tin này nếu tổ chức của bạn cho phép bạn kết nối các tài khoản của mình.

 4. Chọn Có, hãy bắt đầu/Tiếp tục đi tới LinkedIn.

 5. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn.

 6. Chọn Chấp nhận để kết nối tài khoản LinkedIn của bạn với tài khoản Microsoft cơ quan hoặc trường học của bạn.

 7. Chọn một tùy chọn:

  1. Chọn Chấp nhận để cho phép tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn chia sẻ dữ liệu với LinkedIn.

  2. Chọn Không phải Bây giờ nếu bạn không muốn cho phép tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình chia sẻ dữ liệu với LinkedIn. 

 8. Nếu được nhắc, hãy chọn Đã hiểu/OK để hoàn tất thiết lập.

Xem thêm

LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Thông tin LinkedIn trong tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft của bạn

Mẫu LinkedIn được thiết kế chuyên nghiệp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×