Mục lục
×

Nếu bạn đăng ký Microsoft 365, bạn có thể tắt thông tin LinkedIn cho các ứng dụng Office 2016 trên máy tính cục bộ của bạn: 

  1. Trong Outlook 2016, Word 2016, PowerPoint 2016 hoặc Excel 2016, chọn các tùy chọn > tệp.

  2. Trong phần chung , dưới tính năng LinkedIn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị các tính năng LinkedIn trong các ứng dụng Office của tôi.

  3. Chọn OK để lưu các thay đổi của bạn.

Khi bạn tắt thông tin LinkedIn trong một ứng dụng Office 2016, thông tin LinkedIn sẽ không hiển thị trong bất kỳ ứng dụng Office 2016 nào mà bạn có trên PC cục bộ của mình. Bạn có thể phải khởi động lại ứng dụng Office 2016 của bạn để xem thay đổi. 

Trừ khi bạn là người quản trị cho tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn không thể tắt thông tin LinkedIn trong các ứng dụng dựa trên web, chẳng hạn như Outlook trên web và OneDrive. Bạn sẽ thấy một số thông tin LinkedIn ngay cả khi bạn không kết nối các tài khoản của mình. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát cách những người khác nhìn thấy thông tin LinkedIn của bạn. Tìm hiểu cách điều chỉnh khả năng hiển thị hồ sơ công cộng LinkedIn của bạn.

Xem thêm

LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×