Mục lục
×

Nếu bạn không muốn kết nối LinkedIn của mình hiển thị như các liên hệ được đề xuất trong Outlook, bạn phải ngắt kết nối các tài khoản của mình. Có thể mất đến 24 giờ để thay đổi có hiệu lực. Lưu ý rằng mọi kết nối LinkedIn bạn đã gửi qua email từ Outlook có thể tiếp tục hiển thị như đề xuất.

Xem thêm

LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×