Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Loại thông tin nào có thể được chia sẻ giữa tài khoản LinkedIn và tài khoản Microsoft của tôi?

Để biết chi tiết về loại thông tin mà LinkedIn và tài khoản Microsoft của bạn có thể chia sẻ sau khi bạn kết nối tài khoản của mình, hãy xem:

Thông tin LinkedIn trong các ứng dụng Microsoft với tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn

Thông tin LinkedIn trong các ứng dụng Microsoft với tài khoản cá nhân của bạn

Những người khác có thể thấy loại thông tin nào từ LinkedIn về tôi trong các ứng dụng của Microsoft?

Diện mạo của hồ sơ LinkedIn trong các ứng dụng của Microsoft phụ thuộc vào cài đặt hiển thị off-LinkedIn của bạn. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này bất cứ khi nào.

Hồ sơ LinkedIn công khai của tôi có thay đổi sau khi tôi kết nối tài khoản LinkedIn và Microsoft của mình không?

Khi bạn kết nối tài khoản, thông tin từ tài khoản Microsoft của bạn sẽ không được dùng để cập nhật hồ sơ công khai của bạn. Thông tin từ tài khoản Microsoft của bạn sẽ được sử dụng để nâng cao trải nghiệm cá nhân của bạn trên LinkedIn. Ví dụ: LinkedIn có thể đề xuất bạn kết nối với một số liên hệ Microsoft của mình.

Thay đổi gì sau khi tôi ngắt kết nối tài khoản LinkedIn và Microsoft của mình?

Khi bạn ngắt kết nối tài khoản của bạn, LinkedIn sẽ không còn cung cấp dữ liệu cho tài khoản Microsoft của bạn và tài khoản Microsoft của bạn sẽ không còn cung cấp dữ liệu cho LinkedIn.

Các liên hệ đã được nhập vào LinkedIn từ tài khoản Microsoft cá nhân hay tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft sẽ duy trì trên LinkedIn cho đến khi bạn loại bỏ chúng. Tìm hiểu về quản lý liên hệ đã nhập của bạn trên LinkedIn.

Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR)

Chia sẻ dữ liệu giữa LinkedIn và Microsoft tuân thủ GDPR.

Để biết thông tin về cách Microsoft đáp ứng các yêu cầu của GDPR, hãy xem Microsoft.com/GDPR điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

Để biết thông tin về cách LinkedIn đáp ứng yêu cầu của GDPR, hãy xem mục LinkedInvà GDPR và Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tưcủa LinkedIn.

Xem thêm

LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×