Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Kể từ tháng 3 năm 2024, nếu bạn đang ở EU/EEA (theo vị trí trên hồ sơ), bạn có quyền truy cập vào một cài đặt chuyên dụng để quản lý xem dữ liệu hồ sơ của bạn có được hiển thị cho người dùng ứng dụng Microsoft 365 hay không. Tìm hiểu thêm trên LinkedIn

Bạn có quyền truy cập vào thông tin hồ sơ LinkedIn và LinkedIn Sales Nav trong các ứng dụng của Microsoft. Để biết tổng quan về tất cả các tính năng của LinkedIn trên các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft, hãy xem tích hợp LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft.

LinkedIn trong tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn

Nếu LinkedIn được bật trong tổ chức của bạn, bạn có thể xem một số thông tin LinkedIn công khai trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft. Ví dụ: bạn có thể xem ảnh và chức danh công việc LinkedIn của ai đó trên thẻ hồ sơ trong Outlook hoặc OneDrive for Business.

Nếu bạn không có tài khoản LinkedIn, bạn vẫn có thể xem một số thông tin công khai về những người khác.

Để xem thông tin linkedIn chi tiết, bạn phải kết nối tài khoản LinkedIn với tài khoản Microsoft của mình. Sau khi kết nối tài khoản của mình, bạn có thể xem thêm thông tin LinkedIn và kết nối với đồng nghiệp.Khi liên lạc với ai đó trong Outlook, bạn có thể xem liệu bạn và người đó có chia sẻ kết nối chung trên LinkedIn hay không. Kết nối LinkedIn của bạn cũng có thể hiển thị dưới dạng liên hệ được đề xuất Outlook trên web và OneDrive for Business. Dữ liệu Microsoft được sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm LinkedIn của bạn.

Theo thời gian, bạn có thể mong đợi trải nghiệm kết nối mạng trên LinkedIn cải thiện với thông tin từ tài khoản Microsoft của mình. Ví dụ: LinkedIn có thể đề xuất bạn kết nối với một số liên hệ Microsoft của mình. 

LinkedIn Sales Navigator trong các ứng dụng của Microsoft

Thẻ hồ sơ hiển thị cho bạn thông tin về khách hàng tiềm năng của bạn, chẳng hạn như thông tin hồ sơ, tùy chọn Lưu Đầu mối, Điểm nổi bật và Liên kết Nhóm Connections. Bằng cách lướt qua thông tin chuyên sâu về khách hàng tiềm năng của bạn ngay trong Outlook, việc tích hợp đảm bảo bạn không phải rời khỏi dòng công việc của mình để truy nhập thông tin quan trọng về triển vọng.

Bạn có thể:

  • Truy nhập thông tin về một liên hệ và Lưu Đầu mối trong Outlook.

  • Xem hồ sơ LinkedIn về đầu mối đã lưu của bạn, điểm nổi bật của chúng và kết nối TeamLink.

  • Kết nối trực tiếp qua Outlook.

Làm cách nào để biết tổ chức của tôi có cho phép tôi xem thông tin LinkedIn trong các ứng dụng microsoft hay không?

  1. Chuyển đến một ứng dụng hoặc giải pháp của Microsoft, ví dụ: cài đặt Outlook trên web hoặc OneDrive for Business.

  2. Mở thẻ hồ sơ.

  3. Nếu bạn thấy biểu tượng LinkedIn trên thẻ hồ sơ, tổ chức của bạn sẽ cho phép bạn kết nối tài khoản LinkedIn của mình. Nếu bạn không thấy biểu tượng LinkedIn, thì có thể tổ chức của bạn đã tắt kết nối tài khoản.

LinkedIn trong tài khoản Microsoft cá nhân của bạn

Bạn có thể xem thông tin LinkedIn công khai của mọi người trong tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, ví dụ: trên thẻ hồ sơ trong Outlook. Để xem thêm thông tin LinkedIn, bạn phải kết nối tài khoản LinkedIn với tài khoản Microsoft cá nhân của mình.

Khi kết nối tài khoản của mình, bạn sẽ có quyền truy nhập vào các kết nối ở cấp độ 1 trên LinkedIn ngay trong một số ứng dụng của Microsoft. Theo thời gian, bạn cũng có thể mong đợi trải nghiệm kết nối mạng của mình trên LinkedIn sẽ được cải thiện với thông tin từ tài khoản Microsoft của mình. Ví dụ: LinkedIn có thể đề xuất bạn kết nối với một số liên hệ Microsoft của mình.

Thông tin công khai

Bạn là người phụ trách tài khoản của mình và bạn có thể điều chỉnh hồ sơ LinkedIn công khai của mình và những gì người khác có thể nhìn thấy.

Khi bạn kết nối tài khoản của mình, thông tin từ tài khoản Microsoft sẽ không được sử dụng để cập nhật hồ sơ công khai của bạn.

Xem thêm

Tích hợp LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Dữ liệu hồ sơ LinkedIn trên các dịch vụ thẻ hồ sơ Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×