Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
  1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải của Teams. Khi người quản lý tài khoản của bạn mở, hãy chọn lại ảnh hồ sơ của bạn.

  2. Chọn Tải ảnh lên để chọn ảnh hồ sơ mới hoặc Loại bỏ để xóa bỏ ảnh của bạn hoàn toàn. 

  3. Chọn Lưu để áp dụng thay đổi.

Lưu ý: Có thể mất thời gian để cài đặt ảnh hồ sơ Teams của bạn cập nhật trên tất cả các kênh của bạn. Việc xóa bộ đệm ẩn Teams có thể giúp cập nhật nhanh hơn.

  1. Nhấn vào ảnh hoặc tên viết tắt hiện tại của bạn ở trên cùng bên trái của ứng dụng Teams.

  2. Nhấn vào tên của bạn để hiển thị hồ sơ của bạn.

  3. Từ đó, nhấn Cập nhật ảnh để chụp hoặc truy nhập ảnh của bạn.

  4. Bạn sẽ nhận được thông báo rằng ảnh hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

  1. nhẹ thêm Nút Thêm sau đó gõ nhẹ vào ảnh của bạn.

  2. Nhấn vào Chỉnh sửa hình ảnh để chụp hoặc truy nhập vào ảnh của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×