Làm thế nào để tôi di chuyển nhóm GroupMe sang Campus Connect?

Khi bạn di chuyển một nhóm sang Campus Connect, những người khác tại trường đại học hoặc cao đẳng của bạn có thể tìm và tham gia nhóm đó. Nhóm của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho những người dùng khác đã xác thực email trường đại học hoặc trường đại học của họ trong GroupMe.

 1. Từ danh sách trò chuyện của bạn, hãy chọn nhóm bạn muốn chuyển đến Campus Connect.

 2. Gõ nhẹ vào hình đại diện của nhóm (ảnh hồ sơ), sau đó gõ nhẹ vào Thiết Nút Cài đặt.

 3. Nhấn vào Khả năng hiển thị.

 4. Nhấn vào Chỉ hiển thị cho Tên Trường của Bạn. Nhóm của bạn sẽ được chuyển đổi thành nhóm Campus Connect.

Nếu bạn muốn loại bỏ nhóm của mình khỏi hiển thị trong Campus Connect, bạn có thể cập nhật Khả năng hiển thị cho nhóm.

 1. Từ danh sách trò chuyện của bạn, hãy chọn nhóm bạn muốn chuyển đến Campus Connect.

 2. Gõ nhẹ vào hình đại diện của nhóm (ảnh hồ sơ), sau đó gõ nhẹ vào Thiết Nút Cài đặt.

 3. Nhấn vào Khả năng hiển thị.

 4. Nhấn vào Chỉ hiển thị cho Tên Trường của Bạn. Nhóm của bạn sẽ được chuyển đổi thành nhóm Campus Connect.

Nếu bạn muốn loại bỏ nhóm của mình khỏi hiển thị trong Campus Connect, bạn có thể cập nhật Khả năng hiển thị cho nhóm.

 1. Từ danh sách trò chuyện của bạn, hãy chọn nhóm bạn muốn chuyển đến Campus Connect.

 2. Chọn hình đại diện của nhóm (ảnh hồ sơ), sau đó chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

 3. Chọn menu thả xuống bên cạnh Khả năng hiển thị và chọn Chỉ hiển thị cho Tên Trường của Bạn.

Nếu bạn muốn loại bỏ nhóm của mình khỏi hiển thị trong Campus Connect, bạn có thể cập nhật Khả năng hiển thị cho nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×