Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các tài liệu tự động lưu OneDrive trong khi bạn làm việc trong Word dành cho web, nhưng để lưu một bản sao của tệp Word dành cho web của bạn, hãy đi đến tệp > lưu dưới dạng > lưu như.

Bạn có thể lưu nó vào PC hoặc OneDrive của bạn.

Mẹo: 

  • OneDrive tự động giữ các phiên bản trước đó của tài liệu. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân, bạn có thể truy xuất 25 phiên bản cuối cùng. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, số lượng phiên bản sẽ phụ thuộc vào cấu hình thư việncủa bạn.

  • Để khôi phục Phiên bản cũ hơn, hãy bấm chuột phải vào tài liệu trên trang OneDrive của bạn, rồi bấm lịch sử Phiên bản.

    Tùy chọn menu lịch sử phiên bản OneDrive

  • Để thay đổi tên tài liệu của bạn một cách nhanh chóng, hãy bấm vào tên của nó trong thanh tiêu đề và nhập tên mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×