Loại bỏ hình nền mờ bằng cách dùng Publisher

Đôi khi khó có thể loại bỏ hình nền mờ vì hình nền mờ đã được thêm vào trang chính của ấn phẩm của bạn. Hãy sửa trang chính và bạn có thể xóa hoặc thay đổi hình nền mờ.

  1. Bấm Thiết kế Trang > Trang Cái.

  2. Bấm vào trang cái có chứa hình nền mờ, sau đó bấm Sửa Trang Cái.

    Ảnh chụp màn hình của danh sách thả xuống Sửa Trang Cái trong Publisher.

  3. Bấm vào văn bản hoặc hình ảnh hình nền mờ và nhấn phím Delete.

    Sử dụng những bước này cho từng trang có chứa hình nền mờ mà bạn muốn loại bỏ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×