Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn mở nhiều sổ làm việc Excel 2013, mỗi sổ làm việc được mở trong một cửa sổ riêng, nhưng trong cùng một bản sao hoặc phiên bản của Excel. Có thể có những lúc bạn muốn mở sổ làm việc thứ hai hoặc thứ ba trong phiên bản mới của Excel. Ví dụ, khi bạn đang chạy các phép tính trong một sổ làm việc lớn và muốn làm việc trên một sổ làm việc khác.

Đây là cách bạn mở một phiên bản khác của Excel để xem sổ làm việc thứ hai:

  1. Bấm chuột phải vào biểu tượng Excel từ thanh tác vụ của bạn.

  2. Trong khi nhấn Alt, bấm vào sổ làm việc mà bạn muốn mở từ danh sách.

    thanh tác vụ với biểu tượng sổ làm việc Excel

Có thể bạn cũng muốn biết cách mở tự động một sổ làm việc hoặc mẫu cụ thể khi bạn bắt đầu Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×