Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Quan trọng: Trong Excel cho Microsoft 365 và Excel 2021, Power View bị loại bỏ vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng trải nghiệm hình ảnh tương tác được cung cấp bởi Power BI Desktop, bạn có thể tải xuống miễn phí. Bạn cũng có thể dễ dàng Nhập sổ làm việc Excel vào Power BI Desktop

Trong Excel, bạn có thể kết nối với OLAP cube (thường được gọi là cube đa chiều) và tạo các trang báo cáo thú vị và hấp dẫn với Power View.

Để kết nối với nguồn dữ liệu đa chiều, từ ribbon, hãy chọn Data > Get External Data > From Other Sources > From Analysis Services.

Kết nối với Analysis Services

Trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữliệu , nhập tên máy chủ lưu trữ khối, sau đó chọn và cung cấp thông tin xác thực thích hợp.

Kết nối với Máy chủ Cơ sở dữ liệu

Excel trình bày một hộp thoại liệt kê các cơ sở dữ liệu, bảng và cube sẵn có từ máy chủ.

Chọn Hình lập phương

Sau khi chọn khối bạn quan tâm đến việc sử dụng và chọn Tiếp theo ,bạn có thể chọn vị trí bạn muốn xem dữ liệu được kết nối trong sổ làm việc của mình. Trong trường hợp này bạn muốn tạo báo cáo Power View, vì vậy hãy chọn nút chọn một bên cạnh Báo cáo Power View.

Gửi tới Báo cáo Power View

Trong ngăn Trường Power View, bạn có thể xem và truy nhập các trường sẵn có từ khối.

Ngăn Trường Power View được tự động điền

Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng dữ liệu từ khối để tạo các báo cáo hấp dẫn. Bạn có thể tìm thấy nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm:

  • Nhóm đo – đây là tập hợp các số đo được tìm thấy trong khối.

    Nhóm đo
  • Các số đo và KPIs trong một nhóm đo - bạn cũng có thể sử dụng các số đo và KPIs riêng lẻ từ bên trong nhóm đo. Chỉ cần bung rộng nhóm đo để xem các thành phần sẵn dùng trong một nhóm đo, như minh họa trong màn hình sau đây.

    Các số đo và KPI trong một nhóm đo
  • Kích thước, thuộc tính và cấu trúc phân cấp – bạn cũng có thể sử dụng các trường khác từ khối, giống như bạn sẽ sử dụng trong bất kỳ báo cáo nào khác.

    Kích thước, thuộc tính và cấu trúc phân cấp

Với tất cả các trường sẵn có đó, bạn có thể tạo các báo cáo tương tác thú vị với Power View và OLAP cube.

Báo cáo Power View với dữ liệu OLAP

Các nguồn khác

Để biết thêm thông tin về Power View, OLAP hoặc Analysis Services, hãy xem các nối kết sau đây:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×