Chủ đề liên quan
×
Chuyển sang Outlook trên web từ Gmail
Chuyển sang Outlook trên web từ Gmail

Sắp xếp hộp thư đến của bạn

Sắp xếp hộp thư đến của bạn là tối thượng để giúp bạn làm việc hiệu quả. Chuyển đổi từ Gmail sang Outlook, dưới đây là một vài điểm khác biệt trong thuật ngữ và chức năng giữa hai ứng dụng:

 • Outlook sử dụng các thư mục, trong khi Gmail sử dụng nhãn, để sắp xếp thư.

 • Outlook sử dụng các quy tắc để sắp xếp email của bạn vào các thư mục và thể loại khi chúng được chuyển phát. Gmail sử dụng bộ lọc. Outlook cũng có bộ lọc nhưng trong Outlook đó là một cách để sắp xếp hộp thư đến hoặc thư mục.

 • Gắn cờ cho một email trong Outlook rất giống như diễn xuất một email trong Gmail.

Sử dụng thư mục để sắp xếp email của bạn

Để di chuyển email đến một thư mục:

 1. Chọn một thư.

 2. Chọn di chuyển đến.

 3. Chọn một thư mục.

Hoặc, kéo và thả email vào một thư mục.

Di chuyển email đến một thư mục trong Outlook trên web

Tự động tạo quy tắc để lọc email của bạn

Bạn có thể thực hiện các quy tắc phức tạp hoặc đơn giản như mong muốn. Sau đây là cách nhanh chóng gửi tất cả các thư từ một người gửi đơn vào một thư mục cụ thể:

 1. Bấm chuột phải vào thư, rồi chọn tạo quy tắc.

 2. Chọn thư mục bạn muốn di chuyển thư từ người gửi đến.

  Lưu ý: Chọn xem thêm tùy chọn để tùy chỉnh quy tắc của bạn.

 3. Chọn OK.

Tạo một quy tắc trong Outlook trên web

Gắn cờ cho email để theo dõi

 • Bấm chuột phải vào một email, rồi chọn gắn cờ.

  Hoặc di chuột qua thư, rồi chọn Gắn cờ thư nàycờ .

 • Chọn bộ lọc > gắn cờ để xem tất cả các thư được gắn cờ.

Gắn cờ cho một email trong Outlook trên web

Lưu trữ email

Sử dụng tính năng lưu trữ khi bạn muốn giữ một hộp thư đến sạch, nhưng không muốn xóa email nhất định. Không giống như các thư đã xóa, bạn có thể tìm kiếm tin nhắn lưu trữ.

 1. Chọn một hoặc nhiều thư.

 2. Chọn Lưu trữ.

Lưu trữ thư trong Outlook trên web

Lưu ý: Các tính năng và thông tin trong hướng dẫn này áp dụng cho Outlook trên web như sẵn dùng thông qua Microsoft 365.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×