Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc và trả lời các yêu cầu họp. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật và JAWS, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách gửi phản hồi nhanh ngay từ danh sách thư Outlook Hộp thư đến hoặc mở yêu cầu thêm tùy chọn, chẳng hạn như đề xuất thời gian họp mới.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Trả lời yêu cầu họp từ danh sách thư Hộp thư đến

Khi yêu cầu họp đến thư mục Hộp thư đến Outlook của bạn, bạn có thể nhanh chóng chấp nhận, chấp nhận tạm thời hoặc từ chối cuộc họp ngay tại đó mà không cần phải mở yêu cầu.

 1. Trong Outlook đến, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để đặt tiêu điểm vào yêu cầu họp.

  Để tìm hiểu cách mở và đọc nội dung của yêu cầu họp, hãy đi tới Mở, đọc và trả lời yêu cầu họp.

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh mở ra và Trình tường thuật sẽ thông báo: "Context menu, menu" (Menu ngữ cảnh, menu). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Menu" (Menu). Để trả lời yêu cầu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn C, C, rồi Enter.

  • Để chấp nhận tạm thời, nhấn N, rồi Enter.

  • Để từ chối, nhấn E.

 3. Hộp Microsoft Outlook sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút OK. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chỉnh sửa câu trả lời trước khi gửi, nhấn E, rồi nhấn Enter. Email Phúc đáp Cuộc họp mở ra và tiêu điểm nằm trong trường văn bản thư, nơi bạn có thể nhập phản hồi của mình. Khi hoàn tất, nhấn Alt+S để gửi.

  • Để gửi phản hồi mà không cần chỉnh sửa, nhấn S, rồi nhấn Enter.

  • Để chọn không gửi phản hồi, nhấn D, rồi nhấn Enter.

  Hành động đã chọn được thực hiện, thư mời họp sẽ bị xóa và nếu được chấp nhận, cuộc họp sẽ được thêm vào Lịch của bạn.

Mở, đọc và trả lời yêu cầu họp

Để truy nhập tất cả các tùy chọn trả lời, chẳng hạn như đề xuất thời gian họp mới, hãy mở yêu cầu họp.

 1. Trong hộp Outlook, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng các mục trong Hộp thư đến. Khi đang ở trên yêu cầu họp, nhấn Enter để mở.

 2. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề của yêu cầu họp. Để đọc nội dung thư mời họp, nhấn phím SR+R. Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

 3. Để phản hồi yêu cầu họp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn Alt+H, C.

  • Để chấp nhận tạm thời, nhấn Alt+H, J.

  • Để từ chối, nhấn Alt+H, N.

 4. Khi bạn nghe thấy "Menu, Edit the response before sending" (Menu, Chỉnh sửa phản hồi trước khi gửi), hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉnh sửa câu trả lời trước khi gửi, nhấn E.

  • Để gửi phản hồi mà không cần chỉnh sửa, nhấn S.

  • Để chọn không gửi câu trả lời, nhấn D.

  Hành động đã chọn được thực hiện, thư mời họp sẽ bị xóa và nếu được chấp nhận, cuộc họp sẽ được thêm vào Lịch của bạn.

Đề xuất thời gian họp mới

 1. Với yêu cầu họp mở trong Outlook, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chấp nhận tạm thời và đề xuất thời gian mới, nhấn Alt+H, P, T, T.

  • Để từ chối và đề xuất thời gian mới, nhấn Alt+H, P, T, D.

 2. Hộp thoại Đề xuất Thời gian Mới sẽ mở ra. Để đặt ngày và giờ bạn muốn đề xuất, nhấn phím Tab cho đến khi bộ đọc màn hình thông báo trường liên quan, chẳng hạn như "Ngày bắt đầu cuộc họp" hoặc "Thời gian bắt đầu cuộc họp", rồi nhập ngày hoặc giờ mới (ví dụ: "25Oct17" hoặc "1230pm"). Khi hoàn tất, nhấn Alt+O.

 3. Hộp thoại sẽ đóng lại và thông điệp email Đề xuất Thời gian Mới sẽ mở ra. Thời gian họp hiện tại và thời gian mới mà bạn đang đề xuất được hiển thị bên dưới trường chủ đề thư. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản nội dung thư, nơi bạn có thể nhập thêm bất kỳ phản hồi nào. Khi đã sẵn sàng gửi, nhấn Alt+S. Email sẽ được gửi và bạn quay lại Hộp thư đến.

Kiểm tra xem ai được mời tham dự cuộc họp

Sau khi bạn đã chấp nhận yêu cầu họp, bạn có thể kiểm tra xem ai đã được mời.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để đi đến Lịch.

 2. Tiêu điểm sẽ nằm ở hôm nay. Để di chuyển giữa các sự kiện, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Khi ở cuộc họp bạn muốn, nhấn Ctrl+O để mở.

 3. Để đi đến Trợ lý Lập lịch biểu, nhấn Alt+X.

 4. Với Trình tường thuật, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "All attendees" (Tất cả người dự). Với JAWS, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "List box" (Hộp danh sách). Để nghe tên của người được mời, nhấn phím Mũi tên xuống.

Giữ các yêu cầu họp trong Hộp thư đến

Sau khi được chấp nhận hoặc từ chối, yêu cầu họp sẽ tự động được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa. Nếu bạn muốn giữ email yêu cầu họp trong Hộp thư đến của mình, bạn có thể thay đổi thiết đặt Outlook cuộc họp.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F, T, M để mở cửa sổ tùy chọn Thư.

 2. Nhấn Alt+D hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Send messages, Delete meeting requests and notifications from Inbox after responding, checkbox checked" (Gửi tin nhắn, Xóa yêu cầu họp và thông báo từ Hộp thư đến sau khi phản hồi, đã chọn hộp kiểm).

 3. Để loại bỏ lựa chọn, nhấn Phím cách. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked" (Đã bỏ chọn). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Not checked" (Không được chọn). Nhấn Enter để lưu cài đặt và đóng hộp thoại. Bạn quay lại Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Sử Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để đọc và trả lời các yêu cầu họp trực tiếp từ Lịch. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về tính năng Phát Email của Tôi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời yêu cầu họp

 1. Trong dạng xem Lịch bất kỳ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên trong ngày. VoiceOver sẽ thông báo tiêu đề, ngày và thời gian, địa điểm cũng như người tổ chức sự kiện khi bạn di chuyển qua các sự kiện. Để duyệt đến các sự kiện khác trong tương lai, hãy trượt nhanh lên trên.

 2. Để mở chi tiết cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình khi ở trên yêu cầu. Chi tiết cuộc họp mở trong một cửa sổ mới.

 3. Để duyệt chi tiết cuộc họp, vuốt sang phải hoặc sang trái. VoiceOver sẽ thông báo các chi tiết khi bạn di chuyển, bao gồm ngày và giờ họp được đề xuất, địa điểm, tên và địa chỉ email của người dự.

 4. Để phản hồi thư mời, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "RSVP button" (Nút RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn phản hồi sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn (Chấp nhận, Do dự hoặc Từ chối), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thay đổi phản hồi của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit RSVP button" (Nút Chỉnh sửa RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh đến tùy chọn mới, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để quay lại Lịch, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng Phát Email của Tôi để nghe và trả lời yêu cầu họp 

Bạn có thể sử dụng Phát Email của Tôi (PME) trên Outlook nghe và trả lời email, chẳng hạn như yêu cầu họp.

Để tìm hiểu cách thiết lập Phát Email của Tôi, hãy tham khảo mục "Thiết lập tính năng Phát Email của Tôi (PME) " trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn sẵn dùng trong Phát Email của Tôi, hãy tham khảo mục Các tính năng trợ năng trong Phát Email của Tôi hoặc Video: Phát Email của Tôi.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Sử Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để đọc và trả lời các yêu cầu họp trực tiếp từ Lịch.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

 1. Trong Lịch, để duyệt đến các sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như yêu cầu họp, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo ngày và giờ, tiêu đề sự kiện và vị trí khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để mở chi tiết cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình khi ở trên yêu cầu. Chi tiết cuộc họp mở trong một cửa sổ mới.

 3. Để duyệt chi tiết cuộc họp, vuốt sang phải hoặc sang trái. TalkBack sẽ thông báo các chi tiết khi bạn di chuyển, bao gồm ngày và giờ họp được đề xuất, địa điểm, tên và địa chỉ email của người dự.

 4. Để phản hồi thư mời, trong chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "RSVP button" (Nút RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn phản hồi sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn (Chấp nhận, Do dự hoặc Từ chối), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thay đổi phản hồi của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit RSVP button" (Nút Chỉnh sửa RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh đến tùy chọn mới, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để quay lại Lịch, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Sử Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc và trả lời các yêu cầu họp trong Thư. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

 1. Ở dạng xem Thư chính, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Message list" (Danh sách thư).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy thư đầu tiên trong danh sách.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy yêu cầu họp mình muốn, rồi nhấn Enter. Yêu cầu họp sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Content pane" (Ngăn nội dung).

 4. Để đọc các chi tiết và tùy chọn từ đầu thư, nhấn phím SR+R. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển, bao gồm ngày, giờ, địa điểm và tên cuộc họp được đề xuất của người dự.

 5. Nếu bạn muốn thêm thư vào phản hồi của mình, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a message to" (Thêm thư vào), theo sau là tên của người gửi yêu cầu. Nhập tin nhắn của bạn.

 6. Để phản hồi thư mời, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn Phím cách.

  • Để từ chối, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "No button" (Nút Không). Nhấn Phím cách để chọn.

  • Nếu bạn không chắc mình có thể tham dự hay không, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Maybe button" (Nút Có thể). Nhấn Phím cách để chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×