Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập bất kỳ tài khoản email bổ sung nào mà bạn sử dụng cùng với tài khoản email chính của mình, chẳng hạn như Microsoft 365, Gmail, Yahoo! và tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi đặt tài khoản yêu thích của bạn làm tài khoản mặc định.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thiết lập tài khoản email đầu tiên của bạn

Chỉ với địa chỉ email và mật khẩu, bạn có thể nhanh chóng thiết lập hầu hết các tài khoản.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F để mở trang Thông tin Tài khoản, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Thêm Tài khoản, rồi nhấn Enter.

 2. Nhập địa chỉ email của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Kết nối, rồi nhấn Enter.

 3. Nhập mật khẩu email của bạn khi được nhắc, rồi nhấn Enter.

 4. Outlook hỏi bạn có muốn Windows nhớ tài khoản này và sử dụng tài khoản này ở mọi nơi trên thiết bị của bạn không hoặc liệu bạn chỉ muốn sử dụng tài khoản đó trong Outlook. Tùy thuộc vào những gì bạn muốn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "This app only" (Chỉ ứng dụng này) hoặc "Yes, button" (Nút Có), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "Account successfully added" (Đã thêm tài khoản thành công) khi mọi thứ đã sẵn sàng.

 5. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Checked, Set up Outlook Mobile on my phone, too" (Đã chọn, Thiết lập Outlook Mobile trên điện thoại của tôi). Nhấn Phím cách để bỏ chọn hộp kiểm.

 6. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn đến được nút Xong, rồi nhấn Enter.

  Trình hướng dẫn giờ sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để thiết lập tài khoản email của bạn Outlook. Điều này có thể mất vài phút.

  Lưu ý: Nếu hộp Bảo mật Windows mở ra trong Mật khẩu, hãy nhập mật khẩu email của bạn, rồi nhấn Enter. Hộp thoại này không mở nếu máy tính của bạn được kết nối với một miền của tổ chức dùng Exchange Server.

Đặt tài khoản email mặc định

Nếu bạn đã thêm một số tài khoản email vào Outlook, bạn có thể đặt tài khoản mà bạn sử dụng nhiều nhất làm tài khoản mặc định của mình. Email gửi đi của bạn được gửi bằng tài khoản mặc định.

 1. Trong cửa Outlook chính, nhấn Alt+F, I, S. Bạn sẽ nghe thấy: "Account settings" (Cài đặt tài khoản).

 2. Nhấn Enter. Hộp thoại Thiết đặt Tài khoản sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Table" (Bảng), theo sau là số hàng trong bảng. Tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách các tài khoản email đã được thêm vào Outlook.

 4. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản mình muốn.

 5. Để đặt tài khoản làm mặc định, nhấn Alt+D.

 6. Để đóng hộp thoại, nhấn Alt+C.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Outlook

Sử Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thiết lập tài khoản email. Bạn có thể thêm một số tài khoản để duy trì kết nối với cơ quan, gia đình và bạn bè, sau đó đặt yêu thích của bạn làm tài khoản mặc định. Bạn cũng có thể thêm tài khoản lưu trữ, chẳng hạn như OneDrive hoặc Dropbox và làm việc hiệu quả với tệp của mình trực tiếp Outlook.

Outlook hỗ trợ hầu hết các loại dịch vụ email. Bạn có thể thêm bất kỳ tài khoản Microsoft nào sau đây: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com và MSN.com. Bạn cũng có thể thêm bất cứ tài khoản nào sau đây: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud hoặc tài khoản với máy chủ POP hoặc IMAP.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Khởi động ứng Outlook lần đầu tiên

Với VoiceOver, bạn có thể nhanh chóng thiết lập tài khoản đầu tiên của mình Outlook bắt đầu. Tài khoản đầu tiên có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên các hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản khi Outlook lần đầu tiên.

 1. Mở ứngOutlook của bạn. Màn hình khởi động xuất hiện. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Get Started button" (Nút Bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Be notified" (Được thông báo). Bạn được nhắc chọn nhận thông báo về email và sự kiện lịch quan trọng hay không. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn nghe thấy thêm các cảnh báo khác về thông cáo, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Add account, heading" (Thêm tài khoản, đầu đề). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email address, text field" (Địa chỉ email, trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bàn phím trên màn hình mở ra. Nhập địa chỉ tài khoản email bạn muốn thêm vào tài khoản Outlook.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account button" (Nút Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Nếu được nhắc, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Bạn sẽ nghe thấy: "Password, secure text field" (Mật khẩu, trường văn bản bảo mật). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 8. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign-in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Done" (Xong). Tiêu điểm di chuyển tới Hộp thư đến.

Thêm tài khoản email bổ sung sau lần thiết lập đầu tiên

Bạn có thể dễ dàng thêm tài khoản email bổ sung sau khi thiết lập email ban đầu. Tài khoản tiếp theo có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản email bổ sung.

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Menu", theo sau là tài khoản email hiện hoạt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Dẫn hướng sẽ mở ra.

 2. Trong ngăn Dẫn hướng , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new email account, button" (Nút Thêm tài khoản email mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add email account" (Thêm tài khoản email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Text field, is editing, Email address" (Trường văn bản, đang chỉnh sửa, Địa chỉ email). Bàn phím trên màn hình mở ra. Nhập địa chỉ email bạn muốn thêm.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account button" (Nút Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại email mình muốn thêm, ví dụ: "Outlook.com ", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Bạn sẽ nghe thấy: "Password, secure text field" (Mật khẩu, trường văn bản bảo mật). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 8. Khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign-in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Done" (Xong).

Đặt tài khoản email mặc định

Nếu bạn đã thêm một số tài khoản email vào Outlook, bạn có thể đặt tài khoản mà bạn sử dụng nhiều nhất làm tài khoản mặc định của mình. Email gửi đi của bạn được gửi bằng tài khoản mặc định.

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Menu", theo sau là tài khoản email hiện hoạt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Dẫn hướng sẽ mở ra.

 2. Trong ngăn Dẫn hướng , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong cửa sổ Cài đặt , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Default" (Mặc định), theo sau là tên của tài khoản mặc định hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thay đổi tài khoản mặc định, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài khoản mặc định được thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến nút Đóng trong cửa sổ Cài đặt.

 5. Để đóng cửa sổ, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm quay lại danh sách thư.

Thêm tài khoản lưu trữ

Bạn có thể thêm tài khoản lưu trữ chẳng hạn như OneDrive, OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, Dropbox, Box hoặc Google Drive vào Outlook. Các tệp từ tài khoản lưu trữ sẽ xuất hiện trong danh sách Tệp trong Outlook và bạn có thể truy nhập chúng trực tiếp từ Outlook.

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Menu", theo sau là tài khoản email hiện hoạt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Dẫn hướng sẽ mở ra.

 2. Trong ngăn Dẫn hướng , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add storage account" (Thêm tài khoản lưu trữ). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại lưu trữ mình muốn thêm, chẳng hạn OneDrive, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Cửa sổ đăng nhập cho tài khoản đã chọn sẽ mở ra và nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập tài khoản. Quy trình đăng nhập phụ thuộc vào tài khoản bạn đã chọn.

  Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy các trường văn bản có thể chỉnh sửa cho địa chỉ email hoặc mật khẩu được yêu cầu, có thể hoặc không được nhập trong cùng một cửa sổ.

 6. Trong trường văn bản, nhấn đúp vào màn hình và bàn phím trên màn hình sẽ mở ra. Nhập địa chỉ email hoặc mật khẩu của bạn.

 7. Để chuyển tới bước tiếp theo có thể trong quy trình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Khi bạn đã hoàn tất thao tác nhập thông tin xác thực của mình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tùy thuộc vào tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như đăng nhập vào Microsoft 365 hoặc mạng tổ chức của bạn.

 9. Khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign-in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Done" (Xong).

 10. Để truy nhập tài khoản lưu trữ của bạn từ Outlook, trong Hộp thư đến, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Files, tab" (Tệp, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thiết lập Outlook khoản email. Bạn có thể thêm một số tài khoản để duy trì kết nối với cơ quan, gia đình và bạn bè, sau đó đặt yêu thích của bạn làm tài khoản mặc định. Bạn cũng có thể thêm tài khoản lưu trữ, chẳng hạn như tài khoản OneDrive hoặc Dropbox và làm việc hiệu quả với tệp của mình trực tiếp từ Outlook.

Outlook hỗ trợ hầu hết các loại dịch vụ email. Bạn có thể thêm bất kỳ tài khoản Microsoft nào sau đây: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com và MSN.com. Bạn cũng có thể thêm bất cứ tài khoản nào sau đây: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud hoặc tài khoản với máy chủ POP hoặc IMAP.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn

Với TalkBack, bạn có thể nhanh chóng thiết lập tài khoản đầu tiên của mình Outlook bắt đầu. Tài khoản đầu tiên có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên các hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản khi Outlook lần đầu tiên.

 1. Mở Outlook. Màn hình khởi động mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Get Started button" (Nút Bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Add account" (Thêm tài khoản). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản địa chỉ email. Bàn phím trên màn hình mở ra. Nhập địa chỉ email cho tài khoản bạn muốn thêm.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Continue button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Tùy thuộc vào tài khoản bạn đang thêm, bạn có thể cần cung cấp mật khẩu hoặc chấp nhận điều khoản sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ email trước khi có thể tiếp tục. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt các trường và di chuyển đến các nút. Để kích hoạt bàn phím trên màn hình và nhập mật khẩu của bạn, bạn có thể cần nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Outlook, Account added" (Đã thêm tài khoản).

 6. Để truy nhập Hộp thư đến trong tài khoản chính của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Skip button" (Nút Bỏ qua), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm tài khoản email bổ sung

Bạn có thể dễ dàng thêm tài khoản email bổ sung sau khi thiết lập email ban đầu. Tài khoản tiếp theo có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản email bổ sung.

 1. Trong Hộp thư đến, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open navigation drawer" (Mở ngăn dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Add an account" (Thêm tài khoản). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email address" (Địa chỉ email), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra. Nhập địa chỉ email cho tài khoản bạn muốn thêm.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Continue button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Tùy thuộc vào tài khoản bạn đang thêm, bạn có thể cần cung cấp mật khẩu hoặc chấp nhận điều khoản sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ email trước khi có thể tiếp tục. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt các trường và di chuyển đến các nút. Để kích hoạt bàn phím trên màn hình và nhập mật khẩu của bạn, bạn có thể cần nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại menu Cài đặt.

Đặt tài khoản email mặc định

Nếu bạn đã thêm một số tài khoản email vào Outlook, bạn có thể đặt tài khoản mà bạn sử dụng nhiều nhất làm tài khoản mặc định của mình. Email gửi đi của bạn được gửi bằng tài khoản mặc định.

 1. Trong Hộp thư đến, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open navigation drawer" (Mở ngăn dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Change your default Sent from mail" (Thay đổi mặc định đã gửi từ thư), theo sau là tên của tài khoản mặc định hiện tại. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Danh sách các tài khoản email được thêm vào Outlook mở ra. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài khoản mặc định được thay đổi và tiêu điểm quay lại cửa sổ Cài đặt.

Thêm tài khoản lưu trữ tệp

Bạn có thể thêm tài khoản lưu trữ chẳng hạn như OneDrive, OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, Dropbox, hoặc Box vào Outlook. Các tệp từ tài khoản lưu trữ sẽ xuất hiện trong danh sách Tệp trong Outlook và bạn có thể truy nhập chúng trực tiếp từ Outlook.

 1. Trong Hộp thư đến, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open navigation drawer" (Mở ngăn dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add a storage account" (Thêm tài khoản lưu trữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản lưu trữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Cửa sổ đăng nhập tài khoản cụ thể sẽ mở ra. Nhập tên người dùng tài khoản của bạn. Bạn có thể cần phải nhập mật khẩu trong một cửa sổ khác. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt các trường và di chuyển đến các nút. Để kích hoạt bàn phím trên màn hình và nhập mật khẩu của bạn, bạn có thể cần nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại menu Cài đặt.

 7. Để truy nhập tài khoản lưu trữ của bạn từ Outlook, trong Hộp thư đến, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, Files" (Đã chọn, Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản của bạn Outlook trên web. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình tường thuật có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Bạn có thể đăng nhập vào bất kỳ tài khoản Microsoft nào sau đây: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com và MSN.com.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Đăng nhập vào Outlook

Nếu bạn đang đăng nhập bằng tài khoản email Outlook.com, Hotmail, Live hoặc MSN:

 1. Sử dụng trình duyệt web, truy nhập trang đăng nhập Outlook.com.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Email, điện thoại hoặc Skype.

 3. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype của bạn, rồi nhấn Enter. Một trang mới sẽ mở ra, tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Mật khẩu, đồng thời, bạn nghe thấy: "Password" (Mật khẩu).

 4. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 5. Outlook mở ra, với tiêu điểm nằm trên danh sách thư từ Hộp thư đến của bạn.

Nếu bạn đang đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học trong Microsoft 365:

 1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang đăng nhập Microsoft 365.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đăng nhập lần đầu tiên, nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Tab.

  • Nếu trước đó, bạn đã đăng nhập vào tài khoản và muốn đăng nhập vào tài khoản đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản, rồi nhấn Enter.

  • Để đăng nhập vào tài khoản mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Use another account, link" (Sử dụng tài khoản khác, liên kết), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản email, sau đó nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Tab.

 3. Nếu cần, tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản mật khẩu. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 4. Microsoft 365 của bạn sẽ mở ra. Để truy nhập Outlook trên web, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Go to your email, link" (Truy nhập email của bạn, liên kết), rồi nhấn Enter.

 5. Outlook thư sẽ mở ra trong một cửa sổ mới, với tiêu điểm nằm trên danh sách thư từ Hộp thư đến của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×