Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng lịch trong các phiên bảnOutlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa sự kiện lịch, tham gia cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch để hiển thị ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng—tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy "Calendar" (Lịch), theo sau là tên bạn và số sự kiện trong một lịch đã chọn.

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Alt + phím số để hiển thị số ngày từ 1 đến 7, bắt đầu từ hôm nay. Ví dụ: nhấn Alt+7 để hiển thị 7 ngày.

  • Để chuyển đổi dạng xem lịch giữa dạng xem ngày, tuần làm việc, cả tuần và tháng, trước tiên hãy di chuyển tiêu điểm đến dải băng bằng cách nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New event" (Sự kiện mới), rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem mình muốn, rồi nhấn Enter.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy "Loaded" (Đã tải), theo sau là số sự kiện trong một lịch đã chọn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau để di chuyển trong lịch:

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trước đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Go to previous" (Đi tới trước đó), theo sau là đơn vị thời gian, rồi nhấn Enter.

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Go to next" (Đi tới mục tiếp theo), theo sau là đơn vị thời gian, rồi nhấn Enter.

 3. Ở dạng xem bất kỳ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các sự kiện trong khoảng thời gian hiển thị. Khi di chuyển, bạn sẽ nghe thấy "Event" (Sự kiện), theo sau là ngày, giờ, tiêu đề sự kiện, vị trí sự kiện và người tổ chức sự kiện đã chọn.

 4. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện hoặc mở sự kiện để chỉnh sửa, nhấn Enter. Cửa sổ Chi tiết sự kiện mở. Bạn sẽ nghe thấy: "Add details to the event" (Thêm chi tiết vào sự kiện).

 5. Để duyệt các chi tiết và tùy chọn sự kiện, nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển.

 6. Khi hoàn thành, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc hẹn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Phím cách.

  • Nếu bạn không thay đổi thông tin gì trong sự kiện, để đóng cửa sổ Chi tiết sự kiện, nhấn Esc.

  Khi bạn rời khỏi cửa sổ Chi tiết, tiêu điểm sẽ di chuyển đến Lịch.

Tham gia cuộc họp trực tuyến Outlook lịch

Bạn có thể dễ dàng gia nhập Skype for Business hoặc Microsoft Teams họp trực tuyến.

Gia nhập cuộc Skype for Business họp

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn tham gia, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy liên kết để tham gia cuộc họp, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh mở ra.

 4. Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh đóng lại và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để bật hoặc tắt tiếng micrô khi đang trong cuộc họp, nhấn phím Logo Windows+F4. Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

Gia nhập cuộc Microsoft Teams họp

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn tham gia, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join Teams meeting" (Tham gia cuộc họp Teams), rồi nhấn Enter. Cuộc họp sẽ mở ra trong Microsoft Teams. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose your audio and video settings" (Chọn cài đặt âm thanh và video của bạn).

 4. Để thay đổi cài đặt âm thanh và video cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy cài đặt mình muốn thay đổi, rồi nhấn Enter để thay đổi. Để tham gia cuộc họp, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the meeting button" (Nút Tham gia cuộc họp), rồi nhấn Enter.

 5. Để thay đổi cài đặt cuộc họp hoặc gác máy, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

Đặt các tùy chọn cho lịch của bạn

Trong cài đặt lịch, bạn có thể thay đổi diện mạo lịch của mình hoặc chọn để nhận thông báo. Bạn cũng có thể sửa đổi thư vắng mặt của mình và cách bạn muốn gửi đối với các thư đó.

 1. Trong Outlook, để mở cửa sổ Cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "View all Outlook settings" (Xem tất cả Outlook đặt), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Cài đặt sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Accounts, tab item" (Mục tab Tài khoản), rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Calendar" (Lịch), rồi nhấn Enter.

 4. Để dẫn hướng giữa các cài đặt Lịch, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Calendar category subtab" (Tab con thể loại lịch), rồi sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để di chuyển giữa các tác vụ con.

 5. Để dẫn hướng cài đặt trong tab phụ, nhấn phím Tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến danh sách cài đặt, sau đó di chuyển giữa các cài đặt bằng cách nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Để chọn cài đặt, nhấn Enter.

 6. Khi hoàn tất, để đóng cửa sổ Cài đặt, nhấn Alt+F4.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn bằng Outlook.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch.

 2. Chọn dạng xem lịch bạn muốn in

 3. Trong cửa sổ chính của Lịch, nhấn Ctrl+P. Bản xem trước khi in sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter. Hộp thoại In sẽ mở ra.

 5. Để chọn máy in, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Printer" (Máy in). Nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn sử dụng. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấp phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các tùy chọn in khác. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn Phím cách. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng lịch trong Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa sự kiện lịch, tham gia cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch để hiển thị số ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng—tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc).

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Alt + một phím số để hiển thị số ngày từ 1 đến 10, bắt đầu từ ngày hôm nay. Ví dụ: nhấn Alt+0 để hiển thị 10 ngày.

  • Nhấn Ctrl+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Ctrl+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Ctrl+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl+Dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện trong dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn sẽ nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức sự kiện đó. Nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Nếu bạn muốn chỉnh sửa sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter, rồi sử dụng phím tắt sau để thay đổi chi tiết của sự kiện đó:

  • Nhấn Alt+U để di chuyển tiêu điểm đến trường Chủ đề, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+I để di chuyển tiêu điểm đến trường Địa điểm, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+T để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian bắt đầu. Để thay đổi ngày bắt đầu, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start time" (Thời gian bắt đầu), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

  • Nhấn Alt+D để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian kết thúc. Để thay đổi ngày kết thúc, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "End time" (Thời gian kết thúc), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 5. Để chỉnh sửa mô tả về sự kiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editing" (Chỉnh sửa thư), rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Notes, edit" (Chỉnh sửa ghi chú). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Message, edit multi-line" (Thư, chỉnh sửa nhiều dòng).

 6. Nhấn Ctrl+S để lưu các thay đổi của bạn. Để đóng cửa sổ sự kiện, nhấn Esc.

Tham gia cuộc họp từ Outlook lịch

Lưu ý: Để tham gia một cuộc họp Skype for Business hoặc Microsoft Teams như được mô tả bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Skype for Business hoặc Microsoft Teams trên máy tính và đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

Gia nhập cuộcSkype for Business họp

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở dạng xem lịch biểu. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo dạng xem mở ra, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc hoặc dạng xem Tháng, cùng số mục ở dạng xem đó. Tiêu điểm sẽ nằm ở hôm nay.

  Lưu ý: Bạn không thể dẫn hướng các sự kiện lịch của hôm nay trong dạng xem Tháng, do đó, nếu bạn đang ở dạng xem Tháng, trước tiên hãy thay đổi sang một dạng xem khác. Để thay đổi sang, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc, hãy nhấn Ctrl+Alt+2.

 2. Để dẫn hướng đến các sự kiện lịch sắp tới cho hôm nay, nhấn phím Tab. Để dẫn hướng tới các mục trong quá khứ, hãy nhấn Shift+Tab.

 3. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn tham gia, nhấn Ctrl+O. Mục lịch sẽ mở ra.

 4. Để tham gia cuộc họp, nhấn Alt+H, Y. Cửa sổ cuộc họp Skype for Business sẽ mở ra. Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter.

  Mẹo: 

  • Để bật hoặc tắt tiếng micrô, hãy nhấn phím Logo Windows+F4.

  • Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

Gia nhập cuộcMicrosoft Teams họp

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo dạng xem mở ra, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc hoặc dạng xem Tháng, cùng số mục ở dạng xem đó. Tiêu điểm sẽ nằm ở hôm nay.

 2. Để dẫn hướng đến các sự kiện lịch sắp tới cho hôm nay, nhấn phím Tab. Để dẫn hướng đến các mục trước đó, nhấn Shift+Tab.

 3. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn tham gia, nhấn Ctrl+O. Mục lịch sẽ mở ra.

 4. Để tham gia cuộc họp, nhấn Alt+H, T, J. Ứng Microsoft Teams mở ra và bây giờ bạn đã sẵn sàng chọn cách gia nhập cuộc họp. Để tham gia với cài đặt mặc định, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join now" (Tham gia ngay), rồi nhấn Enter.

  Mẹo: 

  • Để tắt hoặc bật tiếng micrô, nhấn Ctrl+Shift+M.

  • Để gác máy, nhấn Ctrl+Shift+B.

In sự kiện của bạn

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl+Dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện trong dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn sẽ nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức sự kiện đó. Nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Để mở sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter.

 5. Nhấn Alt+F, rồi nhấn P. Menu In sẽ mở ra.

 6. Để chọn máy in bạn muốn sử dụng, nhấn I, rồi tìm máy in bằng phím Mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter.

 7. Để in sự kiện, nhấn Alt+P, rồi nhấn P.

 8. Nếu bạn đang in thành một tệp để chuyển đổi sự kiện sang định dạng PDF chẳng hạn, nhập tên tệp, rồi nhấn Enter để tạo tệp.

  Menu In sẽ đóng và tiêu điểm trở về cửa sổ sự kiện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng lịch trong Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập dạng xem lịch biểu, mở, đọc và chỉnh sửa các sự kiện lịch mà bạn đã tạo, tham gia các Microsoft Teams họp và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày, 3 Ngày hoặc Tháng . Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trong lịch Outlook cho iOS, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Change view" (Thay đổi dạng xem), theo sau là dạng xem hiện tại, ví dụ: "Agenda view" (Dạng xem lịch công tác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong lịch Outlook cho iOS, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong dạng xem Lịch công tác , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Agenda" (Lịch công tác). Để duyệt đến các sự kiện trong tương lai, trượt nhanh lên trên.

  • Trong dạng xem Ngày , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Day, today" (Ngày, hôm nay), theo sau là ngày hiện tại và số sự kiện đã lên lịch cho hôm nay. Để xem lại các sự kiện trong những ngày sắp tới, hãy trượt nhanh lên trên.

  • Trong dạng xem 3 Ngày , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Timeslot events" (Sự kiện chấm công), theo sau là chi tiết về sự kiện đầu tiên trong ngày. Để duyệt đến các sự kiện trong tương lai, trượt nhanh lên trên.

  • Trong dạng xem Tháng , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên trong dạng xem của tháng hiện tại. Để duyệt đến các sự kiện trong tương lai, trượt nhanh sang phải. Nếu bạn có nhiều mục nhập trong một ngày, hãy nhấn đúp vào màn hình để chuyển sang dạng xem Lịch công tác và xem lại từng sự kiện riêng biệt.

 2. Khi bạn đang ở trên một sự kiện có chi tiết mình muốn xem lại, hãy nhấn đúp vào màn hình. Chi tiết sự kiện mở trong cửa sổ mới.

 3. Để nghe chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái hoặc trượt một ngón tay xuống màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các chi tiết khi bạn di chuyển. Để đóng cửa sổ chi tiết mà không chỉnh sửa chi tiết, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để chỉnh sửa sự kiện, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện mình muốn chỉnh sửa, nhấn đúp vào màn hình và thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 6. Khi hoàn tất, để lưu các thay đổi của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm quay lại cửa sổ chi tiết sự kiện.

 7. Để đóng cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại lưới lịch.

Gia nhập cuộc Microsoft Teams họp từOutlook cho iOS lịch

Lưu ý: Để tham gia cuộc họpMicrosoft Teams như được mô tả bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụngMicrosoft Teams trên điện thoại, ứng dụng đang chạy và bạn đã đăng nhập vàoMicrosoft Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

 1. Trong lịchOutlook cho iOS, di chuyển tiêu điểm đến sự kiện bạn muốn tham gia. Để mở cửa sổ chi tiết cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. ỨngMicrosoft Teams mở ra và bạn được kết nối với cuộc họp.

Để tìm hiểu thêm về cách tham giaMicrosoft Teams họp, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trong Microsoft Teams

Phản hồi cho lời nhắc sự kiện

Khi bạn có các sự kiện được lên lịch trong ứng dụng Outlook và bạn đã bật thông báo, VoiceOver sẽ thông báo lời nhắc về sự kiện tại thời điểm được xác định trước khi sự kiện diễn ra và lời nhắc sự kiện sẽ bật lên trên màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến lời nhắc.

 1. Để phản hồi lời nhắc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "View" (Xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để đóng lời nhắc cho đến thời gian diễn ra sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Báo lại", và nhấn đúp vào màn hình.

  • Để đóng lời nhắc mà không thực hiện bất kỳ hành động nào, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở, đọc và chỉnh sửa các sự kiện lịch mà bạn đã tạo, tham gia Microsoft Teams họp và trả lời lời nhắc sự kiện.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp mà bạn đã nhận được từ người khác.

 1. Trong lịchOutlook cho Android, trượt một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của sự kiện mình muốn xem lại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ chi tiết sự kiện sẽ mở ra.

  Mẹo: Nếu có nhiều sự kiện trong lịch, bạn có thể duyệt chúng bằng cách trượt nhanh lên và xuống bằng hai ngón tay.

 2. Để nghe tiêu đề, ngày, ngày, thời gian, địa điểm và các thông tin khác của sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái hoặc trượt một ngón tay xuống màn hình. TalkBack sẽ thông báo các chi tiết khi bạn di chuyển. Để đóng cửa sổ chi tiết mà không chỉnh sửa chi tiết, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 3. Để chỉnh sửa sự kiện, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để hủy bỏ sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel event" (Hủy bỏ sự kiện), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để đóng cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Gia nhập cuộc Microsoft Teams họp từOutlook cho Android lịch

Lưu ý: Để tham gia cuộc họpMicrosoft Teams như được mô tả bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Microsoft Teams trên điện thoại, ứng dụng đang chạy và bạn đã đăng nhập vàoMicrosoft Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

 1. Trong lịchOutlook cho Android, di chuyển tiêu điểm đến sự kiện bạn muốn tham gia. Khi một sự kiện là cuộc họp Microsoft Teams, TalkBack sẽ thông báo: "At locationMicrosoft Teams meeting" (Cuộc họp ởMicrosoft Teams trí). Để mở cửa sổ chi tiết cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình. ỨngMicrosoft Teams mở ra và bạn được kết nối với cuộc họp.

Để tìm hiểu thêm về cách tham giaMicrosoft Teams họp, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trong Microsoft Teams

Phản hồi cho lời nhắc sự kiện

Nếu bạn đã bật thông báo cho sự kiện Lịch Outlook của mình, bạn sẽ nghe thấy một tiếng chuông vào thời điểm được xác định trước khi diễn ra sự kiện.

 1. Để hiển thị lời nhắc sự kiện, dùng hai ngón tay trượt nhanh xuống từ đầu màn hình để mở bóng thông báo.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Outlook ", theo sau là chi tiết sự kiện.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở cửa sổ chi tiết sự kiện để xem lại chi tiết, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để đóng lời nhắc mà không thực hiện bất kỳ hành động nào, nhấn đúp và giữ màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa sự kiện lịch, tham gia cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch để hiển thị ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng—tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy "Loaded" (Đã tải), theo sau là số sự kiện trong một lịch đã chọn.

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Shift+Alt+1 để hiển thị dạng xem ngày.

  • Nhấn Shift+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Shift+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Shift+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy "Loaded" (Đã tải), theo sau là số sự kiện trong một lịch đã chọn.

 2. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Jump to calendar view options" (Chuyển đến tùy chọn dạng xem lịch), rồi nhấn Enter. Thực hiện một trong những thao tác sau để di chuyển trong lịch:

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trước đó, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Go to previous" (Đi tới trước đó), theo sau là đơn vị thời gian, rồi nhấn Enter.

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Go to next" (Đi tới mục tiếp theo), theo sau là đơn vị thời gian, rồi nhấn Enter.

 3. Ở dạng xem bất kỳ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các sự kiện trong khoảng thời gian hiển thị. Khi di chuyển, bạn sẽ nghe thấy "Events" (Sự kiện), theo sau là ngày, giờ, tiêu đề sự kiện, vị trí sự kiện và người tổ chức sự kiện đã chọn.

 4. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện hoặc mở sự kiện để chỉnh sửa, nhấn Enter. Cửa sổ Chi tiết sự kiện mở. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a title for the event" (Thêm tiêu đề cho sự kiện).

 5. Để duyệt các chi tiết và tùy chọn sự kiện, nhấn phím Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển.

 6. Khi hoàn thành, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc hẹn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Phím cách.

  • Nếu bạn không thay đổi thông tin gì trong sự kiện, để đóng cửa sổ Chi tiết sự kiện, nhấn Esc.

Sự kiện sẽ được thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến Lịch.

Tham gia cuộc họp trực tuyến Outlook lịch

Bạn có thể dễ dàng gia nhập Skype for Business hoặc Microsoft Teams họp trực tuyến.

Gia nhập cuộc Skype for Business họp

 1. Trong Outlook trên web, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn tham gia, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy liên kết để tham gia cuộc họp, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh mở ra.

 4. Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh đóng lại và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để bật hoặc tắt tiếng micrô khi đang trong cuộc họp, nhấn phím Logo Windows+F4. Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

Gia nhập cuộc Microsoft Teams họp

 1. Trong Outlook trên web, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn tham gia, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join Teams meeting" (Tham gia cuộc họp Teams), rồi nhấn Enter. Tab Tham gia cuộc hội thoại được mở trong trình duyệt của bạn.

 4. Bạn có thể được nhắc xác nhận rằng bạn muốn chuyển ứng dụng khỏi Lịch. Nếu vậy, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn Enter.

 5. Để sử Microsoft Teams trên web, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join on the web instead" (Tham gia trên web thay vào đó), rồi nhấn Enter.

 6. Nhập thông tin xác thực của bạn khi được yêu cầu, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose your audio and video settings" (Chọn cài đặt âm thanh và video của bạn).

 7. Để thay đổi cài đặt, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy cài đặt mình muốn thay đổi, rồi nhấn Enter để thay đổi. Để tham gia cuộc họp, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Nút tham gia cuộc họp", và nhấn Enter.

 8. Để thay đổi cài đặt cuộc họp hoặc gác máy, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

Đặt các tùy chọn cho lịch của bạn

Trong cài đặt lịch, bạn có thể thay đổi diện mạo lịch của mình hoặc chọn để nhận thông báo. Bạn cũng có thể sửa đổi thư vắng mặt của mình và cách bạn muốn gửi đối với các thư đó.

 1. Trong Outlook, để mở ngăn Cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn Enter.

 2. Để dẫn hướng giữa các cài đặt sẵn dùng trong ngăn, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các cài đặt khi bạn di chuyển qua ngăn.

 3. Để chọn một cài đặt hoặc mở thêm các tùy chọn từ một cài đặt, hãy nhấn Enter. Để di chuyển giữa các cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 4. Khi hoàn tất, để thoát khỏi ngăn Cài đặt, nhấn Esc.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn bằng Outlook.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Chọn dạng xem lịch bạn muốn in

 3. Trong cửa sổ chính của Lịch, Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Jump to calendar view options" (Chuyển đến tùy chọn dạng xem lịch), rồi nhấn Enter. Sau đó, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn Phím cách. Bản xem trước khi in sẽ mở ra.

 4. Để mở hộp thoại in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter. Hộp thoại sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên hộp tổ hợp Máy in.

 5. Để chọn máy in, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Printer" (Máy in). Nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn sử dụng. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấp phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các tùy chọn in khác. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn Phím cách. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×