Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng cácOutlook mới bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau trong Thư và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tắt Ngăn Đọc và hiển thị email dưới dạng Thư, chứ không phải dưới dạng Cuộc hội thoại.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình

Khi bạn mở Thư trong tài liệu mớiOutlook, dạng xem chính sẽ được hiển thị. Tiêu điểm nằm trên danh sách thư. Để dẫn hướng qua và trong các thành phần màn hình và dạng xem chính, hãy làm như sau:

 • Để di chuyển tiêu điểm qua các phần tử màn hình, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để luân chuyển qua các khu vực chính chỉ trên màn hình, nhấn F6 để di chuyển tiến lên và Shift+F6 để di chuyển lùi. Tiêu điểm di chuyển qua các khu vực theo thứ tự sau:

  • Tab dải băng bên dưới thanh tiêu đề ngang

  • Biểu ngữ ứng dụng dọc ở bên trái

  • Ngăn dẫn hướng ở bên phải biểu ngữ ứng dụng dọc

  • Danh sách thư ở bên phải ngăn dẫn hướng. Danh sách này chứa danh sách thư và các nút truy nhập nhanh để chuyển đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác, cùng các nút để sắp xếp và lọc thư của bạn.

 • Khi tiêu điểm nằm trên một nút hoặc thành phần có thể chọn, hãy nhấn Enter để thực hiện hành động hoặc chọn yếu tố đó.

Biểu ngữ tiêu đề ngang

Biểu ngữ tiêu đề ngang nằm ở đầu màn hình. Hộp này chứa trường Tìm kiếm và một lựa chọn các nút, ví dụ: nguồn cấp dữOneNote vàNgày của Tôi. Bạn cũng có thể truy cập thông báo và cài đặt ứng dụng từ biểu ngữ.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến biểu ngữ tiêu đề, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy với Trình tường thuật: "Banner, Search, edit" (Biểu ngữ, Tìm kiếm, chỉnh sửa). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Search, edit" (Tìm kiếm, chỉnh sửa). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Search landmark" (Mốc tìm kiếm).

 • Để dẫn hướng biểu ngữ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

Khu vực chính

Tab trên dải băng

Outlook Thư sẽ mở ra với tab Trang đầu được chọn. Tab Trang đầu có các nút, ví dụ: để tạo thư mới hoặc trả lời, chuyển tiếp và di chuyển thư.

 • Để dẫn hướng đến hàng tab dải băng, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon tabs" (Tab dải băng), theo sau là tab hiện được chọn.

 • Để di chuyển giữa các tab dải băng, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải. Để di chuyển đến các tùy chọn trên dải băng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên tab Trang đầu , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy với Trình tường thuật: "Move and delete group, New mail, button" (Nhóm Di chuyển và xóa, Thư mới, nút). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Home, move and delete, New mail button" (Nút Trang đầu, di chuyển và xóa, Thư mới). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Home property page, move and delete grouping, New mail menu button" (Trang thuộc tính Trang đầu, di chuyển và xóa nhóm, nút menu thư mới).

  • Trên tab Xem , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy với Trình tường thuật và JAWS: "Settings, view settings, button" (Nút Cài đặt, cài đặt dạng xem). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "View property page, settings grouping, View settings button" (Xem trang thuộc tính, nhóm cài đặt, nút Xem cài đặt).

 • Để dẫn hướng bên trong tab dải băng, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải.

  Lưu ý: Với JAWS, bạn có thể cần phải tắt con trỏ PC ảo trước tiên. 

Biểu ngữ ứng dụng dọc

Biểu ngữ ứng dụng dọc nằm ở bên trái màn hình. Ứng dụng này chứa các nút truy nhập nhanh để chuyển đổi giữa các dạng xem Thư, Lịch,Con ngườiLàmcũng như các ứng dụng Microsoft 365 khác như Word và PowerPoint.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến biểu ngữ ứng dụng, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Left trail of bar navigation" (Dấu mở bên trái của dẫn hướng thanh), theo sau là chế độ xem hoặc ứng dụng hiện tại của bạn, ví dụ: "Mail, toggle button" (Nút chuyển đổi Thư). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Left, dash, rail, dash, app" (Gạch nối trái, thanh trượt, gạch nối, ứng dụng), theo sau là dạng xem hoặc ứng dụng hiện tại của bạn, ví dụ: "Mail toggle button" (Nút chuyển đổi Thư).

 • Để dẫn hướng biểu ngữ ứng dụng, hãy sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên.

  Lưu ý: Với NVDA, trước tiên bạn có thể cần chuyển sang chế độ tập trung.

Ngăn dẫn hướng

Ngăn dẫn hướng nằm ở bên trái màn hình, ở bên phải biểu ngữ ứng dụng dọc. Nó chứa nút để ẩn và hiển thị ngăn dẫn hướng ở trên cùng và danh sách các thư mục email và nhóm bên dưới nút.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn dẫn hướng, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation pane" (Ngăn dẫn hướng).

 • Nếu tiêu điểm nằm trên nút Hiển thị hoặc ẩn ngăn thư mục, nhấn phím Tab một lần để đến danh sách thư mục và nút.

 • Khi ở trên danh sách thư mục, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt danh sách thư mục và nhóm. Bạn sẽ nghe thấy tên của các thư mục khi bạn di chuyển. Nhấn Enter để mở một thư mục.

Dạng xem danh sách tin nhắn

Danh sách thư chứa danh sách thư trong thư mục đã chọn. Nó cũng chứa các nút truy nhập nhanh để chuyển đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác, cùng các nút để sắp xếp và lọc thư của bạn.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến danh sách thư, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Message list" (Danh sách thư).

 • Để dẫn hướng các nút và điều khiển bên trên danh sách thư, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để duyệt danh sách thư, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên. Bạn sẽ nghe thấy chi tiết của thư hiện đang nằm trong tiêu điểm.

Để tìm hiểu cách đọc và tạo email, hãy tham khảo mục Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Bạn có thể chuyển từ dạng xem Thư sang dạng xem Lịch, Con người hoặc Làmkhác hoặc thậm chí sang một ứng Microsoft 365 khác.

 1. Nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi sử dụng Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Left trail of bar navigation" (Vùng điều hướng thanh mở bên trái), theo sau là chế độ xem hoặc ứng dụng hiện tại, ví dụ: "Mail, toggle button" (Nút chuyển đổi Thư). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Left, dash, rail, dash, app" (Gạch nối trái, thanh trượt, gạch nối, ứng dụng), theo sau là dạng xem hoặc ứng dụng hiện tại của bạn, ví dụ: "Mail toggle button" (Nút chuyển đổi Thư).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của dạng xem hoặc ứng dụng mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Với NVDA, trước tiên bạn có thể cần chuyển sang chế độ tập trung.

Dẫn hướng đến cài đặt ứng dụng

 1. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn Enter để mở ngăn Cài đặt.

 2. Nhấn phím Tab một lần để đến ngăn Cài đặt. Bạn sẽ nghe thấy: "Search Outlook settings" (Tìm kiếm trong cài đặt #x0).

 3. Sử dụng phím Mũi tên xuống để duyệt các tùy chọn sẵn dùng trong ngăn Cài đặt.

 4. Để xem lại tất Outlook đặt, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "View all Outlook settings, button" (Nút Xem tất cả cài đặt Outlook ), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Cài đặt sẽ mở ra. Sử dụng phím Tab, Shift+Tab và các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng cửa sổ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụngThư Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tắt Ngăn Đọc và hiển thị email dưới dạng Thư chứ không phải dưới dạng Cuộc hội thoại.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Chuyển đổi giữa các phần tử trong dạng xem chính

Nhấn F6 (tiến) hoặc Shift+F6 (lùi) để luân chuyển qua các phần tử theo thứ tự sau:

 • Danh sách thư

 • Thanh trạng thái ở cuối màn hình

 • Hàng tab dải băng ở đầu màn hình

 • Thanh dẫn hướng bên dưới ngăn thư mục

 • Ngăn thư mục ở bên trái

Dẫn hướng các tab dải băng

Hàng tab dải băng chứa các công cụ Outlook để gửi và nhận email, gắn thẻ thư và quản lý thư mục email.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến hàng tab dải băng, nhấn Alt. Bạn sẽ nghe thấy "Ribbon tabs" (Tab dải băng), theo sau là tab hiện được chọn.

 • Để di chuyển giữa các tab dải băng, sử dụng phím Mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Enter để chọn tab. Nội dung của tab dải băng đã chọn được hiển thị trên dải băng bên dưới các tab dải băng.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến dải băng, nhấn phím Tab một lần. Để dẫn hướng dải băng, sử dụng phím Tab, Shift+Tab hoặc các phím Mũi tên phải hoặc trái.

Dẫn hướng ngăn thư mục

Ngăn thư mục chứa các thư mục email sẵn dùng. Các thư mục thường được sử dụng nhất nằm trong thư mục Yêu thích. Mỗi tài khoản email cũng có các thư mục con riêng. Khi tiêu điểm thay đổi thành ngăn này, bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc tên của thư mục hiện hoạt.

 • Để dẫn hướng ngăn thư mục, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn sẽ nghe thấy tên thư mục khi chúng được tô sáng.

 • Đối với các thư mục Yêu thích và tài khoản, bạn cũng sẽ nghe thấy liệu thư mục đó đã được thu gọn hay bung rộng. Để thu gọn thư mục, nhấn phím Mũi tên trái. Để bung rộng thư mục, nhấn phím Mũi tên phải.

 • Để mở thư mục được tô sáng, nhấn Enter. Nội dung của thư mục được hiển thị trong danh sách thư.

 • Để dẫn hướng đến danh sách thư, nhấn phím Tab.

Dẫn hướng danh sách thư

Danh sách thư có chứa nội dung của thư mục hiện hoạt. Thư được nhóm theo ngày. Khi tiêu điểm thay đổi thành danh sách thư, bạn sẽ nghe thấy tên người gửi, chủ đề, ngày và bản xem trước ngắn về nội dung của thư hiện được chọn.

 • Để dẫn hướng danh sách thư, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn sẽ nghe thấy tên người gửi, chủ đề, ngày và bản xem trước ngắn của nội dung của từng thư khi tiêu điểm di chuyển qua danh sách.

 • Để mở tin nhắn đã chọn, nhấn Enter.

Dẫn hướng cửa sổ thư

Cửa sổ thư chứa toàn bộ văn bản và các thông tin khác cho thư email. Cửa sổ thư có các tab dải băng riêng và bên dưới là ngăn chứa thông tin thư, mọi tệp đính kèm và nội dung thư. Khi tiêu điểm thay đổi thành cửa sổ thư, bạn sẽ nghe thấy chủ đề và định dạng của thư. Tiêu điểm được đặt ở đầu nội dung thư.

 • Để dẫn hướng các tab dải băng, nhấn Alt. Bạn sẽ nghe thấy "Ribbon tabs" (Tab dải băng), theo sau là tab hiện được chọn.

 • Để di chuyển giữa các tab dải băng, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Enter để chọn một tab.

 • Để đọc thông tin tiêu đề thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trường tiêu đề mình muốn.

 • Để truy nhập bất kỳ tệp đính kèm nào trong thư, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Attachments" (Tệp đính kèm), theo sau là tên tệp đính kèm bạn muốn. Để mở menu ngữ cảnh cho tệp đính kèm, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt menu ngữ cảnh, rồi nhấn Enter để chọn tùy chọn.

 • Để đóng cửa sổ thư và trở về danh sách thư, nhấn Alt+F4 hoặc Esc.

Dẫn hướng thanh trạng thái

Thanh trạng thái chứa thông tin trực quan về trạng thái Outlook hiện tại. Khi tiêu điểm thay đổi thành thanh trạng thái, bạn sẽ nghe thấy "Status bar" (Thanh trạng thái), theo sau là dạng xem trạng thái Outlook động.

 • Để luân chuyển giữa các tùy chọn dạng xem, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn sẽ nghe thấy tùy chọn hiện được tô sáng. Nhấn Enter để chọn tùy chọn dạng xem.

Dẫn hướng thanh dẫn hướng 

Thanh dẫn hướng bên dưới ngăn thư mục chứa các nút để chuyển đổi giữa các dạng xem Thư, Lịch,Con người và Tác vụ, đồng thời hiển thị các nút dẫn hướng bổ sung. Khi tiêu điểm di chuyển đến thanh dẫn hướng, bạn sẽ nghe thấy "Navigation bar" (Thanh dẫn hướng), theo sau là dạng xem hiện hoạt.

 • Để dẫn hướng thanh dẫn hướng, nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái.

Sử dụng hộp thư đến Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Theo mặc định,Outlook một hộp thư đến Ưu tiên và một hộp thư đến Khác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ được sắp xếp vào hộp thư đến Ưu tiên trong khi những email còn lại vẫn có thể truy nhập dễ dàng, nhưng nằm ở vị trí dễ dàng, trong hộp thư đến Khác. 

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chuyển từ hộp thư đến Ưu tiên sang hộp thư đến Khác, hãy đặt tiêu điểm vào danh sách thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Other, button, off" (Nút Khác, tắt), rồi nhấn Enter.

  • Để chuyển từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên, hãy đặt tiêu điểm vào danh sách thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Focused button, off" (Nút Ưu tiên, tắt), rồi nhấn Enter.

Di chuyển giữa các dạng xem

Dẫn hướng menu Tệp

Trong menu Tệp , bạn có thể thiết lập tài khoản email mới hoặc trả lời tự động, in thư hoặc truy nhập thông tin tài khoản Microsoft 365 bạn. Để tìm hiểu cách sử dụng phím tắt trong menu Tệp, hãy tham khảo mục Phím tắt cho menu Tệp trong Microsoft 365 for Windows.

 1. Nhấn Alt+F để mở menu Tệp.

 2. Để di chuyển giữa các tab menu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn phím Tab để chuyển qua các mục trong tab.

 3. Để đóng menu Tệp và trở về dạng xem chính, nhấn Esc.

Dẫn hướng Outlook chọn

Trong cửa sổ Outlook chọn thư, bạn có thể thay đổi các tùy chọn như định dạng thư, cảnh báo đến, tự động lưu và theo dõi.

 1. Nhấn Alt+F, T để mở cửa sổ Tùy chọn. Tiêu điểm nằm trên ngăn thể loại tùy chọn ở bên trái.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thể loại mình muốn. Nội dung của thể loại tập trung được hiển thị trong ngăn nội dung ở bên phải.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các tùy chọn khác nhau trong một thể loại. Nhấn Phím cách để bỏ chọn hoặc điền vào các hộp kiểm của tùy chọn hiện được tô sáng. Nhấn phím Mũi tên xuống để bung rộng menu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt các menu, rồi nhấn Enter để chọn và tùy chọn.

 4. Để đóng cửa sổ Tùy chọn và trở về dạng xem chính, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đã thực hiện thay đổi và muốn áp dụng chúng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn không thực hiện thay đổi hoặc không muốn áp dụng các thay đổi bạn đã thực hiện, nhấn Esc.

Chuyển đổi giữa Thư Outlook và Lịch Outlook

 • Để dẫn hướng đến Lịch Outlook, nhấn Ctrl+2.

 • Để dẫn hướng đến Thư Outlook, nhấn Ctrl+1.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụng Thư trongOutlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Khi bạn mở thưOutlook cho iOS, dạng xem chính sẽ hiển thị hộp thư đến. Dạng xem chính chứa các thành phần sau đây:

 • Thanh công cụ ở góc trên bên phải, chứa nút Hiển thị ngăn dẫn hướng để dẫn hướng đến các cài đặt thư mục và ứng dụng và tài khoản ở góc trên cùng bên trái. Góc trên cùng bên phải có nút Soạn để tạo thư mới. Nút chuyển đổi để thay đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác nằm bên dưới nút Hiển thị ngăn dẫn hướng, tiếp theo là nút Bộ lọc để lọc nội dung hộp thư đến bên dưới nút Soạn.

 • Bên dưới thanh công cụ, danh sách thư hiển thị thư mới nhất đầu tiên.

 • Bên dưới danh sách thư, thanh tab chứa các nút Email, Tìm kiếm và Lịch để chuyển đổi giữa các dạng xem Outlook chính.

Để khám phá dạng xem chính, trượt một ngón tay trên màn hình hoặc trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

Mẹo: Bạn cũng có thể dẫn hướng dạng xem chính bằng cách sử dụng rotor VoiceOver. Ví dụ: để di chuyển giữa các đầu đề, hãy xoay rotor cho đến khi bạn nghe thấy "Headings" (Đầu đề), rồi trượt nhanh lên hoặc xuống để di chuyển giữa các đầu đề.

Dẫn hướng danh sách thư

 1. Để duyệt danh sách thư, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ đọc tên người gửi thư, chủ đề, ngày và bản xem trước ngắn của nội dung thư.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở thư hiện được chọn trong một cửa sổ riêng.

Sử dụng hộp thư đến Ưu tiên

 1. Khi xem hộp thư đến ở dạng xem chính, hộp thư đến Ưu tiên hiện hoạt theo mặc định. Để chuyển sang hộp thư đến Khác , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Other inbox" (Hộp thư đến khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để quay lại hộp thư đến Ưu tiên , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Focused inbox" (Hộp thư đến Ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Di chuyển giữa các dạng xem

Dẫn hướng đến thư mục email

Ngăn dẫn hướng chứa danh sách tất cả các tài khoản email được thêm vào Outlook. Trong ngăn dẫn hướng, bạn cũng có thể thêm tài khoản email mới và truy nhập vào các thiết đặt.

 1. Để mở ngăn dẫn hướng, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Menu" (Menu), theo sau là tên người dùng và "Show navigation pane" (Hiển thị ngăn dẫn hướng). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nếu bạn đã thêm nhiều tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đúng tài khoản, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tài khoản đó.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để đóng ngăn dẫn hướng và mở thư mục đã chọn trong dạng xem chính.

Dẫn hướng đến và bên trong cài đặt Outlook

 1. Để mở ngăn dẫn hướng, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Menu" (Menu), theo sau là tên người dùng và "Show navigation pane" (Hiển thị ngăn dẫn hướng). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở cửa sổ Cài đặt.

 3. Để di chuyển giữa các cài đặt khác nhau, trượt nhanh sang trái và phải cho đến khi bạn nghe thấy cài đặt mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Một số cài đặt mở trong một cửa sổ riêng. Nếu có, để quay lại cửa sổ Cài đặt , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng cửa sổ Cài đặt và trở về dạng xem chính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển đổi Outlook thư, Lịch và Tìm kiếm

 • Để chuyển sang lịch của bạn, dùng bốn ngón tay nhấn gần cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab bar, Calendar, tab" (Tab, thanh Tab, tab Lịch). Nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chuyển sang email của bạn, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Email tab" (Tab Email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để truy nhập Tìm kiếm, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Search tab" (Tab Tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụng Thư trongOutlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình android tích hợp sẵn, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình

Khi bạn mở thưOutlook cho Android, dạng xem chính sẽ hiển thị hộp thư đến. Dạng xem chính chứa các thành phần sau đây:

 • Thanh công cụ ở góc trên bên phải, chứa nút Mở ngăn dẫn hướng để dẫn hướng đến các cài đặt thư mục và ứng dụng và tài khoản ở góc trên cùng bên trái. Nút chuyển đổi để thay đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác nằm bên dưới nút Mở ngăn dẫn hướng, tiếp theo là nút Bộ lọc để lọc nội dung hộp thư đến.

 • Bên dưới thanh công cụ, danh sách thư hiển thị thư mới nhất đầu tiên.

 • Nổi trên đầu danh sách thư gần góc dưới cùng bên phải của màn hình là nút Soạn để tạo email mới.

 • Bên dưới danh sách thư và nút Soạn, thanh tab chứa các nút Email, Tìm kiếm và Lịch để chuyển đổi giữa các dạng xem Outlook chính.

Để khám phá dạng xem chính, trượt một ngón tay trên màn hình hoặc trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay. TalkBack thông báo các mục khi bạn di chuyển.

Để chuyển nhanh qua các tùy chọn điều khiển chính chỉ trên màn hình, trượt nhanh lên rồi xuống nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "Controls" (Điều khiển). Sau đó trượt nhanh lên hoặc xuống để chuyển qua các điều khiển theo thứ tự sau:

 • Nút Mở ngăn dẫn hướng

 • Nút Soạn

 • Bất kỳ hộp thoại bật lên nào có thể đang mở, chẳng hạn như hộp thoại đăng nhập tài khoản.

Di chuyển giữa các hộp thư đến Ưu tiên và Khác

 1. Để chuyển từ hộp thư đến Ưu tiên sang hộp thư đến Khác, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to Other mail, switch" (Chuyển đổi sang thư Khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Focused inbox is off, showing Other mail" (Hộp thư đến Ưu tiên đang tắt, hiển thị Thư khác).

 2. Khi bạn muốn chuyển về hộp thư đến Ưu tiên, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to Focused inbox, switch" (Chuyển đổi sang hộp thư đến Ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến thư mục thư và tài khoản

 1. Để mở ngăn dẫn hướng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open navigation drawer, button" (Nút Mở ngăn dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các tài khoản thư và thư mục trong mỗi tài khoản. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đóng ngăn dẫn hướng và trở về Hộp thư đến, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Dẫn hướng đến cài đặt ứng dụng

 1. Để mở menu Cài đặt , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open navigation drawer, button" (Nút Mở ngăn dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình. 

 3. Để đóng menu Cài đặt và trở về Hộp thư đến, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Dẫn hướng danh sách thư

Danh sách thư chứa email của bạn.

 • Để duyệt các thư hiện đang được hiển thị trong danh sách, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

 • Để cuộn danh sách thư để hiển thị thêm thư, trượt nhanh lên hoặc xuống bằng hai ngón tay.

Để tìm hiểu cách đọc và tạo email, hãy tham khảo mục Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

Chuyển đổi Outlook thư, Lịch và Tìm kiếm

 • Để chuyển sang lịch của bạn, dùng bốn ngón tay nhấn gần cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab bar, Calendar, tab" (Tab, thanh Tab, tab Lịch). Nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chuyển sang email của bạn, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Email tab" (Tab Email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để truy nhập Tìm kiếm, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Search tab" (Tab Tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụng Thư trongOutlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Bố trí của Outlook trên web phù hợp với các hướng dẫn quốc tế mới nhất về dẫn hướng bàn phím trợ năng. Nếu bạn đang sử dụng một số phím tắt cụ thể cho bộ đọc màn hình của mình, bạn có thể tận dụng vết cập nhật ARIA trên trang này.

 • Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tắt Ngăn Đọc và hiển thị email dưới dạng Thư, chứ không phải dưới dạng Cuộc hội thoại.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình

Khi bạn mở Thư trong Outlook trên web , dạng xem chính sẽ được hiển thị. Tiêu điểm nằm trên danh sách thư. Để dẫn hướng qua và bên trong thành phần màn hình và dạng xem chính:

 • Nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm qua các yếu tố màn hình.

 • Để luân chuyển qua các vùng chính chỉ trên màn hình, nhấn Ctrl+F6 để di chuyển tiến lên và Shift+Ctrl+F6 để di chuyển lùi. Tiêu điểm di chuyển qua các khu vực theo thứ tự sau:

  • Biểu ngữ tiêu đề ngang của trường tìm kiếm ở đầu màn hình

  • Ngăn dẫn hướng ở bên trái

  • Thanh công cụ lệnh ở đầu danh sách thư

  • Danh sách thư ở bên trái ngăn dẫn hướng. Danh sách này chứa danh sách thư và các nút truy nhập nhanh để chuyển đổi giữa các hộp thư đến Ưu tiên và Khác, cũng như để lọc thư của bạn

Biểu ngữ tiêu đề ngang

Biểu ngữ tiêu đề ngang nằm ở đầu màn hình bên dưới trường địa chỉ URL. Ứng dụng này chứa Công cụ khởiđộng Ứng dụng , trường Tìm kiếm và một lựa chọn các nút, ví dụ: Họp Ngay, Trò chuyện và Ngày của Tôi. Bạn cũng có thể truy nhập thông báo, thông tin tài khoản và cài đặt ứng dụng từ biểu ngữ.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến biểu ngữ tiêu đề, nhấn Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Banner, Search, landmark" (Biểu ngữ, Tìm kiếm, mốc).

 • Để dẫn hướng biểu ngữ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

Ngăn dẫn hướng

Ngăn dẫn hướng ở bên trái màn hình chứa nút Thư mới để tạo email mới và nút để ẩn và hiển thị ngăn dẫn hướng ở trên cùng cùng với danh sách các thư mục email và nhóm bên dưới chúng.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn dẫn hướng, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation pane, region landmark" (Ngăn dẫn hướng, mốc vùng).

 • Để di chuyển giữa các nút ở đầu ngăn dẫn hướng, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để duyệt danh sách thư mục và nhóm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Favorites" (Mục yêu thích), rồi sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên.

Biểu ngữ ứng dụng dọc

Ở bên phải ngăn dẫn hướng, bạn sẽ tìm thấy biểu ngữ ứng dụng dọc. Ứng dụng này chứa các nút truy nhập nhanh để chuyển đổi giữa các dạng xem Thư, Lịch,Con người và Tệp, cũng như các ứng dụng To-Do cũng như các ứng dụng Microsoft 365 khác như Word dành cho web và PowerPoint cho web.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến biểu ngữ ứng dụng, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation pane, region landmark" (Ngăn dẫn hướng, mốc vùng), rồi nhấn Shift+Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail, button" (Nút Thư).

 • Để dẫn hướng biểu ngữ ứng dụng, hãy sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên.

Thanh công cụ lệnh 

Thanh công cụ lệnh hiển thị các tùy chọn liên quan đến mục đã chọn trong ngăn dẫn hướng hoặc trong danh sách thư.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến thanh công cụ, nhấn Ctrl+F6 hoặc Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Command toolbar, region landmark" (Thanh công cụ lệnh, mốc vùng).

 • Để dẫn hướng thanh công cụ, nhấn phím Tab một lần, rồi sử dụng phím Mũi tên phải, Trái, Lên hoặc Xuống.

Dạng xem danh sách tin nhắn

Danh sách thư chứa danh sách thư trong thư mục đã chọn. Nó cũng chứa các nút truy nhập nhanh để chuyển đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác, cũng như để lọc thư của bạn.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến danh sách thư, nhấn Ctrl+F6 hoặc Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Message list, region landmark" (Danh sách thư, mốc vùng).

 • Để dẫn hướng các nút và điều khiển bên trên danh sách thư, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để duyệt danh sách thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết của thư hiện đang nằm trong tiêu điểm. Sau đó, với JAWS và NVDA, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên. Với Trình tường thuật, sử dụng phím SR+phím Mũi tên trái và phải.

Để tìm hiểu cách đọc và tạo email, hãy tham khảo mục Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Bạn có thể chuyển từ dạng xem Thư sang dạng xem Lịch,Con người hoặc Tệp hay sang ứng dụng To-Do hoặc thậm chí sang ứng dụng Microsoft 365 khác.

 1. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation pane, region landmark" (Ngăn dẫn hướng, mốc vùng), rồi nhấn Shift+Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail, button" (Nút Thư).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của dạng xem hoặc ứng dụng mình muốn, rồi nhấn Enter.

Dẫn hướng đến cài đặt ứng dụng

 1. Để mở ngăn Cài đặt, nhấn Ctrl+F6 hoặc Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Banner, Search, landmark" (Biểu ngữ, Tìm kiếm, mốc), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Complimentary, Search Outlook settings" (Bổ sung, Tìm kiếm trong cài đặt, rồi sử dụng phím Mũi tên xuống để duyệt các tùy chọn có sẵn trong ngăn Cài đặt.

 3. Để xem lại tất cả Outlook đặt, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "View all Outlook settings button" (Nút Xem tất cả cài đặt #x1), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Cài đặt sẽ mở ra. Sử dụng phím Tab, Shift+Tab và các phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng cửa sổ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×