You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn âm thanh hoặc video trong PowerPoint

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365 , nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố văn phòng gần đây.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn các tệp video và âm thanh để làm cho bản trình bày của bạn sống động hơn. Thậm chí bạn có thể ghi một tệp âm thanh trực tiếp từ PowerPoint. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách thêm tệp video hoặc âm thanh vào bản trình bày PowerPoint nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Chèn video từ YouTube hoặc một site khác hay thêm hoặc Thêm hoặc xóa âm thanh trong bản trình bày PowerPoint bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn video từ internet

Bạn có thể chèn video trực tuyến từ các cộng đồng chia sẻ video như YouTube hoặc từ video chứng khoán sẵn có trongPowerPoint.

Chèn video chứng khoán

 1. Trong vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video, nhấn Alt+N, rồi V và S. Hộp thoại Bing tìm kiếm video chứng khoán trực tuyến sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tìm kiếm.

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 3. Để truy nhập kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery" (Bộ sưu tập) theo sau là mô tả video hiện đang ở trong tiêu điểm.

 4. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các kết quả tìm kiếm. Khi bạn nghe thấy mô tả video mình muốn, hãy nhấn Phím cách để chọn video đó.

 5. Để chèn video, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (Chèn) thì nhấn Enter.

Chèn video từ cộng đồng chia sẻ video

Sao chép và dán địa chỉ của video trong cộng đồng chia sẻ internet để nhanh chóng chèn video vào trang chiếu. Cộng đồng chia sẻ video sau hiện được hỗ trợ: YouTube, Stream, Flipgrid, Vimeo và SlideShare.

 1. Trong cộng đồng chia sẻ video, sao chép địa chỉ video bạn muốn chèn vào trang chiếu.

 2. Trong PowerPoint, dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 3. Nhấn Alt+N, rồi V và O. Hộp thoại để chèn video trực tuyến sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Nhập địa chỉ cho video trực tuyến.

 4. Dán địa chỉ video. Nếu địa chỉ là chính xác, một bản xem trước của video sẽ được hiển thị.

 5. Để chèn video, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button" (Nút Chèn) thì nhấn Enter.

Chèn video từ thiết bị của bạn

Bạn có thể chèn video từ PC vào bản trình bày của mình.

 1. Đi đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 2. Nhấn Alt+N, rồi V và T. Hộp WindowsChèn Video mở ra, kèm theo thư mục Tài liệu được chọn. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp:.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dẫn hướng đến tệp video bạn muốn thêm, rồi nhấn Phím cách để chọn tệp. Để chèn tệp video vào trang chiếu, nhấn Alt+S.

  • Nhập hoặc dán đường dẫn đến tệp, rồi nhấn Enter để chèn tệp video vào trang chiếu.

 4. Nếu cần, để thay đổi các tùy chọn định dạng video, hãy chọn video trên trang chiếu, rồi nhấn Alt+J, P. Tiêu điểm di chuyển đến tab Định dạng Video. Để dẫn hướng qua các tùy chọn tab dải băng, hãy nhấn phím Tab. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 5. Nếu cần, để thay đổi các tùy chọn phát lại video, hãy chọn video trên trang chiếu, rồi nhấn Alt+J, N. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tab Phát lại. Để dẫn hướng qua các tùy chọn tab dải băng, hãy nhấn phím Tab. Để chọn, nhấn Enter.

Chèn tệp âm thanh từ thiết bị của bạn

Bạn có thể chèn tệp âm thanh từ máy tính vào bản trình bày.

 1. Đi đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Để mở hộp thoại Chèn Âm thanh, nhấn Alt+N, rồi O và P. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp:.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dẫn hướng đến tệp âm thanh bạn muốn thêm, rồi nhấn Phím cách để chọn tệp. Để chèn tệp âm thanh vào trang chiếu, nhấn Alt+S.

  • Nhập hoặc dán đường dẫn đến tệp, rồi nhấn Enter để chèn tệp âm thanh vào trang chiếu.

 4. Nếu cần, để thay đổi các tùy chọn định dạng tệp âm thanh, chọn tệp âm thanh trên trang chiếu, rồi nhấn Alt+J, P. Tiêu điểm di chuyển đến tab Định dạng âm thanh. Để dẫn hướng qua các tùy chọn tab dải băng, hãy nhấn phím Tab. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 5. Nếu cần, để dẫn hướng đến các tùy chọn phát lại âm thanh, hãy chọn tệp âm thanh trên trang chiếu, rồi nhấn Alt+J, N. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tab Phát lại. Để dẫn hướng qua các tùy chọn tab dải băng, hãy nhấn phím Tab. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

Ghi tệp âm thanh trong PowerPoint

Bạn có thể nhanh chóng ghi một tệp âm thanh trực PowerPoint tệp đó và chèn vào trang chiếu.

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Nhấn Alt+N, rồi O và R. Bạn sẽ nghe thấy: "Record sound window, name, edit box" (Cửa sổ Ghi âm thanh, tên, hộp chỉnh sửa).

 3. Nhập tên ngắn cho bản ghi âm thanh của bạn.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Record button" (Nút Ghi) rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "OK button" (Nút OK). Quá trình ghi sẽ bắt đầu.

 5. Ghi âm thanh và khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Enter. Bản ghi sẽ ngừng lại và tệp âm thanh sẽ được chèn vào trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chèn các tệp video để làm cho bản trình bày của bạn sống động hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Khi sử dụng video, ảnh, clip art hoặc tệp khác từ internet, cần phải tôn trọng bản quyền. Tính năng Lọc hình ảnh theo loại giấy phép Bing thể giúp bạn chọn tệp cần sử dụng.

Trong chủ đề này

Chèn video từ điện thoại

Bạn có thể sử dụng video mà bạn đã ghi bằng camera trên thiết bị của bạn hoặc tải xuống video từ web. Theo mặc định, video sẽ được lưu vào Ảnh.

 1. Dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 2. Nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng) thì gõ đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert video, button" (Nút Chèn video) rồi nhấn đúp vào màn hình. Kho video trong thiết bị của bạn sẽ mở ra.

  Nếu bạn nghe thấy "PowerPoint would like to access your videos" (Nút OK) thì hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Videos" (Video) theo sau là số video trong thư mục. Nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn xác định được video mình muốn. VoiceOver sẽ đọc thời lượng và ngày của từng video.

 7. Để chọn video, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Choose, button" (Nút Chọn).

 8. Để chèn video, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về bản trình bày của bạn với video đã chọn.

Chèn video từ camera điện thoại của bạn

 1. Dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 2. Nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng) thì gõ đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert picture from camera, button" (Nút Chèn ảnh từ camera) rồi nhấn đúp vào màn hình. Camera trên điện thoại của bạn sẽ kích hoạt.

  Nếu bạn nghe thấy "PowerPoint would like to access the camera" (Nút OK) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Camera mode, photo" (Ảnh, chế độ Camera). Để thay đổi chế độ thành video, dùng một ngón tay trượt nhanh xuống dưới. Bạn sẽ nghe thấy: "Video".

  Nếu bạn nghe thấy "PowerPoint would like to access the microphone" (Nút Ok) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để bắt đầu quay video, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Record video, button" (Nút Ghi video). Trỏ camera theo hướng bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để dừng ghi, nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn đã di chuyển tiêu điểm ra khỏi nút ghi, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Stop recording video, button" (Nút Dừng ghi video) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để chèn video, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Use video, button" (Nút Sử dụng video) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về bản trình bày của bạn với video đã chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử PowerPoint với TalkBack, bộ đọc màn hình Tích hợp sẵn trên Android, để chèn các tệp video và âm thanh giúp bản trình bày của bạn thêm tài liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Khi sử dụng video, ảnh, clip art hoặc tệp khác từ internet, cần phải tôn trọng bản quyền. Tính năng Lọc hình ảnh theo loại giấy phép Bing thể giúp bạn chọn tệp cần sử dụng.

Trong chủ đề này

Chèn video từ điện thoại

Bạn có thể sử dụng video mà bạn đã ghi bằng camera của thiết bị hoặc video mà bạn đã tải xuống từ web. Các video được lưu vào bộ lưu trữ hình ảnh mặc định trên điện thoại của bạn.

 1. Dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Thêm tùy chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab menu" (Menu tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Videos menu" (Menu Video) thì gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Video button" (Nút Video) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn nghe thấy "PowerPoint would like to access your videos" (Nút OK) thì hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Hình ảnh và dung lượng lưu trữ video mặc định trên điện thoại của bạn sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để dẫn hướng đến tệp video mà bạn muốn chèn.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào phiên bản Android hoặc nếu bạn đang sử dụng tài khoản công ty, các bước có thể hơi khác nhau. Bạn có thể phải chọn sử dụng hồ sơ cá nhân hoặc công việc của mình, chọn ứng dụng lưu trữ và chọn chỉ sử dụng ứng dụng một lần hay luôn luôn.

 6. Sau khi đã ở đúng tệp video, hãy nhấn đúp vào màn hình. Video sẽ được chèn vào trang chiếu. Tiêu điểm sẽ trở về bản trình bày của bạn với video đã chọn.

Thêm video từ camera điện thoại của bạn

 1. Dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Thêm tùy chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab menu" (Menu tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Videos menu" (Menu Video) thì gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Record video, button" (Nút Ghi video) rồi nhấn đúp vào màn hình. Camera trên điện thoại của bạn sẽ kích hoạt.

  Nếu bạn nghe thấy "PowerPoint would like to access the camera" (Nút OK) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để bắt đầu quay video, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Shutter, button" (Nút Chụp). Trỏ camera theo hướng bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn nghe thấy "PowerPoint would like to access the microphone" (Nút Ok) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để dừng ghi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Shutter, button" (Nút Chụp) thì gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã di chuyển tiêu điểm ra khỏi nút chụp, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Shutter button" (Nút Chụp) thì nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để chèn video, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Unlabeled button" (Nút Không có gắn thẻ) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về bản trình bày của bạn với video đã chọn.

Chèn tệp âm thanh từ điện thoại của bạn

Bạn có thể thêm tệp âm thanh từ điện thoại vào bản trình bày.

 1. Dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Thêm tùy chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab menu" (Menu tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Audio menu" (Menu âm thanh) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert audio from device" (Chèn âm thanh từ thiết bị) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Dung lượng lưu trữ âm thanh mặc định trên điện thoại của bạn sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để dẫn hướng đến tệp âm thanh bạn muốn chèn.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào phiên bản Android hoặc nếu bạn đang sử dụng tài khoản công ty, các bước có thể hơi khác nhau. Bạn có thể phải chọn sử dụng hồ sơ cá nhân hoặc công việc của mình, chọn ứng dụng lưu trữ và chọn chỉ sử dụng ứng dụng một lần hay luôn luôn.

 6. Sau khi đã ở đúng tệp âm thanh, hãy nhấn đúp vào màn hình. Âm thanh sẽ được chèn vào trang chiếu. Tiêu điểm sẽ trở về bản trình bày của bạn với âm thanh đã chọn.

Ghi tệp âm thanh trong PowerPoint

Bạn có thể nhanh chóng ghi một tệp âm thanh trực PowerPoint tệp đó và chèn vào trang chiếu.

 1. Dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Thêm tùy chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab menu" (Menu tab Trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (Tab Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Audio menu" (Menu âm thanh) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Record audio" (Ghi âm thanh) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để bắt đầu ghi tệp âm thanh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Record button" (Nút Ghi) rồi nhấn đúp vào màn hình. Điện thoại của bạn hiện đang ghi.

 6. Để dừng ghi, nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn đã di chuyển tiêu điểm ra khỏi nút ghi, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Record button" (Nút Ghi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để chèn tệp âm thanh vào trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button" (Nút Chèn) thì nhấn đúp vào màn hình. Âm thanh sẽ được chèn vào trang chiếu. Tiêu điểm sẽ trở về bản trình bày của bạn với âm thanh đã chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn các tệp video và âm thanh để giúp bản trình bày của bạn lối sống động hơn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách thêm tệp video hoặc âm thanh vào bản trình bày PowerPoint nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Chèn video từ YouTube hoặc một site khác hay thêm hoặc Thêm hoặc xóa âm thanh trong bản trình bày PowerPoint bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi sử dụng video, ảnh, clip art hoặc tệp khác từ internet, cần phải tôn trọng bản quyền. Tính năng Lọc hình ảnh theo loại giấy phép Bing thể giúp bạn chọn tệp cần sử dụng.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Chèn video từ cộng đồng chia sẻ video

Sao chép và dán địa chỉ của video trong cộng đồng chia sẻ video trên internet để nhanh chóng chèn video vào bản chiếu. Cộng đồng chia sẻ video sau hiện được hỗ trợ: YouTube, Stream, Flipgrid, Vimeo và SlideShare. 

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới video bạn muốn thêm và sao chép URL của video từ thanh địa chỉ.

 2. Trong PowerPoint, dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn video.

 3. Nhấn Alt+Windows logo, N, V, O. Bạn sẽ nghe thấy: "Online video" (Video trực tuyến). Hộp thoại để chèn video trực tuyến sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Nhập địa chỉ cho video trực tuyến.

 4. Dán địa chỉ video vào trường văn bản. Nếu địa chỉ là chính xác, một bản xem trước của video sẽ được hiển thị.

 5. Để chèn video, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button" (Nút Chèn) thì nhấn Enter.

 6. Để phát video trong bản trình bày, nhấn Alt+Windows logo, S, C. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ trang chiếu hiện tại có chứa video. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Play button" (Nút Phát) rồi nhấn Enter.

Chèn tệp âm thanh từ thiết bị của bạn

 1. Dẫn hướng đến vùng nội dung trang chiếu mà bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Nhấn Alt+Windows logo, N, P. Hộp Windowsmở ra và tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp:.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dẫn hướng đến tệp âm thanh bạn muốn thêm, rồi nhấn Phím cách để chọn tệp. Để chèn tệp âm thanh vào trang chiếu, nhấn Alt+O.

  • Nhập hoặc dán đường dẫn đến tệp, rồi nhấn Enter để chèn tệp âm thanh vào trang chiếu.

 4. Nếu cần, để thay đổi các tùy chọn định dạng tệp âm thanh, chọn tệp âm thanh trên trang chiếu, rồi nhấn Alt+Windows phím logo, J, P. Tiêu điểm di chuyển đến tab Định dạng âm thanh. Để dẫn hướng qua các tùy chọn tab dải băng, hãy nhấn phím Tab. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 5. Nếu cần, để dẫn hướng đến các tùy chọn phát lại âm thanh, hãy chọn tệp âm thanh trên trang chiếu, rồi nhấn Alt+Windows phím logo, J, N. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tab Phát lại. Để dẫn hướng qua các tùy chọn tab dải băng, hãy nhấn phím Tab. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×