Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn hình ảnh vào thư email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách chèn ảnh nhúng vào nội dung thư email từ máy tính của bạn hoặc từ một nguồn trên web, chẳng hạn như Bing. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào hình ảnh.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách chèn ảnh trong Outlook, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Đính kèm tệp hoặc chèn ảnh trong thư email Outlook.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ máy tính

Để chèn ảnh nhúng, thư của bạn phải được định dạng bằng định dạng HTML hoặc văn bản có định dạng. Để biết hướng dẫn về cách đính kèm hình ảnh vào email, hãy tham khảo mục Mở hoặc thêm tệp đính kèm trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

 1. Trong khi viết email, hãy đặt tiêu điểm ở vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, P, 2, rồi D. Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra và hiển thị thư mục mặc định cho ảnh trên máy tính của bạn, ví dụ: thư mục Ảnh.

 3. Trong hộp thoại Chèn Ảnh , để di chuyển giữa các thư mục, rồi chọn một thư mục, hãy thực hiện như sau cho đến khi bạn tìm thấy thư mục chứa ảnh của mình:

  Mẹo: Để nhanh chóng di chuyển đến thư mục chính của thư mục hiện tại, nhấn Alt+phím Mũi tên lên.

  1. Nhấn Shift+Tab hai lần để di chuyển tiêu điểm đến danh sách thư mục và tệp.

  2. Để di chuyển giữa các thư mục và tệp, hãy sử dụng các phím mũi tên.

  3. Khi bạn nghe thấy tên thư mục mình muốn mở, nhấn Enter.

 4. Để chèn ảnh từ thư mục hiện tại, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tiêu điểm đến tệp bạn muốn, rồi nhấn Enter.

  • Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "File name" (Tên tệp), rồi bắt đầu nhập tên tệp cho ảnh. Để di chuyển qua các kết quả tìm kiếm, nhấn phím mũi tên Xuống. Để chèn kết quả đã chọn, nhấn Enter.

Tiêu điểm sẽ quay lại email.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Lưu ý:  Bing lọc Tìm kiếm Hình ảnh được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được tôn trọng cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền.

 1. Trong email, hãy đặt tiêu điểm ở vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, P, 2, rồi O. Hộp thoại Ảnh Trực tuyến sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tìm kiếm.

 3. Nhập từ hoặc cụm từ mô tả loại ảnh bạn muốn. Với Trình tường thuật hoặc NVDA, nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm. Với JAWS, nhấn Alt+Enter. Bạn sẽ nghe thấy số kết quả. Tiêu điểm nằm trên kết quả đầu tiên.

 4. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua các kết quả. Bạn sẽ nghe thấy mô tả của mỗi hình ảnh bạn chọn.

  Mẹo: Để nhập một từ hoặc cụm từ khác, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Clear search" (Xóa tìm kiếm), nhấn Enter, rồi nhập từ tìm kiếm mới.

 5. Khi bạn tìm thấy hình ảnh mình muốn tải xuống và chèn, nhấn Phím cách để chọn hình ảnh, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (Chèn), theo sau là số hình ảnh đã chọn, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại thư của bạn và Outlook bắt đầu tải xuống hình ảnh.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Viết văn bản thay thế cho hình ảnh bạn đã chèn để giúp email của bạn dễ truy nhập cho tất cả người nhận. Để tìm hiểu cách viết văn bản thay thế, hãy tham khảo Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả.

 1. Trong khi viết email, dẫn hướng đến ảnh mà bạn muốn thêm văn bản thay thế. Khi tiêu điểm nằm trên một hình ảnh, bạn sẽ nghe thấy "Grouped object" (Đối tượng được nhóm) hoặc mô tả hình ảnh, theo sau là "Image" (Hình ảnh) hoặc "Graphic" (Đồ họa) và bố trí hình ảnh, ví dụ: "Inline with text" (Cùng dòng với văn bản).

 2. Với tiêu điểm nằm trên hình ảnh, nhấn Shift+phím Mũi tên phải một lần để chọn hình ảnh.

 3. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn A. Ngăn Văn bản thay thế sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trong hộp văn bản mô tả văn bản thay thế.

 5. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 6. Khi hoàn tất, nhấn Esc để đưa tiêu điểm trở về thư.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn

Giảm kích cỡ ảnh và tệp đính kèm trong thư email Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook cho iOS với bàn phím và VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho iOS, để chèn ảnh và hình ảnh nhúng vào nội dung thư email. Bạn sẽ tìm hiểu cách chèn hình ảnh từ iPhone hoặc tải xuống ảnh từ Internet để thêm vào email của bạn.

Để tìm hiểu cách đính kèm hình ảnh vào email, hãy tham khảo mục "Mở hoặc thêm tệp đính kèm" trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ iPhone

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn cho Outlook cho iOS truy nhập vào ứng dụng Ảnh trong Cài đặt của iPhone.

 1. Trong nội dung thư email, hãy đặt tiêu điểm ở vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach file or photo button" (Nút Đính kèm tệp hoặc ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chèn ảnh từ điện thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library button" (Nút Chọn ảnh từ thư viện), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra.

 4. Nếu bạn muốn duyệt ảnh của mình trong dạng xem Album , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Albums button" (Nút Album), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy album mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở album đó.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trượt một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tên và chi tiết của ảnh mình muốn. Để chọn ảnh, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để chèn ảnh đã chọn, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add button" (Nút Thêm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ảnh sẽ được chèn và tiêu điểm di chuyển đến nội dung thư email.

  Mẹo: Nếu bạn được nhắc chọn giảm hay giữ lại kích cỡ hình ảnh gốc, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Tìm kiếm và chèn ảnh trực tuyến trực tiếp Outlook cho iOS hiện không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm kiếm ảnh trực tuyến, lưu bản sao cục bộ, rồi chèn bản sao cục bộ đó vào email.

Lưu ý:  Bing lọc Tìm kiếm Hình ảnh được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được tôn trọng cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền.

 1. Sử dụng ứng dụng trình duyệt web của bạn để truy www.bing.com.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your search terms" (Nhập từ tìm kiếm của bạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ khóa tìm kiếm cho loại hình ảnh bạn đang tìm kiếm. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Bing kết quả tìm kiếm sẽ mở ra.

 4. Để lọc kết quả tìm kiếm thành chỉ hình ảnh, trong kết quả tìm kiếmBing, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Images link" (Liên kết hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để dẫn hướng đến kết quả hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo hình ảnh dưới dạng "Image results for" (Kết quả hình ảnh cho), theo sau là các từ khóa tìm kiếm và "Link image" (Liên kết hình ảnh).

 6. Khi bạn nghe thấy chi tiết của hình ảnh bạn muốn tải xuống, hãy nhấn đúp vào màn hình để mở hình ảnh có kích cỡ đầy đủ.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Tap to activate or exit full screen, image" (Nhấn để kích hoạt hoặc thoát toàn màn hình, hình ảnh). Tiêu điểm hiện đang ở trên hình ảnh.

 8. Nhấn đúp và giữ một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy dấu hiệu âm thanh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add to photos" (Thêm vào ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu. Bạn sẽ nghe thấy: "Dismiss context menu button" (Nút Bỏ qua menu ngữ cảnh). Ảnh sẽ được lưu vào Tất cả Ảnh trong ứng dụng Ảnh.

 9. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chèn ảnh mà bạn vừa lưu vào email. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Chèn ảnh từ iPhone.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chèn ảnh và hình ảnh nhúng vào nội dung thư email. Bạn sẽ tìm hiểu cách chèn hình ảnh từ điện thoại của bạn hoặc tải xuống ảnh từ Internet để thêm vào email của bạn.

Để tìm hiểu cách đính kèm hình ảnh vào email, hãy tham khảo mục "Mở hoặc thêm tệp đính kèm" trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ điện thoại

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn cho Outlook cho Android truy nhập vào ảnh, phương tiện và tệp trên điện thoại của bạn trong phần Quyền ứng dụng trong Cài đặt.

 1. Trong thư email mới, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach files" (Đính kèm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose from photo library" (Chọn từ thư viện ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Thư viện ảnh sẽ mở ra hiển thị ảnh gần đây nhất của bạn.

 3. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  1. Để duyệt các ảnh gần đây, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết của ảnh mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. 

  2. Để tìm ảnh cũ hơn trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show root" (Hiển thị gốc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photos" (Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy ảnh mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nếu bạn được nhắc chọn giảm hay giữ lại kích cỡ hình ảnh gốc, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Ảnh sẽ được chèn và tiêu điểm di chuyển đến thư email của bạn.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Tìm kiếm và chèn ảnh trực tuyến trực tiếp Outlook cho Android hiện không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm kiếm ảnh trực tuyến, lưu bản sao cục bộ, rồi chèn bản sao cục bộ đó vào email. 

Lưu ý: 

 • Đảm bảo rằng bạn cho phép ứng dụng trình duyệt web truy nhập vào ảnh, phương tiện và tệp trên điện thoại của bạn trong phần Quyền ứng dụng trong Cài đặt.

 • Bing lọc Tìm kiếm Hình ảnh được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được tôn trọng cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền.

 1. Sử dụng ứng dụng trình duyệt của bạn để truy cập www.bing.com. Tiêu điểm nằm trong trường văn Bing Tìm kiếm.

 2. Nhấn đúp vào màn hình rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ khóa tìm kiếm cho loại hình ảnh bạn đang tìm kiếm. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Bing kết quả tìm kiếm sẽ mở ra.

 4. Để lọc kết quả tìm kiếm thành chỉ hình ảnh, trong kết quả tìm kiếmBing, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Images link" (Liên kết hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để dẫn hướng đến kết quả hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo hình ảnh dưới dạng "Image result for" (Kết quả hình ảnh cho), theo sau là từ khóa tìm kiếm.

 6. Khi bạn nghe thấy chi tiết của hình ảnh bạn muốn tải xuống, hãy nhấn đúp vào màn hình để mở hình ảnh có kích cỡ đầy đủ.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Tap to activate or exit full screen, graphic" (Nhấn để kích hoạt hoặc thoát toàn màn hình, đồ họa). Tiêu điểm hiện đang ở trên hình ảnh.

 8. Nhấn đúp và giữ một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy từ tìm kiếm của mình, theo sau là "Tap to activate or exit full screen" (Nhấn để kích hoạt hoặc thoát toàn màn hình). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Download image" (Tải xuống hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu. Ảnh được lưu vào thư mục Tải xuống trong ứng dụng bộ sưu tập, ví dụ: Ảnh hoặc Bộ sưu tập.

 9. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chèn ảnh mà bạn vừa lưu vào email. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Chèn ảnh từ điện thoại của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn ảnh và hình ảnh nhúng vào email. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Bạn sẽ tìm hiểu cách chèn hình ảnh từ máy tính của bạn hoặc từ một vị trí trực tuyến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ thiết bị

Làm phong phú hơn email và thêm ảnh từ vùng lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn.

 1. Trong email bạn đang soạn, đặt tiêu điểm ở nơi bạn muốn chèn ảnh.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Discard button" (Nút Bỏ), rồi nhấn phím Mũi tên phải hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Insert pictures inline button" (Nút Chèn ảnh cùng dòng), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Mở sẽ mở ra.

 3. Trong hộp thoại Mở, dẫn hướng đến ảnh bạn muốn chèn, rồi nhấn Alt+O hoặc Enter. Ảnh sẽ được chèn vào email.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Tìm kiếm và chèn ảnh trực tuyến trực tiếp Outlook trên web hiện không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm kiếm ảnh trực tuyến, lưu bản sao cục bộ, rồi chèn bản sao cục bộ đó vào email.

Lưu ý:  Bing lọc Tìm kiếm Hình ảnh được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được tôn trọng cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền.

 1. Sử dụng trình duyệt web của bạn để truy cập www.bing.com. Tiêu điểm di chuyển đến hộp Bing kiếm .

 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhập từ khóa cho loại hình ảnh bạn đang tìm kiếm. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy kết quả mình muốn, rồi nhấn Enter. Trang Bing kết quả tìm kiếm sẽ mở ra.

 3. Để lọc kết quả tìm kiếm thành chỉ hình ảnh, trong Bing kết quả tìm kiếm của bạn, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link, Images" (Liên kết, Hình ảnh), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy hình ảnh mình muốn chèn. Các hình ảnh được thông báo dưới dạng "Link, Image result for" (Liên kết, Kết quả hình ảnh cho), theo sau là từ tìm kiếm của bạn.

 5. Để mở ảnh có kích cỡ đầy đủ, nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "See the source image" (Xem hình ảnh nguồn). Tiêu điểm hiện đang ở trên hình ảnh.

 7. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 8. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Save picture as" (Lưu ảnh dưới dạng), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Lưu như sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường tên tệp.

 9. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím Tab và phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn. Để chọn, hãy nhấn Enter. Để lưu hình ảnh, hãy nhấn Alt+S.

 10. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chèn ảnh mà bạn vừa lưu vào email. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Chèn ảnh từ thiết bị của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×