Excel có thể giúp bạn tính tuổi của một người theo nhiều cách khác nhau. Bảng dưới đây thể hiện những phương pháp thông thường để làm như vậy, bằng cách dùng hàm Ngày và giờ.

Để dùng những ví dụ này trong Excel, kéo chọn dữ liệu trong bảng, sau đó bấm chuột phải vào phần chọn và chọn Sao chép. Mở một trang tính mới, bấm chuột phải vào ô A1 và chọn Tùy chọn Dán > Giữ Định dạng Nguồn.

Dữ liệu

02/10/2012

02/05/2014

03/06/2014

03/07/2014

03/06/2002

Công thức

Mô tả

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

Kết quả là tuổi của một người—sự khác biệt giữa ngày hôm nay và ngày sinh trong a2.

Ví dụ này sử dụng các hàm YEARNOW.

Nếu ô này không hiển thị số, hãy đảm bảo nó được định dạng theo số hoặc dạng Chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=YEAR(NOW())-1960

Tuổi của một người sinh năm 1960, không sử dụng tham chiếu ô.

Nếu ô này không hiển thị dưới dạng số, hãy đảm bảo nó được định dạng theo số hoặc dạng Chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=YEARFRAC(A3;A5)

Tính tuổi phân số năm giữa các ngày trong khoảng A5 đến A3.

=(A5-A6)/365,25

Tính tuổi giữa các ngày trong a5 và A6 là 12,08.

Để tính đến năm nhuận xuất hiện 4 năm một lần, 365,25 được dùng trong công thức.

=("10/2/2014"-"5/2/2014")

Tính toán số ngày giữa hai ngày mà không dùng tham chiếu ô, là 153.

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

Số ngày giữa hai ngày, sử dụng hai hàm ngày.

Hai đối số của hàm DAYS có thể là ngày thực sự, tham chiếu ô hoặc một hàm ngày và thời gian khác—chẳng hạn như hàm TODAY.

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

Số tháng từ A3 đến ngày hiện tại.

Ví dụ này dùng hàm YEAR , hàm NOWhàm MONTH.

Nếu ô này không hiển thị dưới dạng số, hãy đảm bảo nó được định dạng theo số hoặc dạng Chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

Số ngày làm việc trọn ngày giữa hai ngày trong A2 và A3 là 107. Ngày làm việc loại trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ. Đối số cuối cùng, A3:A5, liệt kê những ngày lễ được trừ ra khỏi ngày làm việc.

Ví dụ này dùng hàm NETWORKDAYS.

=DAYS360(A2,A3,TRUE)

Số ngày giữa hai ngày trong A2 và A3, là 570. Điều này được dựa trên một năm 360 ngày (mười hai tháng 30 ngày) là đặc trưng trong tính toán kế toán.

Ví dụ này dùng hàm DAYS360.

=EDATE(A3,-4)

Chuyển đổi định dạng này thành định dạng ngày và định dạng này nên là 02/01/2014, trước bốn tháng (hoặc -4) trước ngày trong ô A3.

Ví dụ này dùng hàm EDATE, được dùng để tính toán ngày đáo hạn của tín phiếu ngân hàng.

Liên quan

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×