Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Tại sao tôi không thể chọn và thay đổi văn bản ở chân trang?

Vấn đề: Bạn không thể chọn và thay đổi văn bản ở chân trang bên dưới trang chiếu của mình.

Giải pháp: Nếu bạn không thể sửa trực tiếp văn bản chân trang, có thể chỗ dành sẵn cho chân trang đã bị tắt ở dạng xem Bản cái Trang chiếu. Để thay đổi tình huống đó, bạn có thể mở dạng xem Bản cái Trang chiếu và thực hiện thay đổi ở đó, như được mô tả dưới đây. 

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu.

  Dùng dạng xem Tab trong PowerPoint để chuyển sang dạng xem Trang trình chiếu chính 

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ, chọn từng mục cho văn bản chân trang mà bạn muốn thay đổi. (Chân trang có thể nằm trên trang chiếu cái—mục trên cùng trong ngăn hình thu nhỏ—hoặc có thể nằm trên một hoặc nhiều bố trí trang chiếu—các mục được nhập vào dưới bản cái trong ngăn hình thu nhỏ đó.)

  Hình thu nhỏ Trang chiếu Cái trong Dạng xem Trang chiếu Cái

 3. Trong ngăn hình thu nhỏ, chọn một mục có chân trang. 

 4. Trên dải băng, bấm vào tùy chọn Chân trang để chọn hộp kiểm:

  Trên tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Bố trí Bản cái, chọn hộp Chân trang.

 5. Lặp lại bước 3 và 4, nếu cần, đối với những bố trí trang chiếu khác có chân trang mà bạn quan tâm. 

Xem thêm

Trang chiếu cái là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×