Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu một trang tính hoặc bản trình bày bị khóa để chỉnh sửa và không thể chỉnh sửa trong các ứng dụng Windows trên máy tính thì có thể tệp đã được người khác chỉnh sửa hoặc họ đã kiểm xuất tệp.

Bạn không chắc "đã kiểm xuất" nghĩa là gì? Bài viết này có thể hữu ích: Kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu.

Hãy xem nhanh một số lý do tại sao bạn không thể chỉnh sửa tệp.

Tệp bị khóa do sự cố trước đó

Nếu bạn đã gặp sự cố với tệp đang mở trước đó thì có thể ứng dụng vẫn bị khóa. Đây thường là nguyên nhân khi bạn mở tệp và thông báo rằng tệp ở dạng chỉ đọc vì bạn đã mở tệp đó rồi. 

Một điều đơn giản cần thử là thoát khỏi phần mềm một cách bình thường, sau đó khởi động lại máy tính của bạn, điều này sẽ khiến cho khóa được phát hành.

Tác giả khác đã kiểm xuất tệp

Nếu bạn mở tệp được lưu trữ trên SharePoint site thì nhiều người có thể làm việc trên tệp đó cùng một lúc. Nhưng nếu bạn kiểm xuất tệp trước khi mở, các tác giả khác sẽ bị khóa ngoài tệp cho đến khi bạn kiểm nhập tệp trở lại.

Nếu tính năng kiểm xuất bắt buộc được bật cho thư viện tài liệu lưu trữ tệp, các tính năng đồng tác giả sẽ không sẵn dùng.

Kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu

Tác giả khác đang sử dụng một phiên bản khác của ứng Office dụng

Nếu một tác giả mở tệp trong phiên bản trước của ứng dụng Office, chức năng đồng tác giả sẽ không sẵn dùng. Ví dụ, nếu tệp đã được mở trong Excel 2010, thì tính năng đồng tác giả không sẵn dùng. Yêu cầu họ lưu và đóng tệp ngay sau khi hoàn tất để mở khóa tệp cho bạn.

Tất nhiên, điều này cũng áp dụng cho bạn, đảm bảo rằng bạn đang dùng phiên bản hiện tại của ứng dụng Office bạn.

Máy chủ không hỗ trợ chức năng đồng tác giả

Chức năng đồng tác giả sẵn dùng khi một tài liệu được lưu trên site SharePoint Foundation hỗ trợ Không gian làm việc, trên SharePoint trong Microsoft 365, hoặc trên OneDrive. Tuy nhiên, nếu tệp được lưu trên một số loại máy chủ khác thì có thể máy chủ được lưu trữ trên đó không hỗ trợ đồng tác giả.

Cũng có thể người quản trị chính sách tổ chức của bạn đã tắt chức năng đồng tác giả trên máy chủ hoặc trên máy tính của bạn.

Nếu có bất kỳ trường hợp nào trong số đó và người nào đó khác đang mở tệp, bạn sẽ không thể chỉnh sửa cho đến khi họ đóng tệp.

Định dạng tệp không tương thích với chức năng đồng tác giả

Có thể sử dụng chức năng đồng tác giả với các tệp Open XML (chẳng hạn như Tệp .docx hoặc .xlsx).

Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng đối với các tệp .doc (định dạng Microsoft Word 93-2007), tệp .rtf, mẫu (bao gồm định dạng hiện đại .dotx, .potx) hoặc các định dạng khác. Các bản trình bàyPowerPoint có hỗ trợ macro (.pptm) hoặc tài liệu Word (.dotm) không hỗ trợ Lưu Tự động và do đó không thể đồng tác giả.

Tùy theo định dạng tệp của bạn, giải pháp dễ nhất có thể là lưu bản sao mới của tệp, theo định dạng hiện đại và thực hiện từ bản sao mới đó.

Bạn không có quyền chỉnh sửa đối với tệp này

Nếu bạn không có quyền chỉnh sửa đối với tệp, chức năng đồng tác giả sẽ không sẵn dùng. Hãy yêu cầu chủ sở hữu tệp cấp cho bạn quyền chỉnh sửa.

Các tính năng khác không thể được sử dụng với chức năng đồng tác giả

Chức năng đồng tác giả không sẵn dùng nếu tài liệu được đánh dấu là cuối cùng hoặc nếu tài liệu bao gồm các nội dung sau:

  • Quản lý Quyền Thông tin hoặc Quản lý Quyền Kỹ thuật số

  • Mã hóa

  • Điều khiển ActiveX

Tính năng đồng tác giả sẽ không sẵn dùng nếu tài liệu là tài liệu cái hoặc tài liệu con hoặc nếu tùy chọn Lưu trữ số ngẫu nhiên để cải thiện tính chính xác khi Kết hợp sẽ không được chọn trong Tùy chọn Tệp > Tùy chọn > Trung tâm Tin cậy > Trung tâm Tin cậy Cài đặt > Tùy chọn Quyền riêng tư.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×