Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có một số hành động bạn cần làm để giữ cho danh sách Liên hệ của bạn luôn cập nhật. Bài viết này giúp bạn sắp xếp các liên hệ để bạn có thể dễ dàng tìm thấy những người mà bạn phải liên lạc.

Bạn muốn làm gì?

Tìm kiếm người

Thanh tìm kiếm nằm trong danh sách Liên hệ, bên dưới biểu tượng Liên hệ và trong dạng xem Điện thoại, bên dưới biểu Điện thoại của bạn. Bạn có thể tìm kiếm tên của mọi người hoặc tìm một kỹ năng (chức danh).

Tìm kiếm Liên hệ

 • Trong hộp tìm kiếm, nhập tên, biệt danh email hoặc số điện thoại. Bạn thậm chí có thể nhập tên của một nhóm phân phối hoặc biệt danh. Microsoft Lync Online phần mềm giao tiếp hiển thị kết quả khi bạn nhập. Nếu có nhiều liên hệ hoặc nhóm xuất hiện, liên hệ trong danh sách Liên hệ của bạn sẽ xuất hiện ở đầu danh sách. Tất cả liên hệ và những người không liên hệ sẽ có thanh trạng thái dọc ở bên trái ảnh của người đó và sẽ biểu thị trạng thái hiện diện, chẳng hạn như Sẵn sàng, Ngoại tuyến và Bận.

 • Nếu công ty của bạn đang sử dụng các dịch SharePoint Microsoft, nút Tênvà Kỹ năng sẽ xuất hiện bên dưới thanh tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng từ khóa, chẳng hạn như chức danh hoặc lĩnh vực chuyên môn. Bấm vào Kỹ năng để xem những người khác có lĩnh vực chuyên môn hoặc chức vụ công việc tương tự. Bấm vào X trong thanh tìm kiếm để trở về danh sách Liên hệ.

Đầu trang

Chọn nhiều liên hệ

Đôi khi việc chọn nhiều liên hệ cùng một lúc hiệu quả hơn. Ví dụ là khi bạn tổng hợp thư mời họp.

 • Để chọn một số liên hệ không liền kề, hãy nhấn và giữ phím CTRL trong khi bạn bấm vào chúng.

 • Đối với các liên hệ liền kề, hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bấm hoặc sử dụng các phím mũi tên để chọn.

Đầu trang

Thêm người bên ngoài công ty vào danh sách Liên hệ của bạn

Lync Online có thể hiển thị thông tin hiện diện cho các liên hệ dùng dịch vụ email chẳng hạn như dịch vụ Windows Live network of Internet (bao gồm MSN và Hotmail) và những người đã gia nhập Lync. Người dùng được liên kết (người dùng bên ngoài công ty của bạn) có thể thực hiện các hoạt động như chia sẻ thông tin hiện diện, thực hiện cuộc gọi Lync và tiến hành hội thảo video.

 1. Mở Lync và trong hộp tìm kiếm, hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn thêm vào danh sách Liên hệ của mình.

 2. Trong thẻ liên hệ xuất hiện, bấm vào dấu cộng (+).

 3. Chọn một nhóm liên hệ để đặt liên hệ. Ngoài ra, bạn có thể tạo nhóm mới tại thời điểm này bằng cách nhập tên bên cạnh trường Thêm vào Nhóm Mới.

Một số người dùng có tài khoản email với một dịch vụ không được liên kết với Lync. Mặc dù bạn có thể thêm những người dùng này vào danh sách Liên hệ của mình giống như cách bạn thêm người dùng được liên kết, bạn sẽ không nhìn thấy thông tin hiện diện.

Người dùng khác đăng nhập vào site được liên kết bằng cách sử dụng ID người dùng (địa chỉ email) không liên kết của họ. Nếu đúng như vậy, hãy sử dụng định dạng user(unfederated.com)@federatedcompany.com khi bạn thêm liên hệ. Thao tác này sẽ hiển thị trạng thái hiện diện của anh/cô ấy trong Lync. Ví dụ: MrContoso(gmail.com)@msn.com.

Đầu trang

Sắp xếp liên hệ

Khi bạn đã tìm thấy các liên hệ mà bạn muốn, bạn có thể thêm họ vào một nhóm liên hệ để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng vào lần tiếp theo. Lync tự động nhập Các liên hệ Thường xuyên dựa trên 10 liên hệ mà bạn thường có hội thoại nhất. Bạn cũng có thể "ghim" các liên hệ quan trọng nhất của mình lên đầu nhóm để truy nhập nhanh. Lync điền sẵn danh sách đã ghim với các thành viên trong nhóm của bạn.

Ghim hoặc hủy ghim liên hệ thường xuyên lên đầu nhóm

Để ghim hoặc hủy ghim một liên hệ thường xuyên, hãy thực hiện một trong những thao tác sau.

 • Mở Lync và trong danh sách Liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào người đó, rồi bấm Ghim vào Liên hệ Thường xuyên.

 • Để hủy ghim một liên hệ, hãy bấm chuột phải, rồi bấm Bỏ ghim khỏi Liên hệ Thường xuyên.

Tạo nhóm

 1. Mở Lync và trong danh sách Liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào bất kỳ tên nhóm nào (ví dụ, Liên hệ Thường xuyên), bấm Tạo Nhóm Mới, rồi đặt tên cho nhóm.

  Tạo Nhóm Mới được chọn bằng cách bấm chuột phải vào một nhóm hiện có

 2. Để thêm người vào nhóm mới, hãy tìm kiếm liên hệ, trỏ tới tên liên hệ trong kết quả tìm kiếm, rồi bấm vào dấu cộng (+). Hoặc bấm chuột phải vào liên hệ trong kết quả tìm kiếm, bấm Thêm vào Danh sách Liên hệ, rồi bấm vào tên nhóm.

Lưu ý:  Nếu bạn nhìn thấy một nhóm Đại diện trong danh sách Liên hệ của bạn, nó đang hiển thị các đại diện mà bạn đã thiết lập trong Outlook để quản lý thư và lịch của bạn thay mặt bạn. Bạn quản lý các đại diện này Outlook đại diện, không phải trong Lync: trong Outlook, hãy đi đến Truy nhập > Tệp Cài đặt >đại diện.

Đầu trang

Sắp xếp và hiển thị liên hệ của bạn

Bạn có thể sắp xếp các liên hệ của mình bằng cách sử dụng:

 • Các nút Nhóm, Trạng thái và Mối quan hệ.

 • Tên hiển thị hoặc tùy chọn Tính khả dụng.

Sắp xếp liên hệ trong danh sách Liên hệ

 1. Để xem các liên hệ trong nhóm mặc định (bao gồm Liên hệ Thường xuyên và Liên hệ Khác) ngoài bất kỳ nhóm nào bạn đã tạo, hãy bấm Nhóm.

  Sắp xếp Liên hệ theo Nhóm

 2. Trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để sắp xếp các liên hệ theo trạng thái hiện diện (Trực tuyến, Đi vắng, Không xác định và Không sẵn sàng), hãy bấm Trạng thái.

  • Để sắp xếp liên hệ theo quan hệ bảo mật của họ, hãy bấm Mối quan hệ.

  • Để xem giải thích về mối quan hệ là gì, hãy bấm chuột phải vào một liên hệ, rồi trỏ đến Thay đổi Quan hệ Bảo mật.

Thay đổi giao diện cho danh sách Liên hệ của bạn

 • Bấm vào mũi tên bên cạnh nút Tùy chọn Hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm để hiển thị menu Tùy chọn Bố trí.

Sắp xếp theo Tên Hiển thị

Tùy thuộc vào cách bạn đã sắp xếp các liên hệ của mình, các tùy chọn khác nhau sẽ xuất hiện trong menu. Ví dụ: bạn có thể chọn hiển thị "tên thân thiện" thay vì tên email hoặc chi tiết trạng thái thay vì chỉ hiển thị tên. Nếu công ty bạn đã bật hiển thị ảnh liên hệ trong danh sách Liên hệ, bạn có thể chọn có hiển thị ảnh hay không, điều này xác định có bao nhiêu liên hệ vừa với cửa sổ hay không. (Nếu bạn không hiển thị ảnh, lựa chọn chỉ nằm giữa tên, trên một dòng hoặc tên và chi tiết, trên dòng thứ hai.)

Lưu ý:  Bạn cũng có thể tắt ảnh ở mọi nơi trong Lync bằng cách bấm Ảnh của Tôi trong hộp thoại Lync - Tùy chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt tùy chọn Ảnh của Tôi.

Thay đổi cách Lync hiển thị liên hệ

 1. Trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm nút Tùy chọn Hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm để chuyển đổi giữa một và hai dòng thông tin cho mỗi liên hệ. Nếu công ty của bạn sử dụng ảnh liên hệ, dạng xem hai dòng sẽ hiển thị ảnh.

 2. Để xem thêm lựa chọn, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Tùy chọn Hiển thị để mở menu Tùy chọn Bố trí.

Xem liên hệ theo quan hệ bảo mật (trước đây gọi là mức truy nhập)

 • Trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm nút Mối quan hệ bên dưới thanh tìm kiếm.

Để hiểu thông tin hiện diện nào được hiển thị cho mỗi mối quan hệ bảo mật, hãy xem Kiểm soát truy nhập vào thông tin hiện diện của bạn.

Đầu trang

Di chuyển, sao chép và loại bỏ liên hệ

Trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy làm như sau để di chuyển, sao chép và loại bỏ liên hệ.

 • Để di chuyển một liên hệ sang một nhóm khác, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, trỏ tới Di chuyển Liên hệ Đến, rồi bấm vào nhóm bạn muốn.

 • Để sao chép liên hệ vào một nhóm khác, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, bấm Sao chép, bấm chuột phải vào nhóm bạn muốn, rồi bấm Dán.

 • Để loại bỏ liên hệ khỏi nhóm, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, rồi bấm Loại bỏ khỏi Nhóm.

 • Để loại bỏ hoàn toàn liên hệ, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, rồi bấm Loại bỏ khỏi Danh sách Liên hệ.

Lưu ý:  Tùy thuộc vào cách bạn xem các liên hệ (theo nhóm, trạng thái hoặc mối quan hệ), các hàm di chuyển và sao chép sẽ khác nhau. Lưu ý rằng việc kéo các liên hệ giữa các nhóm quan hệ bảo mật sẽ thay đổi quan hệ bảo mật cho liên hệ đó.

Đầu trang

Xem thẻ liên hệ

Tùy thuộc vào quan hệ bảo mật mà một liên hệ đã cấp cho bạn, bạn có thể xem lịch biểu của người đó, cũng như ghi chú cá nhân. Thẻ liên hệ cũng cung cấp điểm để kết nối với liên hệ, bao gồm bắt đầu cuộc hội thoại nhắn tin tức thời, gọi điện, lên lịch cuộc họp hoặc gửi email.

 1. Trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy trỏ tới ảnh của liên hệ (hoặc biểu tượng trạng thái, nếu ảnh không hiển thị) để xem thẻ liên hệ cơ bản.

 2. Để biết thêm thông tin, hãy bấm nút Bung rộng thẻ liên hệ (mũi tên xuống) ở góc dưới bên phải của thẻ.

  Bung rộng Thẻ Liên hệ Lync

 3. Để thẻ luôn hiển thị, hãy bấm nút Ghim ở góc trên bên phải của thẻ. Bạn có thể kéo thẻ đến một nơi thuận tiện trên màn hình nền.

Đầu trang

Gắn thẻ liên hệ

Bạn có thể đánh dấu hoặc "gắn thẻ", một liên hệ trong danh sách Liên hệ của bạn để bạn sẽ được thông báo khi người đó trở nên sẵn sàng. Lync sẽ hiển thị thông báo ngay khi trạng thái của một liên hệ chuyển sang Sẵn sàng.

 1. Trong danh sách Liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào người bạn muốn gắn thẻ.

 2. Bấm Chọn để nhận Báo hiệu Thay đổi Trạng thái.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×