Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Excel, bạn có thể thay đổi thiết đặt bảo mật macro để điều khiển macro nào sẽ chạy và chạy trong trường hợp nào khi bạn mở sổ làm việc. Ví dụ, bạn có thể cho phép macro chạy dựa vào việc chúng có được ký điện tử bởi nhà phát triển tin cậy không.

Để biết thêm thông tin về thiết đặt bảo mật macro trong tài liệu Microsoft Office, hãy xem Bật hoặc tắt macro trong tệp Office.

Danh sách sau đây tóm tắt thiết đặt bảo mật macro khác nhau. Trong tất cả thiết đặt, nếu đã cài đặt phần mềm diệt vi-rút hoạt động với Microsoft 365 và sổ làm việc chứa macro, sổ làm việc sẽ được quét tìm vi-rút đã biết trước khi mở.

 • Tắt tất cả macro không cần thông báo Bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả macro trong tài liệu và cảnh báo bảo mật về macro sẽ bị tắt đi. Nếu có những tài liệu chứa macro chưa được ký mà bạn tin cậy, bạn có thể đặt các tài liệu này vào một vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy đang được phép chạy mà không qua kiểm tra từ hệ thống bảo mật của Trung tâm Tin cậy.

 • Tắt tất cả macro có thông báo Đây là thiết đặt mặc định. Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn khi nào bật macro đó theo từng trường hợp.

 • Tắt tất cả macro ngoại trừ macro được ký điện tử Thiết đặt này giống như tùy chọn Tắt tất cả macro có thông báo, ngoại trừ nếu macro được nhà phát hành tin cậy ký điện tử, macro có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tắt tất cả macro không được ký mà không cần thông báo.

 • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) Bấm vào tùy chọn này để cho phép tất cả macro chạy. Sử dụng thiết đặt này khiến cho máy tính của bạn dễ bị các mã tiềm tàng nguy hiểm tấn công, do đó không được khuyến cáo.

 • Tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng của dự án VBA    Thiết đặt này dành cho người phát triển và được sử dụng để cố ý khóa hoặc cho phép truy nhập của chương trình vào mô hình đối tượng VBA khỏi bất kỳ máy khách Tự động nào. Nói cách khác, thiết đặt này cung cấp tùy chọn bảo mật cho mã được viết để tự động hóa chương trình Office và vận hành theo chương trình lập sẵn môi trường Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) và mô hình đối tượng. Đây là một thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, từ chối truy nhập được đặt theo mặc định. Tùy chọn bảo mật này gây khó khăn hơn cho chương trình không được phép xây dựng mã "tự sao chép" có thể gây hại cho hệ thống của người dùng cuối. Đối với bất kỳ máy khách Tự động nào để có thể truy nhập vào mô hình đối tượng VBA theo chương trình lập sẵn, người dùng đang chạy mã phải cấp quyền truy nhập một cách rõ ràng. Để bật truy nhập, chọn hộp kiểm.

Office công nghệ Microsoft Authenticode để cho phép người tạo macro ký điện tử vào tệp hoặc dự án macro. Chứng chỉ được sử dụng để tạo chữ ký này xác nhận rằng macro hoặc tài liệu có nguồn gốc từ người ký đó và chữ ký xác nhận rằng macro hoặc tài liệu chưa bị thay đổi.

Sau khi bạn cài đặt chứng chỉ số, bạn có thể ký vào tệp và dự án macro.

Lấy chứng chỉ số để ký

Bạn có thể có được chứng chỉ số từ cơ quan cấp chứng chỉ (CA) thương mại hoặc từ người quản trị bảo mật nội bộ hoặc chuyên gia công nghệ thông tin (IT).

Để tìm hiểu thêm về cơ quan cấp chứng chỉ mà cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Microsoft, hãy xem danh sách Thành viên Chương trình Chứng chỉ Gốc của Microsoft.

Tạo chứng chỉ số của bạn để tự ký

Bạn cũng có thể tạo chứng chỉ tự ký của riêng mình bằng công cụ Selfcert.exe.

Lưu ý: Vì chứng chỉ số bạn tạo không do cơ quan cấp chứng chỉ chính thức cấp, các dự án macro được ký với chứng chỉ như vậy được gọi là dự án tự ký. Microsoft Office chỉ tin cậy vào chứng chỉ tự ký trên máy tính đã có chứng chỉ đó trong kho lưu trữ Chứng chỉ Cá nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách ký điện tử macro, hãy xem Ký điện tử dự án macro.

Thay đổi thiết đặt bảo mật macro

Bạn có thể thay đổi thiết đặt bảo mật macro trong Trung tâm Tin cậy, trừ khi người quản trị hệ thống trong tổ chức thay đổi thiết đặt mặc định để ngăn bạn thay đổi thiết đặt.

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Mã, bấm Bảo mật Macro.

  Tab Nhà phát triển trên dải băng

  Để bật tab Nhà phát triển, hãy xem Hiện tab Nhà phát triển.

 2. Trong thể loại Thiết đặt Macro, dưới Thiết đặt Macro, bấm tùy chọn bạn muốn.

  Lưu ý: Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong thể loại Thiết đặt Macro trong Excel chỉ áp dụng cho Excel và không ảnh hưởng đến bất kỳ chương trình Microsoft Office khác.

Bạn cũng có thể truy nhập Trung tâm Tin cậy trong Excel chọn Tin cậy. Để thực hiện điều đó, hãy bấm vào Tùy chọn (phiên bản Excel 2010 đến 2016) hoặc Microsoft Office Button Ảnh nút (Excel 2007), rồi bấm Trung tâm Tin cậy > Trung tâm Tin cậy Cài đặt > Macro Cài đặt.

Để biết thêm thông tin về bảo mật macro, hãy xem các chủ đề sau:

Khắc phục sự cố

Tôi không thể thay đổi thiết đặt bảo mật macro

Một số người dùng không thể thay đổi thiết đặt Trung tâm Tin cậy do chính sách bảo mật nhóm trong tổ chức của họ. Trong trường hợp này, bạn cần phải liên hệ với người quản trị CNTT cho tổ chức của bạn.

Chuyện gì đã xảy ra với thiết đặt bảo mật Rất Cao, Cao, Trung bình và Thấp?

Thiết đặt Excel 2003

Excel 2007/2010/2013/2016 tương đương

Thông tin bổ sung

Rất cao

Tắt tất cả các macro mà không thông báo

Trong Excel 2003, macro VBA chỉ có thể chạy nếu tùy chọn Tin cậy tất cả bổ trợ và mẫu đã cài đặt (trong Excel 2003, tab Nhà Phát hành Tin cậy trong hộp thoại Bảo mật) được chọn và macro (ký hoặc chưa được ký) được lưu trữ trong thư mục được tin cậy cụ thể trên ổ đĩa cứng của người dùng.

Nếu không thỏa mãn tất cả các điều kiện này, macro VBA không thể chạy dưới thiết đặt bảo mật Rất Cao trong Excel 2003.

Cao

Tắt tất cả macro trừ những macro được ký điện tử

Trong Excel 2003, các tệp thực thi (như .exe hoặc .com) phải được ký bởi nguồn tin cậy được chấp nhận (nghĩa là, các tệp phải có chứng chỉ tin cậy) để chạy. Nếu không, tất cả các tệp thực thi được liên kết hoặc nhúng trong tài liệu bị tắt tự động mà không cảnh báo người dùng khi mở các tài liệu này.

Theo mặc định, tất cả các chương trình Office 2003 được cài đặt cùng với bảo mật macro được đặt ở mức Cao.

Trung bình

Tắt tất cả các macro kèm theo thông báo

Trong Excel 2003, người dùng sẽ được nhắc bật hoặc tắt các tệp thực thi khi mở tài liệu. Mức độ này yêu cầu chấp nhận chứng chỉ tin cậy cho mỗi tệp thực thi, được chấp nhận bằng cách thêm chứng chỉ vào phân đoạn đăng ký Windows của máy tính.

Yêu cầu tiếp theo để chạy macro từ nguồn tin cậy được tự động chấp nhận (tệp thực thi chạy mà không cần nhắc người dùng).

Thấp

Bật tất cả macro (không khuyến khích; mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy)

Trong Excel 2003, tất cả macro chạy mà không bị hạn chế. Mức độ bảo mật này không bảo vệ chống lại các chương trình độc hại, không cho phép chấp nhận chứng chỉ tin cậy và không được xem như bảo mật nói chung. Không khuyến khích mức này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×