Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn trong Teams

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy bấm vào ảnh hiện tại của bạn ở phía trên cùng bên phải màn hình rồi bấm vào biểu tượng camera xuất hiện khi bạn di chuột lên ảnh hồ sơ của mình. 

văn bản thay thế

Từ menu xuất hiện, hãy bấm vào Tải lên ảnh để truy nhập vào ảnh của bạn. 


văn bản thay thế

Lưu ý: Teams người dùng có hộp thư được lưu trữ tại chỗ phải được đồng bộ hóa với người Azure Active Directory. Họ có thể thay đổi ảnh hồ sơ người dùng cung Exchange Server 2016 (Cập nhật Tích lũy 3) trở lên, đang chạy tại chỗ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Cách thức tương tác với exchange Microsoft Teams .

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào ảnh hiện tại ở phía trên cùng bên trái ứng dụng của bạn, rồi nhấn vào tên của bạn để mở hồ sơ của bạn. Từ đó, nhấn vào Chỉnh sửa để chụp hoặc truy nhập ảnh của bạn.
văn bản thay thế

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ Nút Thêm sau đó gõ nhẹ vào ảnh của bạn. Từ đó, nhấn vào Chỉnh sửa ảnh để chụp hoặc truy nhập ảnh của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×