Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu Excel được cài đặt trên máy tính của mình, bạn có thể tận dụng các chức năng lập biểu đồ nâng cao trong Word.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về biểu đồ

Biểu đồ được dùng để hiển thị các chuỗi dữ liệu số theo định dạng đồ họa để giúp việc hiểu được khối lượng lớn dữ liệu và mối quan hệ giữa các chuỗi dữ liệu khác nhau trở nên dễ dàng hơn.

Dữ liệu và biểu đồ trang tính

1. Dữ liệu trang tính

2. Biểu đồ được tạo từ dữ liệu trang tính

Excel hỗ trợ nhiều loại biểu đồ để giúp bạn hiển thị dữ liệu theo cách thức có ý nghĩa đối với người xem của bạn. Khi bạn tạo một biểu đồ hoặc thay đổi biểu đồ hiện có, bạn có thể chọn từ nhiều loại biểu đồ khác nhau (chẳng hạn như biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình tròn) và các loại con của chúng (chẳng hạn như biểu đồ cột xếp chồng hoặc biểu đồ hình tròn 3-D). Bạn cũng có thể tạo biểu đồ kết hợp bằng cách sử dụng nhiều loại biểu đồ trong biểu đồ của mình.

Biểu đồ có định dạng

Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ mà bạn có thể chọn trong Excel, hãy xem Các loại biểu đồ sẵn có.

Nhận biết các thành phần của biểu đồ

Biểu đồ có nhiều thành phần. Một số thành phần trong số này được hiển thị theo mặc định, các thành phần khác có thể được thêm vào khi cần. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của các thành phần biểu đồ bằng cách di chuyển thành phần sang vị trí khác trong biểu đồ, đổi kích cỡ thành phần, hoặc thay đổi định dạng. Bạn cũng có thể loại bỏ thành phần biểu đồ mà bạn không muốn hiển thị.

Một biểu đồ và các thành phần của nó

1. khu vực sơ đồ của biểu đồ.

2. vùng vẽ của biểu đồ.

3. điểm dữ liệu của chuỗi dữ liệu được vẽ trên biểu đồ.

4. Trục ngang (thể loại) và dọc (giá trị) trục mà các dữ liệu được biểu thị dọc theo trong biểu đồ.

5. chú giải của biểu đồ.

6. Một biểu đồ và tiêu đề trục mà bạn có thể dùng trong biểu đồ.

7. Một nhãn dữ liệu mà bạn có thể dùng để xác định các chi tiết của một điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu.

Sửa đổi biểu đồ cơ bản để đáp ứng nhu cầu của bạn

Sau khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể sửa đổi bất kỳ thành phần nào của biểu đồ đó. Ví dụ, bạn có thể muốn thay đổi cách hiển thị trục, thêm tiêu đề biểu đồ, di chuyển hoặc ẩn chú giải, hoặc hiển thị thành phần biểu đồ bổ sung.

Để sửa đổi biểu đồ, bạn có thể:

 • Thay đổi cách hiển thị của trục biểu đồ    Bạn có thể chỉ định thang đo của trục và điều chỉnh khoảng cách giữa các giá trị hoặc thể loại được hiển thị. Để giúp biểu đồ của bạn dễ đọc hơn, bạn cũng có thể thêm các nhãn kiểm vào trục và chỉ định khoảng cách mà chúng sẽ xuất hiện.

 • Thêm tiêu đề và nhãn dữ liệu vào biểu đồ    Để giúp làm rõ thông tin xuất hiện trong biểu đồ của mình, bạn có thể thêm tiêu đề biểu đồ, tiêu đề trục và nhãn dữ liệu.

 • Thêm chú giải hoặc bảng dữ liệu     Bạn có thể hiện hoặc ẩn chú giải, thay đổi vị trí chú giải hoặc sửa đổi các mục chú giải. Trong một số biểu đồ, bạn cũng có thể hiển thị bảng dữ liệu biểu phím chú giải biểu đồ và các giá trị được trình bày trong biểu đồ.

 • Áp dụng tùy chọn đặc biệt cho mỗi loại biểu đồ    Các đường đặc biệt (chẳng hạn như đường cao-thấp và đường xu hướng), thanh (chẳng hạn như thanh lên-xuống và thanh lỗi), đánh dấu dữ liệu, và các tùy chọn khác sẵn dùng cho những loại biểu đồ khác.

Áp dụng bố trí biểu đồ và kiểu biểu đồ định sẵn để có hình thức chuyên nghiệp

Thay vì thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ hay định dạng biểu đồ theo cách thủ công, bạn có thể nhanh chóng áp dụng bố trí biểu đồ và kiểu biểu đồ định sẵn cho biểu đồ của mình. Word cung cấp hàng loạt các bố trí và kiểu định sẵn hữu ích mà bạn có thể chọn, nhưng bạn có thể tinh chỉnh bố trí hoặc kiểu nếu cần bằng cách thực hiện thay đổi thủ công cho bố trí và định dạng của từng thành phần biểu đồ riêng lẻ, chẳng hạn như khu vực biểu đồ, vùng vẽ, chuỗi dữ liệu hoặc chú giải của biểu đồ.

Khi bạn áp dụng bố trí biểu đồ định sẵn, một tập hợp các thành phần biểu đồ cụ thể (chẳng hạn như tiêu đề, chú giải, bảng dữ liệu hoặc nhãn dữ liệu) sẽ được hiển thị theo một cách sắp xếp cụ thể trong biểu đồ của bạn. Bạn có thể chọn từ hàng loạt các bố trí đa dạng được cung cấp cho mỗi loại biểu đồ.

Khi bạn áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn, biểu đồ sẽ được định dạng dựa trên chủ đề của tài liệu mà bạn đã áp dụng, để biểu đồ của bạn phù hợp với màu chủ đề (tập hợp màu), phông chữ chủ đề (tập hợp phông chữ đầu đề và thân văn bản), cũng như hiệu ứng chủ đề (tập hợp hiệu ứng đường kẻ và màu tô) của tổ chức bạn hoặc của riêng bạn.

Bạn không thể tạo bố trí hoặc kiểu biểu đồ của riêng mình, nhưng bạn có thể tạo mẫu biểu đồ, vốn bao gồm bố trí và định dạng biểu đồ mà bạn muốn.

Thêm định dạng bắt mắt vào biểu đồ

Ngoài việc áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn, bạn có thể dễ dàng áp dụng định dạng cho từng thành phần biểu đồ riêng lẻ chẳng hạn như đánh dấu dữ liệu, khu vực biểu đồ, vùng vẽ, số và văn bản trong tiêu đề và nhãn để mang lại diện mạo tuỳ chỉnh, bắt mắt cho biểu đồ của bạn. Bạn có thể áp dụng các kiểu hình dạng và kiểu WordArt cụ thể, và cũng có thể định dạng các hình và văn bản của thành phần biểu đồ theo cách thủ công.

Để thêm định dạng, bạn có thể:

 • Tô thành phần biểu đồ    Bạn có thể sử dụng các dạng tô màu, hoạ tiết, ảnh và chuyển màu để giúp thu hút sự chú ý vào các thành phần biểu đồ cụ thể.

 • Thay đổi đường viền ngoài của thành phần biểu đồ    Bạn có thể sử dụng màu, kiểu đường kẻ và độ dày của đường để nhấn mạnh các thành phần biểu đồ.

 • Thêm hiệu ứng đặc biệt cho thành phần biểu đồ    Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng, cạnh mờ, góc xiên và xoay 3-D cho các hình của thành phần biểu đồ, mang lại diện mạo hoàn chỉnh cho biểu đồ của bạn.

 • Định dạng văn bản và số    Bạn có thể định dạng văn bản và số trong tiêu đề, nhãn và hộp văn bản trên biểu đồ như đối với văn bản và số trên trang tính. Để làm nổi bật văn bản và số, bạn thậm chí có thể áp dụng các kiểu WordArt.

Dùng lại biểu đồ bằng cách tạo mẫu biểu đồ

Nếu bạn muốn dùng lại một biểu đồ mà bạn đã tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mình, bạn có thể lưu biểu đồ đó dưới dạng mẫu biểu đồ (*.crtx) trong thư mục mẫu biểu đồ. Khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể áp dụng mẫu biểu đồ như đối với bất kỳ loại biểu đồ dựng sẵn nào khác. Thật ra, mẫu biểu đồ chính là loại biểu đồ tùy chỉnh — bạn cũng có thể dùng chúng để thay đổi loại biểu đồ của biểu đồ hiện có. Nếu bạn thường xuyên sử dụng một mẫu biểu đồ cụ thể, thì bạn có thể lưu nó dưới dạng loại biểu đồ mặc định.

Đầu Trang

Bước 1: Tạo biểu đồ cơ bản

Bạn có thể thêm biểu đồ vào tài liệu Word của mình theo một trong hai cách: chèn biểu đồ bằng cách nhúng vào tài liệu Word, hoặc dán biểu đồ Excel vào tài liệu Word vốn được nối kết với dữ liệu trong trang tính Office Excel 2007. Điểm khác biệt chính giữa biểu đồ nhúng và biểu đồ nối kết là vị trí lưu trữ dữ liệu và cách bạn cập nhật dữ liệu sau khi đưa dữ liệu vào tài liệu Word.

Lưu ý: Một vài loại biểu đồ yêu cầu cách thức sắp xếp dữ liệu cụ thể trong trang tính Excel. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sắp xếp dữ liệu trang tính Excel.

Chèn biểu đồ bằng cách nhúng biểu đồ vào tài liệu của bạn

Khi bạn nhúng biểu đồ Excel, thì thông tin trong tệp Word sẽ không thay đổi nếu bạn thay đổi tệp Excel nguồn. Các đối tượng nhúng trở thành một phần của tệp Word và sau khi được chèn thì không còn một phần của tệp nguồn nữa.

Vì thông tin hoàn toàn được chứa trong tài liệu Word, nên việc nhúng sẽ hữu ích khi bạn không muốn thông tin này phản ánh các thay đổi trong tệp nguồn, hoặc khi bạn không muốn người nhận tài liệu bận tâm đến việc cập nhật thông tin được nối kết.

 1. Trong tài liệu Word, bạn hãy bấm Chèn > Biểu đồ.

  Phần tab Chèn hiển thị nút Biểu đồ

 2. Hãy chọn kiểu biểu đồ bạn muốn, chẳng hạn như biểu đồ hình cột hay biểu đồ hình tròn và bấm OK. (Nếu bạn không chắc chắn cần chọn kiểu nào, hãy di chuyển xuống danh sách Tất cả Biểu đồ để xem trước mỗi kiểu.)

  Hộp thoại Chèn Biểu đồ hiển thị các lựa chọn biểu đồ và dạng xem trước

 3. Nhập dữ liệu của bạn vào bảng tính sẽ tự động mở bằng biểu đồ. Biểu đồ sẽ cập nhật để phù hợp với dữ liệu sau khi bạn kết thúc nhập dữ liệu vào một ô và di chuyển đến ô tiếp theo.

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

 1. Trong tài liệu Word, bấm vào nơi bạn muốn chèn biểu đồ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Biểu đồ.

 3. Trong hộp thoại Chèn Biểu đồ, hãy bấm vào một biểu đồ rồi bấm OK.

 4. Nhập dữ liệu của bạn vào bảng tính sẽ tự động mở bằng biểu đồ. Biểu đồ sẽ cập nhật để phù hợp với dữ liệu sau khi bạn kết thúc nhập dữ liệu vào một ô và di chuyển đến ô tiếp theo.

Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

 1. Trong tài liệu Word, bấm vào nơi bạn muốn chèn biểu đồ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Biểu đồ.

 3. Trong hộp thoại Chèn Biểu đồ, hãy bấm vào một biểu đồ rồi bấm OK.

  Office Excel 2007 sẽ mở trong cửa sổ riêng và hiển thị dữ liệu mẫu trên một trang tính.

  Dữ liệu mẫu cho biểu đồ

 4. Trong cửa sổ Excel, hãy thay thế dữ liệu mẫu bằng cách bấm vào một ô trên trang tính, rồi nhập dữ liệu mà bạn muốn.

  Bạn cũng có thể thay thế các nhãn trục mẫu trong Cột A và tên mục chú giải trong Hàng 1.

  Lưu ý: Sau khi bạn cập nhật trang tính, biểu đồ trong Word sẽ tự động được cập nhật dữ liệu mới.

 5. Trong Excel, bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm Vào Lưu Như.

 6. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, trong danh sách Lưu trong, hãy chọn thư mục hoặc ổ đĩa mà bạn muốn lưu trang tính vào đó.

  Để lưu trang tính vào một thư mục mới, hãy bấm Tạo Thư mục Ảnh nút.

 7. Trong hộp Tên tệp, hãy gõ tên mới cho tệp.

 8. Bấm Lưu.

 9. Trong Excel, bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm đóng.

Đầu Trang

Dán biểu đồ Excel được nối kết vào tài liệu của bạn

Bạn có thể tạo và sao chép biểu đồ trong trang tính Excel 2007 bên ngoài và dán phiên bản biểu đồ được nối kết vào tài liệu Word của mình. Khi nối kết biểu đồ, thông tin có thể được cập nhật khi sửa đổi trang tính Excel bên ngoài. Dữ liệu nối kết được lưu trữ trong trang tính Excel. Tài liệu Word chỉ lưu trữ chỉ vị trí của tệp nguồn và hiển thị thông tin đại diện cho dữ liệu nối kết.

Việc liên kết cũng hữu ích khi bạn muốn bao gồm thông tin được lưu giữ độc lập, chẳng hạn như dữ liệu được thu thập bởi bộ phận khác và khi bạn cần cập nhật thông tin đó trong một tài liệu Word. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu đồ trong Excel, hãy xem mục Tạo biểu đồ.

 1. Trong Excel, hãy chọn biểu đồ bằng cách bấm vào đường viền của biểu đồ, sau đó trên tab Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm Cắt.

  Biểu đồ bị loại bỏ, nhưng dữ liệu vẫn nằm trong Excel.

 2. Trong Word, hãy bấm vào nơi bạn muốn chèn biểu đồ vào tài liệu.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

  Nút Tùy chọn Dán chỉ báo rằng biểu đồ được nối kết với dữ liệu trong Excel.

 4. Lưu tài liệu Word có biểu đồ mà bạn đã nối kết với dữ liệu trong Excel.

  Khi bạn mở lại tài liệu Word, hãy bấm Có để cập nhật dữ liệu Excel.

Bạn cũng có thể tạo dạng trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng đồ họa SmartArt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo đồ họa SmartArt.

Đầu Trang

Sắp xếp dữ liệu trang tính Excel

Đối với hầu hết biểu đồ, như biểu đồ cột hoặc thanh, bạn có thể vẽ dữ liệu do mình sắp xếp theo hàng hoặc cột trên trang tính thành một biểu đồ. Tuy nhiên, một số loại biểu đồ (như biểu đồ hình tròn hoặc bong bóng) yêu cầu cách thức sắp xếp dữ liệu cụ thể.

 1. Trên trang tính, hãy sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ.

  Dữ liệu có thể được sắp xếp theo hàng hoặc cột — Excel sẽ tự động xác định cách tốt nhất để vẽ dữ liệu trong biểu đồ. Một số loại biểu đồ (như biểu đồ hình tròn hoặc bong bóng) yêu cầu cách thức sắp xếp dữ liệu cụ thể như mô tả trong bảng sau.

  Đối với loại biểu đồ này

  Sắp xếp dữ liệu

  Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực, bề mặt hoặc radar

  Trong các cột hoặc các hàng, chẳng hạn như:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Hoặc:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên bị cắt

  Đối với một chuỗi dữ liệu, trong một cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, chẳng hạn như:

  Một

  1

  B

  2

  C

  3

  Hoặc:

  Một

  B

  C

  1

  2

  3

  Đối với nhiều chuỗi dữ liệu, trong nhiều cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, chẳng hạn như:

  Một

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Hoặc:

  Một

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Biểu đồ XY (phân tán) hoặc bong bóng

  Trong các cột, đặt giá trị x trong cột đầu tiên và giá trị y tương ứng rồi đến giá trị kích cỡ bong bóng trong cột liền kề, như thế này:

  X

  y

  Kích cỡ bong bóng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Biểu đồ chứng khoán

  Trong các cột hoặc hàng theo thứ tự sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn:

  giá trị cao, giá trị thấp và giá trị đóng cửa

  LIKE

  Ngày

  High

  Thấp

  Đóng

  1/1/2002

  46,125

  42

  44,063

  Hoặc:

  Ngày

  1/1/2002

  High

  46,125

  Thấp

  42

  Đóng cửa

  44,063

 2. Chọn các ô chứa dữ liệu mà bạn muốn sử dụng cho biểu đồ.

  Mẹo: Nếu bạn chỉ chọn một ô, Excel sẽ tự động vẽ tất cả các ô chứa dữ liệu liền kề với ô đó vào biểu đồ. Nếu các ô mà bạn muốn vẽ trong khu vực biểu đồ không nằm trong một phạm vi liên tục, bạn có thể chọn các ô hoặc phạm vi không liền kề miễn là vùng chọn có hình chữ nhật. Bạn cũng có thể ẩn các hàng hoặc cột mà bạn không muốn vẽ trong biểu đồ.

  Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

  Để chọn

  Làm thế này

  Một ô đơn

  Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

  Một khoảng các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong khoảng này rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ SHIFT trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

  Một phạm vi lớn các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi này rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào ô cuối cùng trong phạm vi này. Bạn có thể cuộn để khiến ô cuối cùng có thể nhìn thấy được.

  Tất cả ô trên trang tính

  Bấm nút Chọn Tất cả.

  Nút Chọn Tất cả

  Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

  Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

  Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

  Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hay một phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.

  Lưu ý: Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

  Toàn bộ hàng hoặc cột

  Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

  Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

  1. Đầu đề hàng

  2. Đầu đề cột

  Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

  Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

  Các cột hoặc hàng liền kề

  Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

  Các cột hoặc hàng không liền kề

  Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

  Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

  Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

  Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

  Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

  Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

  Các ô cho tới đầu trang tính

  Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

  Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

  Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

  Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm vào loại biểu đồ, sau đó bấm vào loại con của biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

  • Để xem tất cả các loại biểu đồ sẵn có, hãy bấm vào một loại biểu đồ, rồi bấm vào mục menu Tất cả các Loại Biểu đồ hoặc Xem thêm để hiển thị hộp thoại Chèn Biểu đồ, bấm vào mũi tên để cuộn qua tất cả các loại biểu đồ và các loại con của biểu đồ, rồi bấm vào những biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

   Ảnh Ribbon Excel

   Một Mẹo hiển thị tên của loại biểu đồ khi bạn dừng con trỏ chuột trên loại biểu đồ hoặc loại con của biểu đồ bất kỳ. Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ mà bạn có thể sử dụng, hãy xem Các loại biểu đồ sẵn có.

 2. Theo mặc định, biểu đồ được đặt vào trang tính dưới dạng biểu đồ nhúng. Nế́u bạn muốn đặt biểu đồ trong trang tính biểu đồ riêng biệt, bạn có thể thay đổi vị trí của nó bằng cách làm như sau:

  1. Bấm vào biểu đồ nhúng để chọn nó.

   Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ Biểu đồ.

  2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Vị trí, bấm Di chuyển Biểu đồ.

   Ảnh Ribbon Excel

  3. Dưới Chọn nơi bạn muốn đặt biểu đồ, thực hiện một trong các việc sau:

   • Đê ̉hiển thị biểu đồ trong trang tính biểu đồ, bấm Trang tính mới.

    Nếu bạn muốn thay thế tên được đề xuất cho biểu đồ, bạn có thể gõ tên mới vào hộp Trang tính mới.

   • Để hiển thị biểu đồ như một biểu đồ nhúng trong trang tính, bấm Đối tượng trong, sau đó bấm vào một trang tính trong hộp Đối tượng trong.

 • Để tạo nhanh một biểu đồ dựa trên loại biểu đồ mặc định, hãy chọn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng cho biểu đồ, rồi nhấn ALT+F1. Khi bạn nhấn ALT+F1, biểu đồ sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ được nhúng.

 • Khi bạn tạo biểu đồ, Excel sẽ xác định hướng của chuỗi dữ liệu dựa trên số lượng hàng và cột trong trang tính được bao gồm trong biểu đồ. Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể thay đổi cách các hàng và cột ở trang tính được biểu thị trong biểu đồ bằng cách chuyển hàng thành cột hoặc ngược lại.

 • Nếu bạn không còn cần biểu đồ nữa, bạn có thể xoá nó. Bấm vào biểu đồ để chọn nó, rồi nhấn DELETE.

Đầu Trang

Bước 2: Thay đổi bố trí hoặc kiểu biểu đồ

Sau khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể thay đổi diện mạo của biểu đồ ngay lập tức. Thay vì thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ hay định dạng biểu đồ theo cách thủ công, bạn có thể nhanh chóng áp dụng bố trí và kiểu định sẵn cho biểu đồ của mình. Word cung cấp hàng loạt các bố trí và kiểu định sẵn hữu ích (còn gọi là bố trí nhanh và kiểu nhanh) mà bạn có thể chọn, nhưng bạn có thể tùy chỉnh bố trí hoặc kiểu nếu cần bằng cách thay đổi bố trí và định dạng của từng thành phần biểu đồ riêng lẻ theo cách thủ công.

Áp dụng bố trí biểu đồ định sẵn

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn định dạng bằng cách sử dụng bố trí biểu đồ định sẵn.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kếĐịnh dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, bấm vào Bố trí Nhanh, rồi bấm vào bố trí biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

  Để xem tất cả các bố trí sẵn có, bấm vào Xem thêm Nút Xem thêm.

Đầu Trang

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn định dạng bằng cách sử dụng bố trí biểu đồ định sẵn.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, hãy bấm vào bố trí biểu đồ mà bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon Excel

Đầu Trang

Áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn định dạng bằng cách sử dụng kiểu biểu đồ định sẵn.

  Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kếĐịnh dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Biểu đồ, hãy bấm vào kiểu biểu đồ mà bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon Excel

  Để xem tất cả các kiểu biểu đồ được xác định trước, hãy bấm xem thêm Nút Xem thêm.

Đầu Trang

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn định dạng bằng cách sử dụng kiểu biểu đồ định sẵn.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu biểu đồ, bấm vào kiểu biểu đồ bạn muốn sử dụng.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Khi giảm kích cỡ của cửa sổ Excel, kiểu biểu đồ sẽ sẵn có trong bộ sưu tập Kiểu Nhanh ở nhóm Kiểu Biểu đồ.

  Để xem tất cả các kiểu biểu đồ được xác định trước, hãy bấm xem thêm Nút Xem thêm.

Đầu Trang

Thay đổi định dạng của thành phần biểu đồ theo cách thủ công

 1. Bấm vào biểu đồ hoặc thành phần biểu đồ mà bạn muốn thay đổi kiểu, hoặc làm như sau để chọn một thành phần biểu đồ từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào một biểu đồ để hiển thị Công cụ Biểu đồ.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Ảnh Ribbon Excel

 2. Trên tab Định dạng, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  1. Để định dạng bất kỳ thành phần biểu đồ nào được chọn, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào Định dạng Vùng chọn, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  2. Để định dạng hình của một thành phần biểu đồ được chọn, trong nhóm Kiểu Hình dạng, hãy bấm vào kiểu bạn muốn hoặc bấm Tô Hình dạng, Viền ngoài Hình dạng, hoặc Hiệu ứng Hình dạng, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  3. Để định dạng văn bản của một thành phần biểu đồ được chọn bằng cách dùng WordArt, trong nhóm Kiểu WordArt, hãy bấm vào kiểu bạn muốn hoặc bấm Tô Văn bản, Viền ngoài Văn bản, hoặc Hiệu ứng Văn bản, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

   Lưu ý: Sau khi bạn áp dụng một kiểu WordArt, bạn không thể loại bỏ định dạng WordArt. Nếu bạn không muốn dùng kiểu WordArt mà bạn đã áp dụng, bạn có thể chọn một kiểu WordArt khác, hoặc bạn có thể bấm Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để trở về định dạng văn bản trước đó.

   Mẹo: Để sử dụng định dạng văn bản thông thường để định dạng văn bản trong thành phần biểu đồ, bạn có thể bấm chuột phải hoặc chọn văn bản, rồi bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn trên thanh công cụ Mini. Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên Ribbon (tab Trang chủ, nhóm Phông).

Đầu Trang

Bước 3: Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu

Để giúp biểu đồ dễ hiểu hơn, bạn có thể thêm các tiêu đề, chẳng hạn như tiêu đề biểu đồ và tiêu đề trục. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D. Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) cũng không thể hiển thị tiêu đề trục.

Bạn cũng có thể nối kết tiêu đề biểu đồ và trục với văn bản tương ứng trong ô trang tính bằng cách tạo tham chiếu đến các ô này. Các tiêu đề được nối kết sẽ tự động được cập nhật trong biểu đồ khi bạn thay đổi văn bản tương ứng trên trang tính.

Để nhanh chóng xác định chuỗi dữ liệu trong biểu đồ, bạn có thể thêm nhãn dữ liệu vào điểm dữ liệu của biểu đồ. Theo mặc định, nhãn dữ liệu được nối kết với các giá trị trên trang tính và cập nhật tự động khi các giá trị này thay đổi.

Thêm tiêu đề biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề, rồi bấm vào nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần biểu đồ.

 2. Trong danh sách Thành phần Biểu đồ xuất hiện, chọn Tiêu đề Biểu đồ.

 3. Trong hộp văn bản Tiêu đề Biểu đồ xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Để chèn ngắt dòng, hãy bấm để đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn ngắt dòng rồi nhấn ENTER.

 4. Để định dạng văn bản, hãy chọn văn bản, rồi bấm tùy chọn định dạng mà bạn muốn trên Thanh công cụ mini.

Đầu Trang

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Biểu đồ.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm Tiêu đề Xếp chồng Ở giữa hoặc Bên trên Biểu đồ.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Biểu đồ xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Để chèn ngắt dòng, hãy bấm để đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn ngắt dòng rồi nhấn ENTER.

 5. Để định dạng văn bản, hãy chọn văn bản, rồi bấm tùy chọn định dạng mà bạn muốn trên Thanh công cụ mini.

  Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên Ribbon (tab Trang chủ, nhóm Phông). Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm Định dạng Tiêu đề Biểu đồ, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

Đầu Trang

Thêm tiêu đề trục

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề trục, rồi bấm vào nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần biểu đồ.

 2. Trong danh sách Thành phần Biểu đồ xuất hiện, chọn Tiêu đề Trục.

 3. Chọn các tiêu đề trục sẽ được thêm vào biểu đồ của bạn và nhập văn bản bạn muốn.

 4. Để định dạng văn bản, hãy chọn văn bản, rồi bấm tùy chọn định dạng mà bạn muốn trên Thanh công cụ mini.

Đầu Trang

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề trục.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Trục.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm tiêu đề vào trục ngang (thể loại) chính, hãy bấm Tiêu đề Trục Ngang Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Nếu biểu đồ có trục ngang phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Ngang Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục dọc (giá trị) chính, hãy bấm Tiêu đề Trục Dọc Chính, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

   Nếu biểu đồ có trục đứng phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Đứng Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục sâu (chuỗi), hãy bấm Tiêu đề Trục Sâu Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3-D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3-D.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Trục xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Để chèn ngắt dòng, hãy bấm để đặt con trỏ ở vị trí mà bạn muốn ngắt dòng rồi nhấn ENTER.

 5. Để định dạng văn bản, hãy chọn văn bản, rồi bấm tùy chọn định dạng mà bạn muốn trên Thanh công cụ mini.

  Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên Ribbon (tab Trang chủ, nhóm Phông). Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm Định dạng Tiêu đề Trục, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn chuyển sang một loại biểu đồ khác vốn không hỗ trợ tiêu đề trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn), thì tiêu đề trục sẽ không còn được hiển thị. Tiêu đề sẽ được hiển thị lại khi bạn chuyển trở lại về loại biểu đồ có hỗ trợ tiêu đề trục.

  • Tiêu đề trục hiển thị cho trục phụ sẽ bị mất khi bạn chuyển sang loại biểu đồ vốn không hiển thị trục phụ.

Đầu Trang

Thêm nhãn dữ liệu

 1. Bấm vào biểu đồ bạn muốn thêm nhãn dữ liệu, rồi bấm vào nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần biểu đồ.

 2. Trong danh sách Thành phần Biểu đồ xuất hiện, chọn Nhãn Dữ liệu.

 3. Chọn các nhãn dữ liệu sẽ được thêm vào biểu đồ của bạn và nhập văn bản bạn muốn.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn đã dùng, sẽ sẵn có các tùy chọn nhãn dữ liệu khác nhau.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi mục nhập nhãn dữ liệu hoặc cách đặt lại vị trí nhãn dữ liệu, hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ nhãn dữ liệu trong biểu đồ.

Đầu Trang

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của tất cả các chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào khu vực sơ đồ.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào bất cứ chỗ nào trong chuỗi dữ liệu mà bạn muốn đánh nhãn.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào một điểm dữ liệu đơn lẻ trong một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu có chứa điểm dữ liệu mà bạn muốn đánh nhãn, rồi bấm vào điểm dữ liệu mà bạn muốn dán nhãn.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Nhãn Dữ liệu rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn đã dùng, sẽ sẵn có các tùy chọn nhãn dữ liệu khác nhau.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi mục nhập nhãn dữ liệu hoặc cách đặt lại vị trí nhãn dữ liệu, hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ nhãn dữ liệu trong biểu đồ.

Đầu Trang

Bước 4: Hiện hoặc ẩn chú giải

Khi bạn tạo một biểu đồ, chú giải sẽ xuất hiện, nhưng bạn có thể ẩn chú giải hoặc thay đổi vị trí của chú giải sau khi tạo biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn chú giải, rồi bấm vào nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần biểu đồ.

 2. Trong danh sách Thành phần Biểu đồ xuất hiện, chọn hoặc bỏ chọn Chú giải.

Khi biểu đồ có chú giải hiển thị, bạn có thể sửa đổi từng mục nhập chú giải. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sửa đổi mục nhập chú giải biểu đồ.

Đầu Trang

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn hiện hoặc ẩn chú giải.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Chú giải.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn chú giải, bấm Không có.

   Để nhanh chóng loại bỏ chú giải hoặc mục chú giải khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn nó, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào chú giải hoặc mục chú giải, rồi bấm Xoá.

  • Để hiển thị chú giải, hãy bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

   Lưu ý: Khi bạn bấm vào một trong các tùy chọn hiển thị, chú giải sẽ di chuyển và vùng vẽ tự động điều chỉnh để nhường chỗ cho chú giải. Nếu bạn di chuyển và đổi cỡ chú giải bằng chuột, thì vùng vẽ không tự động điều chỉnh.

  • Để biết các tùy chọn bổ sung, hãy bấm Xem thêm Tùy chọn Chú giải, rồi chọn tùy chọn hiển thị bạn muốn.

   Mẹo: Theo mặc định, chú giải không chờm lấp lên biểu đồ. Nếu bạn có ràng buộc về không gian, bạn có thể giảm kích cỡ của biểu đồ bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Hiện chú giải mà không chờm lấp lên biểu đồ.

Khi biểu đồ có chú giải hiển thị, bạn có thể sửa đổi từng mục nhập chú giải. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sửa đổi mục nhập chú giải biểu đồ.

Đầu Trang

Bước 5: Hiển thị hoặc ẩn các trục hoặc đường lưới của biểu đồ chính

Khi bạn tạo biểu đồ, trục chính được hiển thị cho hầu hết các loại biểu đồ. Bạn có thể bật hoặc tắt trục nếu cần. Khi bạn thêm trục, bạn có thể chỉ định mức độ chi tiết mà bạn muốn trục hiển thị. Trục sâu được hiển thị khi bạn tạo biểu đồ 3-D.

Để giúp biểu đồ dễ đọc hơn, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn đường lưới biểu đồ ngang và đứng vốn mở rộng từ mọi trục ngang và đứng trong toàn bộ vùng vẽ của biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ bạn muốn hiển thị hoặc ẩn các trục hoặc đường lưới, rồi bấm vào nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần biểu đồ.

 2. Trong danh sách Thành phần Biểu đồ xuất hiện, chọn hoặc bỏ chọn Trục hoặc Đường lưới.

Đầu Trang

 1. Bấm vào biểu đồ bạn muốn hiển thị hoặc ẩn trục hay đường lưới.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, bấm vào Trục hoặc Đường lưới, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Bước 6: Di chuyển hoặc đổi kích cỡ biểu đồ

Bạn có thể di chuyển biểu đồ đến bất kỳ vị trí nào trên tài liệu. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ của biểu đồ để phù hợp hơn.

Di chuyển biểu đồ

 • Để di chuyển biểu đồ, hãy kéo biểu đồ đó đến vị trí mà bạn muốn.

Đầu Trang

Đổi kích cỡ biểu đồ

Để đổi kích cỡ biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Bấm vào biểu đồ, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ đến kích cỡ mà bạn muốn.

 • Trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, hãy nhập kích cỡ vào hộp Chiều cao Hình và Chiều rộng Hình.

  Ảnh Ribbon Outlook

Để biết thêm các tùy chọn đổi cỡ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào hộp thoại Công cụ khởi Ảnh nút. Trên tab Kích cỡ, bạn có thể chọn các tùy chọn để đổi kích cỡ, xoay hoặc lấy tỷ lệ biểu đổ.

Đầu Trang

Bước 7: Lưu biểu đồ làm mẫu

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu, rồi bấm vào Lưu dưới dạng Mẫu.

 2. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Đầu Trang

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Nhập tên cho mẫu vào hộp Tên tệp.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×