You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tìm các sự cố phổ biến với danh sách này, bạn có thể gặp phải khi nhập khóa tài khoản Microsoft hoặc khóa sản phẩm trong khi quy đổi sản phẩm Office tại https://office.com/setuphttps://microsoft365.com/setup liên kết:

Tôi gặp lỗi ngôn ngữ hoặc lỗi địa lý

Điều này có thể xảy ra nếu bạn tìm cách quy đổi mã bản quyền sản phẩm thuộc quốc gia hoặc khu vực khác. Tìm mẹo khắc phục sự cố ứng với danh sách này.

Quốc gia hoặc khu vực của tôi không có trong danh sách

Tôi gặp phải lỗi "Mã bản quyền sản phẩm này không dành cho khu vực của bạn"

Tôi gặp lỗi "Rất tiếc, chúng tôi không thể sử dụng khóa sản phẩm này vì đăng ký hiện tại của bạn được thiết lập tại quốc gia/vùng lãnh thổ khác"

Các giới hạn đối với tài khoản Microsoft là gì?

Đọc những mẹo này nếu bạn có nhiều mã bản quyền sản phẩm hoặc nhiều thiết bị.

Xem giới hạn tài khoản Microsoft

Lỗi khóa sản phẩm trên Office.com/setup và Microsoft365.com/setup

Dưới đây là các lỗi phổ biến và cách khắc phục.

Mã bản quền sản phẩm này đã được sử dụng

Khóa sản phẩm của bạn chỉ có thể được đổi một lần. Tính năng này không được dùng lại hoặc chia sẻ. Nếu bạn nhận được thông báo rằng mã bản quyền sản phẩm của bạn đã được sử dụng, bạn có thể truy nhập trực tiếp vào tài khoản Microsoft của bạn, trang Dịch vụ & đăng ký để cài đặt sản phẩm của bạn và quản lý các lợi ích đăng ký của bạn.

Nếu bạn đã mua Microsoft 365 Family và muốn cho phép người dùng khác cài đặt Office, vui lòng không gửi khóa sản phẩm cho họ vì họ sẽ gặp cùng một lỗi. Thay vào đó, hãy gửi email hoặc liên kết tới họ bằng cách sử dụng thủ tục trong mục Cách chia sẻ lợi ích đăng ký Office 365 Home của bạn. Việc này sẽ thêm tài khoản Microsoft của họ vào đăng ký của bạn và cho phép họ truy nhập trang tài khoản Microsoft, trang Đăng ký dịch vụ & để cài đặt ứng dụng Office trên thiết bị riêng của mình.

văn bản thay thế

Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy khóa sản phẩm này trong cơ sở dữ liệu (ERR_INVALID_TOKEN) của chúng tôi hoặc Rất tiếc, chúng tôi không thể thiết lập tài khoản của bạn tại thời điểm này (ERR_MISSING_PARTNUMBER hoặc ERR_PKPN_DETAILS_NOTFOUND)

Bạn sẽ thấy thông báo lỗi này nếu bạn nhập khóa sản phẩm cho phiên bản Office không thể tải xuống từ Office.com/setup. Đây là nơi bạn có thể nhập các khóa sản phẩm đó.

Rất tiếc, chúng tôi không thể thiết lập tài khoản của bạn ngay bây giờ (NoMatchingOrEligibleProductsFound)

Nếu bạn nhận được thông báo này, điều này có nghĩa là khóa sản phẩm của bạn đã được mua ở một quốc gia hoặc khu vực khác nơi bạn hiện đang ở. Khóa sản phẩm Office phải được quy đổi tại quốc gia hoặc khu vực nơi chúng được mua. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn tìm cách gia hạn thời gian của đăng ký Microsoft 365 hiện tại của mình với một khóa sản phẩm đã được mua ở một quốc gia hoặc khu vực khác với thời gian ban đầu được sử dụng để bắt đầu đăng ký của bạn. Ví dụ: bạn thiết lập đăng ký Office tại Trung Quốc với khóa sản phẩm được mua ở đó và sau đó mua khóa sản phẩm ở Hoa Kỳ và tìm cách mở rộng đăng ký Office của bạn với khóa sản phẩm đó. Trong kịch bản này, bạn có thể quy đổi khóa mới cho một tài khoản Microsoft khác hoặc bạn có thể chờ cho đến khi đăng ký của bạn hết hạn (ít nhất một ngày sau ngày hết hạn) để sử dụng khóa mới với cùng một tài khoản Microsoft.

Khóa sản phẩm không hợp lệ (INVALID_PRODUCT_KEY hoặc ERR_INVALID_TOKEN)

Bạn sẽ thấy thông báo này cùng với mã lỗi INVALID_PRODUCT_KEY hoặc mã lỗi ERR_INVALID_TOKEN nếu bạn nhập khóa sản phẩm sai hoặc nếu bạn đánh máy sai khi nhập khóa sản phẩm.

Các ví dụ sử dụng khóa sản phẩm sai

Hầu hết các sản phẩm Microsoft đều sử dụng khóa sản phẩm 25 ký tự. Nếu bạn sở hữu nhiều sản phẩm Microsoft thì bạn rất dễ nhầm khóa sản phẩm cũng như sử dụng sai khóa. Sau đây là một số sự cố thường gặp có thể xảy ra:

 • Dùng khóa sản phẩm trên nhãn dán trên PC

  Các khóa sản phẩm này thường dành cho Microsoft Windows. Hãy xem nhãn dán để biết tên sản phẩm nhằm đảm bảo đây là khóa cho sản phẩm Office mà bạn đang cố gắng cài đặt.

 • Sử dụng khóa sản phẩm cho Office 2010 về trước

  Office 2011 for Mac và Office 2010 không còn được hỗ trợ và không sẵn có để tải xuống nếu bạn không còn có đa phương tiện để tải xuống các phiên bản này. Tìm hiểu thêm tại hỗ trợ đã kết thúc Office cho mac 2011 hoặc Kết thúc hỗ trợ cho Office 2010.

 • Sử dụng trên Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp sản phẩm

  Các khóa sản phẩm này được nhập ở một vị trí khác. Để được trợ giúp, hãy xem Nhập khóa sản phẩm cho doanh Office 365 cho doanh nghiệp.

 • Sử dụng khóa sản phẩm do trường học hoặc tổ chức cung cấp

  Nếu trường học hoặc tổ chức của bạn có thỏa thuận cấp phép số lượng lớn đối với Office, thì bạn đang sử dụng một phiên bản Office khác dùng khóa sản phẩm số lượng lớn. Không thể sử dụng các khóa này cho các phiên bản Office bán lẻ như Home and Student, Home and Business hoặc Professional và không thể nhập chúng trên trang này. Xem mục Kích hoạt phiên bản Office số lượng lớn để biết thêm thông tin.

Những cách nhập sai khóa sản phẩm phổ biến

Việc đọc khóa sản phẩm trên nhãn có thể khó khăn. Các chữ cái và số nhìn có thể giống nhau.

Để tránh nhập nhầm, đây là danh sách các ký tự thường bị nhập sai:

 • Chữ B và số 8.

 • Chữ G và số 6.

 • Chữ O và số 0.

 • Chữ Q và số 0.

 • Các chữ V và V đứng cạnh nhau (VV) nhìn giống như chữ W.

Mẹo: Nếu bạn mua Office từ một nhà bán lẻ trực tuyến và đã nhận được email xác nhận, hãy thử sao chép và dán khóa sản phẩm từ email này thay vì nhập khóa sản phẩm.

Khóa sản phẩm không hợp lệ (KEY_NOT_ACTIVATED)

Bạn sẽ thấy thông báo này nếu nhà bán lẻ nơi bạn mua Office không kích hoạt khóa sản phẩm tại thời điểm bán. Nhà bán lẻ phải kích hoạt khóa sản phẩm trước khi bạn có thể sử dụng khóa.

Để khắc phục sự cố này, hãy quay lại cửa hàng nơi bạn mua Office và yêu cầu họ kích hoạt khóa sản phẩm.

"Rất tiếc, bạn đã đạt tới giới hạn" (ERR_SUBSCRIPTION_MAX_SPAN_REACHED)

Bạn sẽ thấy thông báo này nếu bạn tìm cách gia hạn thời gian trên đăng ký Microsoft 365 đây 5 năm qua.

Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể liên Microsoft 365 Family ký với tài khoản đó. Nếu bạn sử dùng cùng một tài khoản Microsoft để mua hoặc quy đổi nhiều đăng ký Microsoft 365, bạn sẽ kéo dài thời gian cho đăng ký của mình tới tối đa 5 năm. Việc này không tăng số thiết bị bạn có thể cài đặt Office hay tăng dung lượng lưu trữ trực tuyến khả dụng với gói đăng ký. Để biết thêm thông tin, xem mục Điều gì xảy ra nếu tôi thêm một gói đăng ký Office 365 dành cho gia đình khác vào tài khoản của tôi? and Đăng nhập hoạt động như thế nào trong Office 365.

Rất tiếc, chúng tôi không thể thiết lập ngay tài khoản của bạn. Hãy thử lại khóa sản phẩm đó sau (ConversionBlockedSubscriptionViolations)

Chúng tôi không thể quy đổi mã bản quyền sản phẩm của bạn do gặp sự cố về thanh toán với tài khoản Microsoft của bạn.  Vui lòng truy nhập Tài khoản Microsoft, trang thanh toán & hóa đơn, tìm mục Cài đặt thanh toán , rồi chọn liên kết đến Thay đổi cách thức thanh toán hoặc Khắc phục cách thức thanh toán.

Bạn đã đạt đến số lượng sản phẩm Office tối đa có thể được liên kết với tài khoản Microsoft của mình

Bạn có thể quy đổi tối đa 25 gói mua một Office năm 2019, 2016 hoặc Office 2013 trên cùng một tài khoản Microsoft. Để quy đổi thêm sản phẩm, bạn sẽ cần tạo một tài khoản Microsoft khác. Để được trợ giúp thêm, xem Bạn gặp lỗi số lượng tối đa khi tìm cách quy đổi Office?

Lưu ý: Điều này không áp dụng cho Microsoft 365 ký. Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể liên Microsoft 365 Family ký với tài khoản đó.

Tôi gặp phải lỗi yêu cầu JavaScript để hoàn tất quy trình kích hoạt

Sau khi bạn nhập một khóa sản phẩm hợp lệ thì nút Tiếp theo sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu JavaScript chưa được kích hoạt trong trình duyệt của bạn thì nút Tiếp theo sẽ không hoạt động. Hãy sử dụng hướng dẫn trong Kích hoạt JavaScript để kích hoạt JavaScript trong trình duyệt của bạn. Nếu đang sử dụng iPad thì bạn phải sử dụng một thiết bị khác để quy đổi khóa sản phẩm vì JavaScript không được hỗ trợ trên iPad.

Trình duyệt web của tôi đang chặn cookie

Đây là cách để bật cookie nếu trình duyệt của bạn đang chặn chúng:

Microsoft Edge (Windows 10)

 1. Trong cửa sổ Microsoft Edge, chọn Thêm (...) > Thiết đặt > Xem các thiết đặt nâng cao.

 2. Cuộn xuống Cookie, rồi chọn Không chặn cookie

Internet Explorer

 1. Trong Internet Explorer, trong thanh menu, chọn Công cụ Nút Công cụ trong Internet Explorer, góc trên bên phải > Tùy chọn Internet > Quyền riêng tư > Nâng cao.

 2. Chọn Chấp nhận hoặc Lời nhắc bên dưới Cookie của bên thứ nhất và chọn Chấp nhận hoặc Lời nhắc bên dưới Cookie của bên thứ ba.

 3. Chọn OK.

Chrome

 1. Trong cửa sổ Chrome, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp địa chỉ trình duyệt, hãy nhập chrome://settings/content.

   HOẶC

  • Trên menu Chrome, hãy chọn Thiết đặt > Hiển thị các thiết đặt nâng cao, rồi chọn Thiết đặt nội dung dưới mục Quyền riêng tư.

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt nội dung, bên dưới Cookie, hãy đảm bảo chọn mục Cho phép các dữ liệu cục bộ được thiết lập (được khuyến nghị).

 3. Chọn Hoàn tất và làm mới trình duyệt.

Mozilla Firefox

 1. Nếu bạn đang dùng Windows, trong cửa sổ Firefox, hãy chọn Mở menu Menu tùy chọn của trình duyệt Firefox > Tùy chọn.

  Mẹo:  Nếu bạn đang dùng máy Mac, hãy đi đến Firefox > Tùy chọn.

 2. Chọn tab Quyền riêng tư.

 3. Trong mục Lịch sử bên dưới Firefox sẽ, hãy chọn Sử dụng thiết đặt tùy chỉnh cho lịch sử.

 4. Hãy đảm bảo đánh dấu mục Chấp nhận cookie từ site và đặt mục Chấp nhận cookie của bên thứ baLuôn luôn, rồi chọn OK.

Safari

 1. Trên máy Mac của bạn, hãy đi đến Safari > Tùy chọn > Quyền riêng tư.

 2. Bên dưới mục Cookie và dữ liệu trang web, hãy chọn Luôn cho phép.

 3. Chọn Đóng và làm mới trình duyệt.

Vấn đề ngôn ngữ hoặc địa lý

Dưới đây là các lỗi phổ biến và cách khắc phục.

Quốc gia hoặc khu vực của tôi không có trong danh sách

Sau khi bạn nhập mã bản quyền sản phẩm, quốc gia hoặc khu vực hiện tại của bạn có thể không xuất hiện trong danh sách, hoặc ngôn ngữ của trang web có thể thay đổi. Điều này có thể xảy ra khi bạn mua mã bản quyền sản phẩm ở một quốc gia hoặc khu vực khác với nơi bạn quy đổi chúng. Khóa sản phẩm của bạn chỉ hợp lệ với quốc gia hoặc khu vực nằm trong danh sách. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Tôi gặp phải lỗi "Mã bản quyền sản phẩm này không dành cho khu vực của bạn"

Nếu bạn nhận được thông báo này, điều này có nghĩa là khóa sản phẩm của bạn đã được mua ở một quốc gia hoặc khu vực khác nơi bạn hiện đang ở. Khóa sản phẩm Office phải được quy đổi tại quốc gia hoặc khu vực nơi chúng được mua. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Tôi gặp lỗi "Rất tiếc, chúng tôi không thể sử dụng khóa sản phẩm này vì đăng ký hiện tại của bạn được thiết lập tại quốc gia/vùng lãnh thổ khác" (BillingAccount)

Nếu bạn nhận được thông báo này, điều này có nghĩa là khóa sản phẩm của bạn đã được mua ở một quốc gia hoặc khu vực khác, nơi bạn hiện đang ở. Vui lòng thử quy đổi khóa sản phẩm của bạn tại https://microsoft.com/redeem. Nếu không hiệu quả, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Giới hạn tài khoản Microsoft đối với Office

Quy trình quy đổi trên https://office.com/setup và https://microsoft365.com/setupliên kết sản phẩm Office với tài khoản Microsoft của bạn. Dưới đây là một số giới hạn quan trọng về tài khoản Microsoft của bạn.

 • Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể có một Microsoft 365 Family ký được liên kết với tài khoản đó. Nếu bạn sử dùng cùng một tài khoản Microsoft để mua hoặc quy đổi nhiều đăng ký Microsoft 365, bạn sẽ kéo dài thời gian cho đăng ký của mình tới tối đa 5 năm. Việc này không tăng số thiết bị bạn có thể cài đặt Office hay tăng dung lượng lưu trữ trực tuyến khả dụng với gói đăng ký. Để biết thêm thông tin, xem mục Điều gì xảy ra nếu tôi thêm một gói đăng ký Office 365 dành cho gia đình khác vào tài khoản của tôi? and Đăng nhập hoạt động như thế nào trong Office 365.

 • Nếu bạn có Microsoft 365 Family và cần hỗ trợ hơn 6 người trên đăng ký của mình, chúng tôi khuyên bạn nên mua một đăng ký Office 365 business hoặc sản phẩm giấy phép số lượng lớn Office thế.

 • Bạn có thể quy đổi tối đa 25 gói mua một lần Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013 trên cùng một tài khoản Microsoft. Nếu bạn muốn mua nhiều hơn 25 bản Office cho công việc, thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên mua một gói đăng ký Office 365 business hoặc sản phẩm giấy phép số Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×