Mục lục
×
Thêm và chỉnh sửa dữ liệu
Thêm và chỉnh sửa dữ liệu

Sao chép dữ liệu từ Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tận dụng các chức năng chỉnh sửa, truy vấn mạnh mẽ và hữu ích được sắp xếp hợp lý trong Access bằng cách sao chép dữ liệu từ bảng Excel tính. Đưa dữ liệu của bạn vào bảng hiện có hoặc vào một bảng trống mới.

Trước khi sao chép dữ liệu, hãy đảm bảo dữ liệu được nhất quán và có cấu trúc sao cho dữ liệu sao chép gọn gàng.

Dọn sạch dữ liệu của bạn

 • Tất cả dữ liệu trong cột phải cùng kiểu và phải có định dạng tương tự. Ví dụ: đảm bảo tất cả các số điện thoại đều bao gồm mã khu vực nhưng không chứa tiền tố quốc gia, tất cả địa chỉ bao gồm thành phố và tiểu bang nhưng không có quốc gia và tất cả giá đều bao gồm xu-ngay cả khi bạn liệt kê số 0,00.

 • Loại bỏ mọi đầu đề con, hàng tổng hợp hoặc chú thích và hàng trống.

  Lưu ý: Nếu cần, hãy thêm các đối tượng này lại sau bằng cách sử dụng tính năng nhóm và tổng truy vấn Access.

  Nếu bạn đang dán dữ liệu vào bảng Access hiện có, hãy đảm bảo rằng bảng tính của bạn có cùng số lượng cột — theo thứ tự giống như bảng Access. (Mặt khác, nếu bạn dự định tạo một bảng Access mới với dữ liệu này, đặt tên và sắp xếp thứ tự các cột theo ý muốn của bạn.)

  Mẹo: Bạn nên liệt kê từng phần thông tin riêng biệt trong cột riêng của mình để liệt kê từng thông tin riêng. Ví dụ: tách tên và họ thành các cột khác nhau và tách biệt địa chỉ đường, thành phố, tiểu bang và mã bưu điện.

Thêm Excel dữ liệu vào bảng mới

 1. Chọn và sao chép dữ Excel dữ liệu mà bạn muốn thêm vào bảng.

 2. Trong Access, chọn Trang đầu > Dán.

 3. Để cho biết hàng đầu tiên trong dữ liệu của bạn có chứa đầu đề cột hay không, hãy chọn Có hoặc Không.

 4. Nếu muốn, hãy đổi tên các bảng và trường.

Thêm Excel dữ liệu vào bảng hiện có

 1. Chọn và sao chép dữ Excel dữ liệu mà bạn muốn thêm vào bảng.

 2. Trong Access, mở bảng bạn muốn dán dữ liệu vào.

 3. Ở cuối bảng, chọn một hàng trống.

 4. Chọn Trang đầu > Dán > Dán .

Khi bạn sao chép Excel liệu vào cơ sở dữ liệu Access, dữ liệu gốc của bạn trong Excel sẽ không thay đổi.

Bạn muốn xem thêm?

Di chuyển dữ liệu Excel sang Access

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×